Siste
Home » Tazkiyatu nafs » Hvordan bli kvitt misunnelsen?
Hvordan bli kvitt misunnelsen?

Hvordan bli kvitt misunnelsen?

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah sa i sin bok Amraad al-Quloob misunnelse(sykdommer i hjertet s. 21):

«Ingen er fri fra hasad (misunnelse/sjalusi), men den edle personen skjuler det mens den lave personen viser det.
Den som finner i seg selv noe hasad mot en annen må prøve å nøytralisere det ved hjelp av Taqwa (Gudfryktighet, bevissthet om Allah) og sabr (tålmodighet). Slik at han hater (følelsen av hasad) i seg selv … Men den som gjør urett til sin bror ved ord eller handling vil bli straffet for det. Den som frykter Allah og er tålmodig, derimot, er ikke blant de som begår urett, og Allah vil gagne ham ved hans Taqwa.»

Hafidh Ibn ‘Asakir berettet med sin egen isnad i sin bok Tarikh Dimashq (53/214) at Muhammad ibn Sirin – måtte Allah velsigne ham – sa, “Jeg har aldri misunt noen over noe: hvis en person kommer til å ende i Helvete, hvordan kunne jeg misunne ham over noe verdslig ting når han er forutbestemt til Ilden! Og hvis han kommer til å ende i Paradiset, hvordan kunne jeg være misunnelig på en mann av Paradiset som Allah (tabâraka wa ta’âlâ) er fornøyd med? ”
Imam Muslim sa:” Vi har aldri hørt noe bedre enn dette fra ordene til Ibn Sirin. “

Comments are closed.

Scroll To Top