Siste
Home » Tazkiyatu nafs » Jihad mot deg selv!
Jihad mot deg selv!

Jihad mot deg selv!

Jihad (streve) mot sjelen har fire stadier:ID-100161476a

For det første: Å streve med å lære veiledningen og religionen av sannhet, uten det blir det ingen suksess. Faktisk kan det ikke være noen sann lykke, og heller ikke noen glede i denne verden og i det neste, bortsett fra gjennom det.

Dernest: å streve for å handle på det man har lært, siden kunnskap uten handling vil ikke nytte, det vil heller føre til skade.

For det tredje: Å tilstrebe å invitere andre til det og å undervise de som ikke vet, ellers kan han bli en av de som skjuler hva Allah har åpenbart av veiledning og klar forklaring. Slik kunnskap vil verken ha nytte, og vil heller ikke spare en person fra straffen av Allah.

Det fjerde: Streve etter å være tålmodig og utholdende mot de som motsetter seg da’wah til Allah og de som vil forårsake skade – man bærer tålmodig alle disse vanskelighetene kun for Allahs skyld.

Når disse fire etapper er fullført, da anses en slik person til å være blant Rabbaniyyun (den gudfryktige som er fullkommen i sin kunnskap og tilbedlser). Salaf ble enige om at en lærd ikke fortjener tittelen på Rabbani før han kjenner sannheten, lever etter det og lærer det til andre. Så den som har kunnskap, lever etter det, og lærer denne kunnskapen til andre, regnes som en av Rabbaniyyun ”

[Zadul-Ma’ad fi hadyi khayril-ibad]

Comments are closed.

Scroll To Top