Siste
Home » Fiqh

Category Archives: Fiqh

De første ti dagene av Dhu’l-Hijjah og deres dyd

Dhul Hijjah

Blant de spesielle årstidene for tilbedelse er de første ti dagene av Dhu’l-Hijjah, som Allah har foretrukket over alle de andre dagene i året. Ibn ‘Abbas (radiaAllahu anhuma) rapporterte at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Det er ingen dager som deri gode gjerninger er mer elsket av Allah enn i disse ti dagene” Folk spurte: “Ikke engang Jihaad for ... Read More »

Viktigheten av salatul-Jumu’ah

Iraqna1_1316383318_756

Mange ahaadeeth har blitt fortalt av Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) som forklarer dydene av Jumu’ah bønn. For eksempel: 1 – Muslim (233) berettet fra Abu Hurayrah (måtte Allah være fornøyd med ham) at Allahs Sendebud (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “De fem daglige bønnene, og fra en Jumu’ah til den neste, er en soning for de syndene som kommer ... Read More »

Beskrivelsen av wodu’ (den lille renselsen)

file0001958701227a

Sheikh Abdel-Aziz ibn Baza (rahimahu Allah) forklarer: Først: Wodu’ er en av vilkårene før salah (bønn) for at den skal være gyldig. Allah sier: «Dere som tror, når dere stiller opp til bønn, vask ansiktet og hendene opp til albuen. Stryk (hender) over hodet, og vask føttene opp til anklene.»[1]. Dette er Allah’s påbyd til de troende i kapitlet Ma’idah ... Read More »

Visdommen bak salat (bønn)

sojod

Visdommen bak hvorfor vi muslimer ber fem ganger om dagen: Ibn Al-Qayim forklarer: «Sannelig Allah innførte de fem bønnene for å opprette Hans dhikr (prising av Allah), og for at man skal bruke ens hjertet og lemmer og tunge i tilbedelse, og gi hver dem sin rolle i tilbedelse som er hensikten bak skapelse av menneskeheten. Derfor var opprettelsen av ... Read More »

Forsømte Sunnah i Ramadan

images

Shaykh Al-Albaani (rahimahullah) ble spurt om gode råd for ramadaan: “Jeg håper at dere vil ta hensyn til noen ting, som har blitt forsømt av et flertall av vanlige muslimer, for ikke å snakke om de som har kunnskap. Det er en hadith som er svært ofte forsømt på grunn av en annen hadith, fordi flertallet av folket ikke er ... Read More »

Å synde mens man faster

12_07_2012_32942512318_924144

Spørsmål: Hvis en person ytrer noen haraam ord i løpet av dagen i Ramadan vil det oppheve hans faste? Svar: “Hvis vi leser ordene til Allah (fortolkning av betydning): “Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige, ” [al-Baqarah 2:183] vil vi se at grunnen ... Read More »

Hvordan ønsker man ramadan velkommen?

33هلال رمضان

Spørsmål: Er det noen spesielle ting som er foreskrevet for muslimen for å ønske velkommen Ramadan? Svar: “Lovet være Allah. Måneden av Ramadan er den beste måneden i året, fordi Allah har valgt den for å gjøre å faste i denne måneden obligatorisk og den fjerde søylen i islam, og han har foreskrevet for muslimene å tilbringe dens netter i ... Read More »

Er belønningen for fasten i vinter forskjellig fra fasten i sommer?

Spørsmålsstilleren: Måtte Allah være god mot deg og velsigne deg, sheikh, denne søsteren spør: har fasten i vinter og sommer samme belønningen? Sheikh Saleh al-Fawzan svarer: Det er ingen tvil om at det er belønning for fasten, enten i vinter eller sommer, så lenge man har riktig intensjon og er oppriktig mot Allah – Den Allmektige -. Men hvis fasten ... Read More »

Ramadhan’s gunst

Sheikh Mohammed bin Al-Othaymin sier: Måneden av Ramadhan har gunster som skiller seg fra andre måneder. Og her er noen av dem: – Allah sendte ned koran i denne måneden som Allah har sagt: «Måneden Ramadhan hvor i den ble koran sendt ned som rettledning for menneskeheten og klare tegn til veiledelse, og (den) som skiller sannheten fra falskheten.[1]» – ... Read More »

Hva med etter ramadhan

Sannelig det som ikke er tvil i, er at hver fastende person som  fastet i ramadhan og hver person som gjorde qiyam  (bønnen om natten) i netter av ramadhan, håper på at hans tilbedelser er rettskaffent og akseptert hos Allah (Gud) og at hans strev blir belønnet. Og hver person som vendte seg til Allah (Gud) og bønnfalte Ham om ... Read More »

Ting som er verdt å huske i Eid

32~

Sannelig er Eid en velsignet dag som Allah kronet Ramadan med. Han startet pilegrimsmåneden med denne dagen. I denne dagen belønner Allah sjenerøst de fastende og de beende om natten. Den er en Eid som fyller troendes hjerter med glede og fryd, og på grunn av denne dagen blir de tilfreds av lykke og velvære. I den går folk ut ... Read More »

Zakatu Al-fitr

dinar-dirham

Zakatu Al-fitr (Almissen i slutten av Ramadhan ) Shaykh Muhammad Ibn Salih Ibn Uthaymeen sier: Zakato al-fitr er en obligatorisk tilbedelse som er pålagt av Allah’s Sendebud,(ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) på slutten av Ramadan i henhold til det Abd-Allah Ibn Umar har berettet at Allah’s sendebud, (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) har pålagt slaven og den frie, menn og kvinner, unge og gamle av muslimene. Read More »

Avslutt Ramadan med tawba

657745.gif

Sheikh Mohammed ben Saleh al-Othaymin sier:  Mine brødre (og søstrene)! Avslutt ramadan av måneden med å omvende dere fra synder til hva om behager Allah for ingen er ufeilbar og fri for forsømmelser. Og hver av Adams etterkommere feiler. Og den beste som feiler, er den som vender seg til Allah. Og Sannelig har Allah i sin bok og profeten – ... Read More »

Tegn på skjebnens natt

mosque

Lailato al-qadar (Skjebnens natt) har to typer tegn. Den ene er tegn i selve natten, og den andre neste morgen.De tegnene i selve natten er: 1. Den natten er veldig lys i den natten, og i vår tid kan vi ikke sanse dette med mindre vi er ute i naturen langt fra lys. 2. Toma’ninah (indre ro og fred) i ... Read More »

Salaf i Ramadhan

kamel natt

Shaykh al-‘alamah Rab’ee ibn Hadi al-madkhalee ble spurt – måtte Allah gi ham mer lykke og suksess dette spørsmålet: En person spør hvordan var tilstanden til salaf ( de rettskafne forgjengerne)i måneden av Ramadhan? Shaykhen svarte: Jeg sier at svaret på dette spørsmålet er: Tilstanden til den hellige profeten, fred være med ham, i denne måneden er velkjent. Han, fred ... Read More »

Scroll To Top