Siste
Home » Tazkiyatu nafs » Hvordan man bør gjøre du’a (påkallelse/bønn)
Hvordan man bør gjøre du’a (påkallelse/bønn)

Hvordan man bør gjøre du’a (påkallelse/bønn)

1 – Den som gjør du’a skal tro på Tawheed (Troen på Allahs Enhet) med hensyn til Guddommelighet, Herredømme, Navn og Egenskapene til Allah. Hans hjerte skal være fylt med Tawheed. For at Allah skal svare på du’a, er det viktig at personen skal svare sin Herre ved å adlyde Ham og ikke være ulydig mot Ham.

2 – Man skal gjøre du’a med oppriktighet kun for Allah, og ingen andre. Du’a er tilbedelse, slik som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa, så oppriktighet (Ikhlaas) er en betingelse for at det blir akseptert.

3 – Vi bør spørre Allah ved Hans Vakreste Navn. Allah sier: “Allah har de skjønneste navn. Påkall Ham ved dem.” 7:180.

4 – Vi bør rose Allah slik som Han fortjener før vi påkaller Ham. Fadaalah ibn Ubayd (RadiaAllahu anhu) sa: Mens Sendebudet av Allah (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) satt, en mann kom inn og ba og sa: “O Allah, tilgi meg og ha barmhjertighet på meg.” Sendebudet av Allah (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa:” Du har forhastet deg, O tilbeder. Når du har bedt og sitter, ros Allah slik som Han fortjener å bli rost, og send velsignelser på meg, deretter påkall Han.” Ifølge en annen versjon (3477): “Når en av dere påkaller, la ham begynne med ros av Allah, deretter la ham sende velsignelser på Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), deretter la ham be om det han liker etter det. “Da en annen mann ba etter dette, og han roste Allah og sendte velsignelser over Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) . Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “O tilbeder, spør og du vil bli besvart.”

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa også: “Hver du’a holdes tilbake inntil du sender velsignelser over Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam).” Fortalt av al-Tabaraani i al-Awsat, 1/220, klassifisert som Sahih av al-Albaani i Saheeh al-Jaami ‘, 4399.

Klassifisert som Sahih av al-Albaani i Sahih al-Tirmidhi, 2765, 2767.

5 – Å løfte hendene. Abu Dawood (1488) forteller at Salmaan (RadiaAllahu anhu) sa: Sendebudet av Allah (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Deres Herre, Subhanahu wa Ta’ala, er Nådig og Den mest Sjenerøse, og Han er altfor Nådig til å la hans slave, hvis han løfter hendene til Ham, la dem returnere tomhendte.” Klassifisert som Sahih av Shaykh al-Albaani i Sahih Abi Dawood, 1320.6 – At vi vender oss mot Qiblah, slik som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide å gjøre. Se Muslim (1763).

Håndflatene skal heves mot himmelen, på samme måte som en ydmyk tigger som håper på å bli gitt noe. Sendebudet av Allah (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Når dere spør Allah, spør Ham med håndflatene deres, ikke med baksidene av hendene.” Klassifisert som Sahih av Shaykh al-Albaani i Sahih Abi Dawood, 1318.

Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (rahimahullah) uttalte i al-Sharh al-Mumti’ (4/25) at hendene bør holdes sammen: “Når det gjelder å skille dem og holde dem langt fra hverandre, så finnes det ikke grunnlag for det i Sunnah eller i ordene til lærde. ”

6 – Å ha sikker tro på at Allah vil svare, samt å fokusere med riktig tilstedeværelse i sinnet, fordi Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Påkall Allah når du er sikker på et svar, og husk at Allah ikke vil svare på en du’a som kommer fra en uaktsom og likegyldige hjerte.” Fortalt av al-Tirmidhi, 3479;. klassifisert som hasan av Shaykh al-Albaani i Sahih al-Tirmidhi, 2766.

7 – Spørre ofte. En person bør spørre sin Herre om det han vil av de gode tingene i denne verden og den hinsidige, og han bør trygle Allah i du’a, og ikke søke en forhastet respons, fordi profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Slaven vil få et svar så lenge hans du’a ‘ikke involverer synd eller adskillelse av familiebånd, og så lenge han er ikke forhastet “Det ble sagt:” Hva vil det å være forhastet si?” Han sa:” Når han sier: “jeg har gjort du’a’ og jeg har gjort du’a ‘, og jeg har ikke sett noen respons “, og han blir frustrert og slutter å gjøre du’a'” Fortalt av al-Bukhari, 6340; Muslim, 2735.

8- Han bør være fastbestemt i sin du’a, fordi Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Ingen av dere bør si:” O Allah, tilgi meg hvis Du vil, O Allah, ha barmhjertighet med meg hvis Du ønsker’; han bør være fastbestemt i hans påkallelse, for Allah ikke kan tvinges.” Fortalt av al-Bukhari, 6339; Muslim, 2679.

9 – Gjøre du’a med ydmykhet, håp og frykt. Allah sier: “Påkall Herren ydmykt i det skjulte. Se, Han liker ikke dem som går over grensen.” 7:55. Og: “De kappedes i gode gjerninger, og påkalte Oss i håp og ærefrykt. De var ydmyke overfor Oss.” 21:90. Og: “Kom Herren i hu i ditt indre, i frykt og ydmykhet og uten høye ord, ved morgen og kveld. Vær ikke likegyldige.” 7:205.

10 – Å si du’a tre ganger, som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) gjorde mot Quraysh. Se Al-Bukhari (240) og Muslim (1794).

11 – Sørge for at ens mat og klær er gode (dvs. halaal). Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) nevnt en mann som reiser over lengre avstander og er bustete og støvete, og han strekker ut sine hender mot himmelen og sier: “Herre, Herre”, men hans mat er haram, hans drikke haram, hans klær er haram, han har blitt næret med haram, så hvordan kan han bli besvart?” Muslim (1015).

Comments are closed.

Scroll To Top