Siste
Home » Forbudte ting som folk ikke tar på alvor » Forbudte ting som folk ikke tar på alvor: grave-tilbedelse
Forbudte ting som folk ikke tar på alvor: grave-tilbedelse

Forbudte ting som folk ikke tar på alvor: grave-tilbedelse

2. Grave-tilbedelse

En av de typene av shirk som er spesielt utbredt i muslimske land er: grav-tilbedelse. Dette er troen på at døde awliyaa ‘(“hellige helgener”) kan oppfylle ens behov eller hjelpe til i tider med nød, og at man påkaller dem for støtte. Allah sier (fortolkning av betydning): “Og Herren har bestemt at dere tilber ingen andre enn Ham. . . “[Al-Israa ’17:23]

På samme måte kaller de på døde profeter, rettskafne folk og andre for å gå i forbønn for dem eller for å redde dem fra en eller annen katastrofe, men Allah sier (fortolkning av betydning): “Er ikke Han (bedre enn deres guder) Han som bønnhører den nødstedte når han kaller på Ham, tar bort det onde, og lar dere ta over jorden. Er det vel en gud sammen med Allah? Lite tenker de etter.” [Al-Naml 27:62]

Noen av dem har tatt i bruk som en vane å nevne navnet på en shaykh eller wali (“helgen”) når de står opp, eller sitter ned, eller snubler, eller støter på problemer eller plager, slik at de sier “O Muhammed!” Eller “O ‘Ali “eller” O Husayn “eller” O Badawi “eller” O Jeelaani “eller” O Shaadhili “eller” O Rifaa’i “- eller de påkaller al-‘ Aydaroos eller Sayyidah Zaynab eller Ibn ‘Alwaan. Allah sier (fortolkning av betydning): “Sannelig dem som dere påkaller utenom Allah er slaver som dere. . . “[Al-A’raf 7:194].

Noen av de som tilber gravene går rundt dem som om de var i Tawaaf (handlingen av å gå rundt Ka’ba), og de erkjenner gravens hjørner, eller tar på dem, kysser dem, tørker ansiktet deres med dets støv, kaster seg i sujood mot dem når de ser dem, eller står foran dem i frykt og ydmykhet. De ber for det de trenger av helbredelse fra en sykdom, eller for å få barn, eller for å få hjelp med noen problemer. Noen ganger hender det at kaller på beboeren av graven, sier “O min herre, jeg har kommet til deg fra langt unna, så ikke skuff meg.”

Men Allah sier (fortolkning av betydning): “Og hvem er mer på villspor enn den som kaller (påkaller) foruten Allah en som ikke vil svare ham inntil dommedagen, og som er (selv) uvitende om deres rop (påkallelser) for dem? “[al-Ahqaaf 46:5].

Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som dør mens han kaller på noen andre som en rival til Allah, vil gå inn i Helvete.” (Rapportert av al-Bukhari, al-Fath, 8/176).

Noen av dem barberer hodet sitt ved gravene, og noen har bøker med titler som Manaasik Hajj al-Mashaahid (“Ritualer av Pilegrimsferd til helligdommene”), mashaahid eller helligdommer her refererer til gravene eller gravene til awliyaa ‘. Noen av dem mener at awliyaa ‘administrerer universets anliggender og at de har makt til å gjøre nytte eller skade. Allah sier (fortolkning av betydning): “Og hvis Allah berører deg med vondt, det er ingen som kan fjerne det, unntatt Han, og hvis Han ønsker noe bra for deg, er det ingen som kan frastøte Hans favør. . “. [Yoonus 10:107]

Det er også shirk å gjøre et løfte til noen andre enn Allah, slik som det blir gjort av de som lover å bringe stearinlys eller lys for beboere av gravene.

av Shaykh Muhammad Salih al-Munajiid

Comments are closed.

Scroll To Top