Siste
Home » Tazkiyatu nafs » Hva bør man si når man baksnakket sin muslimske søsken?
Hva bør man si når man baksnakket sin muslimske søsken?

Hva bør man si når man baksnakket sin muslimske søsken?

Ibn Al-Qayim sier: «Det er berettet at profeten – fred av Allah over ham- har sagt at boten for baksnakkingen er at å be tilgivelse for den man har baksnakket, så du sier: (O Allah! Tilgi oss og ham). Al-Bayhaqi nevnte denne hadithen i sin bok Ad-da’awat al-kobra (الدعوات الكبرى), og han sa etter den: dens isnad er svak.ghibah2a

Og lærde har to forskjellige meninger i denne saken, – og det er berettet at Imam Ahmed har hatt de to meningene-: er det nok i tawba (omvendelse med sann anger) fra baksnakkingen og å be tilgivelse for personen man har baksnakket, eller må man fortelle denne personen og spørre om tilgivelse?

Det mest riktige er at man ikke trenger å fortelle denne personen, og det er nok i at man ber tilgivelse for ham og nevner hans positive sider der man har baksnakket ham. Dette er meningen til Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah og andre lærde.

Og de lærde som har sagt at man må fortelle om baksnakkingen har sett på denne saken som en eiendoms rettighet. Og det er en klar forskjell mellom dem for den undertrykte (som er blitt fratatt sin eiendom urettferdig) kan dra nytte av sin eiendom om han får den tilbake, så han han beholde den eller gi den bort som veldedighet.

I motsetning til baksnakking, så er dette ikke mulig, og man høster kun det motsatte av hva det som er hensikten til Lovgiveren (som er Allah). For hvis man forteller personen om baksnakkingen, vil det skape konflikt og såre personen når han hører hva man har sagt om ham. Og det kan hende at dette skaper fiendskap mellom dem som aldri går bort. Og hvis dette er resultatet, så har Den Vise Lovgiveren ikke tillat dette, for ikke å snakke om å påby det. Og det mest sentrale i Shari’ah er å hindre det onde og minke det, ikke å bringe og perfektere det ondet. Og Allah vet best.

Al-Wabil As-Sayib s. 389-390

Comments are closed.

Scroll To Top