Siste
Home » Tafsir » “Non” er hvalen som bærer jorda på sin rygg
“Non” er hvalen som bærer jorda på sin rygg

“Non” er hvalen som bærer jorda på sin rygg

 

Imam Isma’il bin Kathir –rahimahu Allah- , forfatteren av en av mest kjente klassiske tafsir-bøkene, som er kjent som Tafsir Ibn Khatir, men heter egentlig Tafsir al-Quran al-‘Adhim. I denne boken, når han skal forklare kapitlet nr. 68:  al-Qalam, vers nr. 1:

«ن وَالْقَلَمِ»

«Non wa qalam»

«Non, Ved pennen»

Ibn Kathir sier: «og det sies at meningen med «Non» er en stor hval som svømmer på strøm i en stor hav mens den bærer på de syv jordene» [Tafsir Ibn Khatir 14/80]

Så berettet han mange utsagn til Ibn Abbas – måtte Allah være fornøyd med ham- som mener at Non er hvalen som bærer jorda på sin rygg.

For en ulærd person, vil han/hun tro at dette er noe islam lærer oss. Derfor har uvitende ateister (om islam) spredt dette utsagnet blant muslimer for å så tvil i deres tro på Gud som Skaperen av dette universet. En person som ikke kjenner til de prinsippene og kunnskapen en lærd trenger for å kunne tolke koran, vil ikke kunne forstå koran på riktig måte.

Tafsir Ibn Kathir er en bok som er ment for lærde, ikke for vanlige muslimer. En person som skal lese i Ibn kathir trenger dyp kjennskap til klassisk arabisk, islam, shari’ah, og de rettvitenskaplige prinsipper for å kunne tolke tekster. Det er ikke anbefalt å lese i tafsir Ibn Khatir for vanlig muslim. Derfor mange lærde i vår tid har prøvd å skrive flere sammendrag av boken som er lett forstått av muslimer.

Ibn Kathir –rahimahu Allah- har tilbakevist disse beretninger i annen bok som heter «al-Bidaya wa An-nihayah» og forklarer hvorfor han har nevnt dem i hans tafsir bok:

«Med denne ‘isnad (beretningens kjeden av personer som har berettet denne historien) har As-soddi brettet disse rare tingene, og han var en av dem som pleide å berette beretninger til israelittene. Og Ka’b al-‘Ahbar da han konverterte til islam i tiden av kalifatet til Umar – måtte Allah være fornøyd med ham-,  pleide han å berette historiene til Ahlu Kitab ( Bokens folk: jøder og kristne). Og Umar likte å høre (disse historiene) for å myke hans hjertet for islam, og fordi han (Umar)likte å se at mange beretninger bekreftet mye av den sannheten som islam har kommet med. Derfor tillot mange seg selv til å viderefortelle hva Ka’b al-‘Ahbar har fortalt, og fordi profeten har tillat å berette historiene til israelittene. Men mye han har berettet er feil og er ikke breteninger til israelittene, men noe han har funnet i bøker som har blitt korruptert.

Og Imam al-Bukhari har berettet i sin samling at Mo’awiyah bni Abi Sofian har sagt om Ka’b al-‘Ahbar: Han var en av de mest pålitelige og kunnskapsrike som berettet historien om Ahlu Kitab. Selv om vi kjente til de fabrikkerte historiene som han har gjenfortalt fra bøker. Men han gjorde ikke dette med vilje.

Og vi bretter disse beretninger som mange av forgjengere lærde har berettet før, og vi etterfølger det med ahadith som bekrefter det eller avkrefter det. Men det som er igjen kan vi ikke tro eller nekte. Hos Allah søker vi hjelp og i Ham har vi vår tillit.» [al-Bidaya wa An-nihayah s. 34-35]

Ibn  Khatir snakker her om en beretning til As-soddi  som går opp til Ibn Abbas, og den er mye lik de beretninger som Ibn kathir nevnte i hans Tafsir. Han sår tvil i denne beretningen og at den ikke kan være sann. Og vi kan si det samme om han nevnte i hans tafsir.

Og Allah vet best!

Comments are closed.

Scroll To Top