Siste
Home » Forbudte ting som folk ikke tar på alvor » Forbudte ting som folk ikke tar på alvor: sodomi (homofili)
Forbudte ting som folk ikke tar på alvor: sodomi (homofili)

Forbudte ting som folk ikke tar på alvor: sodomi (homofili)

Sodomi, eller samleie mellom to menn, var forbrytelsen til folket av Lut. Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier: “Og (kom i hu) Lut, da han sa til sitt folk:” Dere begår al-faahishah (sodomi – den verste synden) som ingen har vært forut dere (i å gjøre) blant  al’aalameen (menneskeheten og jinn ). Sannelig, dere begår sodomi med menn, og plyndrer den veifarende, og praktiserer al-munkar (vantro, polyteisme og alle slags onde gjerninger) i deres møter. ‘. . . “[Al-‘Ankaboot 29:29].

På grunn av den frastøtende naturen og enorme omfanget av denne synden, har Allah (Subhanahu wa Ta’ala) påført dem fire typer straff som Han aldri før hadde påført kombinert på andre mennesker. De fire var: disse menneskene skulle bli blendet, byen deres skulle snus opp-ned, steiner av brent leire, stablet opp, skulle bli haglet ned over dem, og et forferdelig skrik ville bli sendt på dem.

I Islam skal de som blir funnet skyldige i denne forbrytelsen, bli drept ved sverdet, i henhold til den mest solide meningen. Denne straffen skal utføres på både den som gjør det, og på den som det gjøres mot, dersom handlingen skjedde frivillig og uten tvang. Ibn ‘Abbas (radiaAllahu anhuma) fortalte at Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Enhver som dere finner som begår synden til folket av Lut, drep dem – både den som gjør det, og på den som det er gjort på.” (Rapportert av Imaam Ahmad, 1/300, se også Sahih al-Jaami ‘, 6565).[1]

Våre moderne tiders spredning av uhelbredelige sykdommer som AIDS som er forårsaket av denne korrupsjonen (homofili), som var ukjent for våre forgjengere, er en indikasjon på visdommen til Sharee’ah i forskrivning av denne strenge straffen.

 

 


[1] Denne straffen utføres av myndighetene i en muslimsk stat etter at denne saken har blitt presentert foran en dommer og visst bevisene for denne handlingen. Admin

Comments are closed.

Scroll To Top