Siste
Home » Forbudte ting som folk ikke tar på alvor » Forbudte ting som folk ikke tar på alvor: Å ofre til noe annet enn Allah
Forbudte ting som folk ikke tar på alvor: Å ofre til noe annet enn Allah

Forbudte ting som folk ikke tar på alvor: Å ofre til noe annet enn Allah

3. Å ofre (slakte) til noe annet enn Allah (Subhanahu wa Ta’ala)

En annen manifestasjon av al-shirk al-akbar (den større shirk) er å ofre til noe annet enn Allah. Allah  (Subhanahu wa Ta’ala) sier: ” Så be til Herren, og bring offer (kun til Ham)” [al-Kawthar 108:2] – dvs. ofre/slakte kun til Allah og kun i Navnet til Allah.

Profeten (Sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Allah vil forbanne den som ofrer til noe annet enn Allah.” (Rapportert av Imam Muslim i hans saheeh, no 1978.).

Denne synden kombinerer to haram handlinger: 1) det å ofre til noe annet enn Allah og 2) det å ofre i navnet til noe annet enn Allah.  Disse to tingene gjør at kjøttet av dyret som slaktes blir haraam.

En av måtene av å ofre til noe annet enn Allah som ble kjent under det første Jaahiliyyah (tiden av uvitenhet før Islam) og som er fortsatt utbredt i dag er praksisen med å “tilby et offer til jinn.” Dette skjer f.eks. når man kjøper eller bygger et hus, eller graver en brønn. Da slakter folk et dyr ved inngangen, ut av frykt for skade fra jinn som bor i området. (Se Tayseer al-‘Azeez al-Hameed, al-Iftaa’ utgave, s.158).

av Shaykh Muhammad Salih al-Munajiid

Comments are closed.

Scroll To Top