Siste
Home » Tazkiyatu nafs » Til de som er plaget med kjærlighet før ekteskap
Til de som er plaget med kjærlighet før ekteskap

Til de som er plaget med kjærlighet før ekteskap

Imam Ibn al-Qayyim sa:10~

“Og en kur for denne dødelige sykdommen (dvs. kjærlighet før ekteskap) er at den personen som er plaget (med det) innser at denne kjærligheten er bare på grunn av hans/hennes egne vrangforestillinger og uvitenhet.

Så det en slik person bør gjøre er først og fremst å styrke deres Tawhid og tillit til Allah, og for det andre å øke i tilbedelse og oppta seg med det, så mye at de ikke har noe ledig tid til å la deres sinn vandre og tenke på sitt elskede.

Og de bør påkalle Allah for å beskytte dem og redde dem fra denne ondskapen, akkurat som profeten Yusuf påkalte Allah og han ble frelst. Og de bør gjøre som han gjorde, være som han var, når det gjelder Ikhlaas (oppriktighet) og minnes Allah ofte.

Dette er fordi hvis hjertet er fylt med Ikhlaas for Allahs skyld, vil det ikke være noe plass igjen for noe ulovlig kjærlighet til å være til stede, tvert imot dette (dvs. kjærlighet før ekteskap) skjer bare med et hjerte som er tomt og som har ingen Ikhlaas i det hele tatt.

Og la slike mennesker minne seg selv på at uansett hva Allah har bestemt for dem så er det bare i deres egen interesse, og når Allah påbyr noe er det aldri for å forårsake skade eller elendighet for Hans slaver.

Og la dem også minne seg selv om at deres ulovlige kjærlighet ikke gagner dem, verken i denne verden eller det hinsidige! Når det gjelder denne verden så vil de bli så opptatt med deres kjærlighet at den vil lamme dem og vil føre dem til å leve i en fantasiverden. Og når det gjelder det hinsidige så vil det føre dem til å bli opptatt med kjærlighet til skapelsen i stedet for kjærlighet til Skaperen!

Disse menneskene trenger å bli minnet på, at den som drukner i noe (i dette tilfellet ulovlig kjærlighet) vil aldri se dets syke effekter, og det kan ikke heller en person som aldri har selv opplevd slike ting. De eneste som vil være i stand til å forholde seg til dem er de som har opplevd det samme, men har blitt helbredet. Slike folk kan se tilbake og innse hvor ondt det er. ”

 

[ad-Daa wa ad-Dawaa s. 300]

Comments are closed.

Scroll To Top