Siste
Home » Sirah (Biografi) » Profetens humoristiske sans
Profetens humoristiske sans

Profetens humoristiske sans

Sheikh Shamso ad-Din Mohammed bin Sayid An-Nas (d. 734 hj.) sa:32~

Og han (salahu ‘alyhi wa salam) pleide å spøke, men han sa kun sannheten.

En kvinne kom til ham (salahu ‘alyhi wa salam), og hun sa: O Allah’s sendebud, la meg ri på en kamel!! Han (salahu ‘alyhi wa salam): «Jeg bærer deg på kalven til hunkamel.» Hun sa: Den vil ikke kunne tåle (min vekt). Han: «Jeg bærer deg kun på kalven til en hunkamel.» Hun sa: Den vil ikke tåle!!
Da sa folk til henne: Er ikke enhver kamel en kalv til hunkamel?!

Og en (annen) kvinne kom til ham (salahu ‘alyhi wa salam) og sa: O Allah’s sendebud, sannelig min mann er syk, og han ber deg (komme)!! Han (salahu ‘alyhi wa salam) sa: «Kanskje er mannen din han med noe hvit i sine øyer? » Hun gikk tilbake til sin mann og åpnet øyene til sin mann. Da sa mannen: Hva er det med deg? Hun sa: Allah’s sendebud fortalte meg at du har noe hvit i dine øyer!! Han svarte: Du overtenker! Har ikke hvert menneske hvit farge i sine øyer?!

Og an annen kvinne sa til ham (salahu ‘alyhi wa salam): O Allah’s sendebud, be Allah om å la meg entre paradiset. Han (salahu ‘alyhi wa salam) sa «O moren til så og så, sannelig ingen vil entre paradiset gammel. » Så hun snudde seg gråtende. Da sa han ( salahu ‘alyhi wa salam): «Fortell henne at hun vil ikke entre paradiset som gammel, sannelig Allah sier: «Fullkomne har Vi skapt dem, paradisets kvinne som plettfrie jomfruer, ømme og kjærlige, jevngamle med dem til høyre.» [56: 35-38]

Subhana Allah, Han som har utpekt ham med de beste karakterene.

Fra: Noor al-‘oyoon fi talkhis sirat al-amin al-ma’moon salahu ‘alyhi wa salam. S.68-71

Comments are closed.

Scroll To Top