Siste
Home » Forbudte ting som folk ikke tar på alvor » Forbudte ting som folk ikke tar på alvor: Å tillate det som Allah har forbudt og å forby det Allah har tillatt
Forbudte ting som folk ikke tar på alvor: Å tillate det som Allah har forbudt og å forby det Allah har tillatt

Forbudte ting som folk ikke tar på alvor: Å tillate det som Allah har forbudt og å forby det Allah har tillatt

En annen utbredt form for al-shirk al-akbar (den større shirk) er synden av å tillate det som Allah har gjort forbudt og å forby det som Allah har tillatt, eller å tro at noen i det hele tatt har rett til å gjøre dette bortsett fra Allah, eller at man frivillig refererer saker for dom til jaahili (ikke-islamske) domstoler, og samtidig tro at dette er tillatt. Allah har nevnt denne typen av stor kufr i Koranen: “De (jøder og kristne) har tatt sine rabbier og munker til herrer utenom Allah (ved å adlyde dem i ting som de har gjort lovlig eller ulovlig i henhold til sine egne ønsker uten å bli beordret av Allah). . . “[Al-Tawbah 09:31].

Da ‘Adiyy ibn Haatim hørte Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) resitere denne Aayah (verset), sa han: “Men de tilba ikke dem.” Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) svarte: “Ja, men de (rabbier og munker) tillot ting som Allah hadde forbudt, og folk akseptert dette, og de forbød ting som Allah hadde tillatt, og folk godtok dette også, og dette er en form for tilbedelse av dem.”

(Rapportert av al-Bayhaqi i al-Sunan al-Kubraa, 10/116. Se også al-Tirmidhi, no. 3095. Al-Albaani klassifisert det som hasan i Ghaayat al-Maraam, s.19).

Allah (Subhanahu wa Ta’ala) beskrev mushrikeen (vantro) som: “. . . [de som ikke] forbyr det som er blitt forbudt av Allah og Hans sendebud og de som erkjenner ikke sannhetens religion. . . “[Al-Tawbah 09:29]

Og Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sa: ” Si: «Hva mener dere om det Allah gir dere til underhold, noe gjør dere forbudt, noe tillatt?» Si: «Er det med Allahs tillatelse, eller er det noe dere har pådiktet Ham?» “[Yoonus 10:59]

av Shaykh Muhammad Salih al-Munajiid

Comments are closed.

Scroll To Top