Siste
Home » Forbudte ting som folk ikke tar på alvor » Forbudte ting som folk ikke tar på alvor: shirk
Forbudte ting som folk ikke tar på alvor: shirk

Forbudte ting som folk ikke tar på alvor: shirk

1. Shirk – å assosiere partnere med Allah

Dette er det mest alvorlige av alle forbudene i henhold til Hadith fortalt av Abu Bakrah (radiaAllahu anhu), som sa: “Sendebudet av Allah (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa:” Skal jeg ikke fortelle dere om den mest alvorlige av de store syndene? (Han dette tre ganger.) Vi sa: “Selvfølgelig, O Sendebudet av Allah!”

Han sa:” Å assosiere noe i tilbedelse med Allah. . . “(Bukhari og Muslim, se al-Bukhari, no 2511).

Alle andre synder kan bli tilgitt av Allah, bortsett fra shirk, som krever spesifikk omvendelse.

Allah sier (fortolkning av betydning): “Sannelig, Allah tilgir ikke at man setter noe ved Hans side (shirk), men Han tilgir det som er mindre enn dette overfor den Han vil. Den som setter noe ved Allahs side, har i sannhet begått en svær synd” [Al-Nisaa ’04:48].

av Shaykh Muhammad Salih al-Munajiid

Comments are closed.

Scroll To Top