Siste
Home » Sirah (Biografi) » AL ISRA’ WAL MIR’AJ
AL ISRA’ WAL MIR’AJ

AL ISRA’ WAL MIR’AJ

Profetens() status

Al-Tirmidhi fortalt at Abu Sa’eed (måtte Allah være fornøyd med ham) sa:  Sendebudet av Allah(ﷺ) sa: “Jeg skal være herre (eller lederen) av sønnene til Adam på dommedagen og jeg skryter ikke. I hånden min vil være et banner av lovprisning, og jeg skryter ikke. Det vil ikke være noen profet den dagen, Adam eller noen andre, uten at han vil være under banneret mitt. Jeg er den første hvis jorden vil bli splittet åpen for og jeg skryter ikke.”Klassifisert som Sahih av al-Albaani i Sahih al-Tirmidhi. Fortalt av Abbas bin Malik:
Malik bin Sasaa sa at Allahs sendebud (ﷺ)beskrev til dem hans Natt Reise og sa: “Mens jeg lå i Al-Hatim eller Al-Hijr, kom plutselig noen til meg og skjærte kroppen min åpen herfra til her.” Jeg spurte Al-Jarud som var ved siden av meg, “Hva mener han?” Han sa, “Det betyr fra halsen til området under navlen”, eller sagt, “Fra toppen av brystet.” Profeten (ﷺ)sa videre: “Han tok ut hjertet mitt. Så et gyllent brett av Imaan ble brakt til meg og mitt hjerte ble vasket og ble fylt (med Imaan) og deretter returnert til sin opprinnelige plass.

Al-Haafiz Ibn Hajar sa i Fath al-Baari (7 / 204): Noen av dem benektet at hans bryst ble åpnet på natten av Isra ‘, og sa at dette bare skjedde da han var liten og levde blant Banu Sa’d. Men det kan ikke nektes fordi det er mange rapporter om det. … Alt som har blitt fortalt om at hans bryst ble åpnet, at hans hjerte ble tatt ut og andre ekstraordinære hendelser må godtas uten innvendinger eller forsøk på å tolke det til noe annet enn hva det ser ut til å bety, fordi Allah er i stand til å gjøre alt det og ingenting av det er umulig. Al-Qurtubi sa i al-Mufhim: Ingen oppmerksomhet bør rettes mot fornektelser av åpningen av brystet pånatten av Isra ‘, fordi fortellerne er troverdige og godt kjente.) Deretter et hvit dyr som var mindre enn et muldyr og større enn et esel ble brakt til meg. “(Her Al-Jarud spurte:” Var det Buraq, O Abu Hamza? “Jeg (dvs. Anas) svarte ja) . Profeten() sa, “dyrets skritt (var så stort at den)nådde det fjerneste punktet innenfor rekkevidden av dyrets øyne. Jeg ble båret på det, og Jibril fastsatt sammen med meg til vi nåddenærmeste himmelen. Da han ba om at porten skal åpnes, ble det spurt,”Hvem er det? Jibril svarte: « Jibril ». Det ble spurt, “Hvem er det med deg? Jibril svarte: «Muhammad». Det ble spurt, ‘har Muhammad blitt kalt? Jibril svarte bekreftende. Da var det sagt: ‘Han er velkommen. Hvilket utmerket besøke hans er! ‘

Porten ble åpnet, og da jeg dro over til den første himmel, så jeg Adam der. Jibril sa (til meg). ‘Dette er din far, Adam, gi han din hilsen. Så jeg hilste på ham og han returnerte hilsen til meg og sa: «Du er velkommen,O gudfryktige sønn og gudfryktige profet. ‘Da Jibril steg sammen med meg til vi nådde den andre himmelen. Jibril ba om at porten skal åpnes. Det ble spurt, “Hvem er det? Jibril svarte: « Jibril ». Det ble spurt, “Hvem er det med deg? Jibril svarte: «Muhammad». Det ble spurt: “Har han blitt kalt? Jibril besvarte bekreftende. Så ble det sagt: ‘Han er velkommen. Hvilket utmerket besøke hans er! ‘Porten ble åpnet. Da jeg gikk over den til andre himmelen, der så jeg Yahya og ‘Isa som var søskenbarn av hverandre. Jibril sa (til meg), ‘Dette erYahya og’ Isa; gi dem din hilsen ‘. Så jeg hilste på dem og begge to returnerte min hilsen og sa: «Du er velkommen, O gudfryktige bror og gudfryktige profet. ‘Da Jibril steg sammen med meg til den tredje himmel og ba om at porten dens skal åpnes. Det ble spurt, “Hvem er det? Jibril svarte: « Jibril ». Det ble spurt, “Hvem er det med deg? Jibril svarte: «Muhammad». Det ble spurt: “Har han blitt kalt? Jibril svartebekreftende. Så ble det sagt: ‘Han er velkommen, hvilket utmerket besøke hans er!’

Porten ble åpnet, og da jeg dro over den tredje himmel der så jeg Yusuf. Jibril sa (til meg), ‘Dette er Yusuf, gi han din hilsen. Så jeg hilste på ham og han returnerte hilsen til meg og sa: «Du er velkommen, O gudfryktige bror og gudfryktige profet. ‘Da Jibril steg opp sammen med meg til fjerde himmelen og ba om at porten dens skal åpnes. Det ble spurt, «Hvem er det? Jibril svarte: « Jibril » Det ble spurt, »Hvem er det med deg? Jibril svarte: «Muhammad». Det ble spurt: “Har han blitt kalt? Jibril svarte bekreftende. Så ble det sagt: ‘Han er velkommen, hvilket utmerket besøke hans er!’

Porten ble åpnet, og da jeg dro over den fjerde himmelen, der så jeg Idris. Jibril sa (til meg), ‘Dette er Idris, gi han din hilsen. Så jeg hilste på ham og han returnerte hilsen til meg og sa: «Du er velkommen, O gudfryktige bror og gudfryktige profet. ‘Da Jibril steg opp sammen med meg til den femte himmelen og ba om at porten dens skal åpnes. Det ble spurt, “Hvem er det? Jibril svarte: « Jibril ». Det ble spurt. ‘Hvem er det med deg? Jibril svarte: «Muhammad». Det ble spurt: “Har han blitt kalt? Jibril svarte bekreftende. Da det ble sagt han er velkommen, hvilket utmerket besøke hans er!’

Så da jeg dro over den femte himmel, der så jeg Harun. Jibril sa(til meg). Dette er Harun; gi ham din hilsen ‘. Jeg hilste på ham og han returnerte hilsen til meg og sa: «Du er velkommen, O gudfryktige bror og gudfryktige profet. ‘Da Jibril steg opp med meg til den sjette himmelen og ba om at porten dens skal åpnes. Det ble spurt. ‘Hvem erdet? Jibril svarte: « Jibril ». Det ble spurt, “Hvem er det med deg? Jibril svarte: «Muhammad». Det ble spurt: “Har han blitt kalt? Jibril svarte bekreftende. Det ble sagt: “Han er velkommen. Hvilket utmerket besøke hans er! ‘

Da jeg gikk (over den sjette himmelen), der så jeg Musa. Jibril sa (til meg), ‘Dette er Musa; gi ham din hilsen. Så jeg hilste på ham og han returnerte hilsen til meg og sa: «Du er velkommen, O gudfryktige bror og gudfryktige profet. ‘Da jeg forlot ham (dvs. Musa) gråt han. Noen spurte han: “Hva får deg til å gråte? Musa sa: “Jeg gråter fordi etter meg, har det blitt sendt (som Profet) en ung mann hvis tilhengere vil komme inn Paradise i større antall enn mine tilhengere.”

Da Jibril steg opp med meg til den syvende himmel og ba om at porten dens skal åpnes. Det ble spurt, “Hvem er det? Jibril svarte: « Jibril ».Det ble spurt, “Hvem er det med deg? Jibril svarte: «Muhammad». Det ble spurt: “Har han blitt kalt? Jibril svarte bekreftende. Så ble det sagt: ‘Han er velkommen. Hvilket utmerket besøke hans er! ‘Så når jeg gikk(over den sjuende himmel), der så jeg Ibrahim. Jibril sa (til meg), ‘Dette er din far; gi din hilsen til ham. Så jeg hilste på han og han returnerte hilsentil meg og sa: «Du er velkommen, O gudfryktige sønn og gudfryktige profet. ‘

Da ble jeg tatt opp til Sidrat-ul-Muntaha (dvs. Lote Tre av den ytterstegrensen) Se! Dens frukt var som krukker fra Hajr og bladene var like stor som ørene på elefanter. Jibril sa: ‘Dette er Lote treet av den ytterste grensen). Se! Der sprang det fire elver, to var skjulte og to var synlig, jeg spurte: “Hva er disse to typer av elver, O Jibril? Han svarte: «Når det gjelder de skjulte elvene, de er to elver i Paradis og de synlige elver er Nilen og Eufrat.

Deretter ble Al-Bait-ul-Ma’mur(dvs. Det hellige Hus) vist til meg og en beholder full av vin og en annen full av melk og en tredje full av honning ble brakt til meg.

Jeg tok melken. Jibril sa, ‘Dette er fitrah som du og dine tilhengere følger. “Deretter ble bønn/salat pålagt meg:

De var femti bønn om dagen.

Da jeg kom tilbake, gikk jeg ved Musa som spurte (meg), “Hva har du blitt beordret til å gjøre? Jeg svarte, “Jeg har blitt beordret til å gjøre femti bønn om dagen.

‘Musa sa: Dine tilhengere kan ikke bære femti bønn om dagen, og ved Allah, jeg har testet mennesker før deg, og jeg har prøvd mittbeste med Bani Israel (forgjeves). Gå tilbake til din Herre og be omredusering for å lette på dine etterfølgeres “byrde”.

Så jeg gikk tilbake, og Allah reduserte ti bønn for meg.

Deretter kom jeg til Musa, men han gjentok det samme som han hadde sagt før. Så igjen gikk jeg tilbake til Allah og han reduserte ti bønn.

Da jeg kom tilbake til Musa sa han det samme, så dro jeg tilbake til Allah og han beordret meg til å gjøre ti bønn om dagen. Da jeg kom tilbake til Musa, gjentok han det samme rådet, så jeg dro tilbake til Allah og ble pålagt å gjøre fem bønn om dagen.

Da jeg kom tilbake til Musa, sa han: «Hva har du blitt beordret til? Jeg svarte, “Jeg har blitt beordret til å gjøre fem bønn om dagen. ‘Han sa: Dine tilhengere kan ikke bære fem bønn om dagen, og uten tvil, jeg har hatt erfaring med mennesker før deg, og jeg har prøvd mitt beste med Bani Israel, så gå tilbake til din Herre og be om redusering (for å lette på) dine tilhengeres byrde. “Jeg sa: “Jeg har bedt om så mye av min Herre, at jeg føler meg skamfull, men jeg er fornøyd nå og overgir meg til Allahs Order.Da jeg forlot (stedet), hørte jeg en stemme som sa: Jeg har fattet Min avgjørelse og har redusert byrden til Mine tilbedere. ” Sahih Al-Bukhari.

Det er fortalt av Abu Huraira at Allahs sendebud (ﷺ)sa: Jeg så meg selv blant en gruppe profeter. Jeg så Musa gjøre bønn og fant ham til å være en velbygget mann som om han var en mann av stammen av Shanu’a. Jeg så ‘Isa sønn av Maryam gjøre bønn, av alle mennesker han hadde den nærmest likheten med ‘Urwa b. Masu’d al-thaqafi.

Jeg så Ibrahim (sallAllaahu alayhiwa sallam) gjøre bønn, han hadde nærmest likhet med deres følgesvenn(Profeten(ﷺ) selv) blant folk. Da tiden for bønn kom ledet jeg dem. Da jeg avsluttet bønnen, sa noen: Her er Malik, vokter av helvete; gi ham hilsen.Jeg snudde meg mot ham, men han innledet meg i hilsenen. Sahih Muslim.

Opplevelsene til Profeten(ﷺ) den kvelden

Historien om friserdamen til Faraos datter er fortalt som følgende:

Det ble fortalt at Ibn ‘Abbaas (måtte Allah være fornøyd med ham) sa:Budbringeren av Allah (fred og velsignelser fra Allah være med ham) sa:

“På natten da jeg ble tatt på Natt Reisen (Isra’) kom det en nydelig duft til meg. Jeg sa: O Jibril, hva er denne vakre duften? Han sa: Dette er duften av friserdamen til faraos datter og hennes barn.

Jeg sa: Hva er deres historie? Han sa: Mens hun grede håret til Faraos datter en dag, falt  jern kammen ut av hånden hennes og hun sa “Bismillaah (i navnet til Allah). ‘Faraos datter sa:Min far?  Hun svarte : ‘Nei. Min Herre og Herren av din far er Allah. Faraos datter:”Jeg skal fortelle han om at!” Hun svarte: “Ja vel” Så fortalte hun  Farao, og han innkalte henne og sa:

‘O sånn og sånn, har du en Herre annen enn meg? hun svarte: ‘Ja, min Herre og din Herre er Allah’ Han beordret at en Baqarah (bokstavelig talt “ku”) laget av kobber varmes opp, så beordret han  at hun og hennes (fire) barn kastes inn i det.

Hun sa: “Jeg har en forespørsel til deg. ‘Han sa:’ Hva er din forespørsel?” Hun sa: ‘Jeg ønsker at mine ben og mine barns ben skal bli samlet i en klut og begravet “

Han sa : ‘Dette vil bli gjort for deg.’

Han beordret at hennes barn blir kastet inn i den foran henne, en etter en,til de kom til den siste som var et spebarn gutt som fortsatt ammes.

Det var som om hun vaklet på grunn av ham, men han sa:

“O mor, gå fremover, for straff i denne verden er lettere å bære enn straff i akhira” Så gikk hun framover (i ilden) “

Ibn ‘Abbaas sa: Fire spedbarn snakket: ‘Isa ibn Maryam (fred være med ham), følgesvennen av Jurayj, vitne til Yusuf og sønnen til friserdamen til Faraos datter.

Fortalt av Imam Ahmad i al-Musnad (1 / 309), al-Tabaraani (12 280), Ibn Hibbaan (2903) og al-Haakim (2 / 496). Al Dhahabi og Ibn Kathir sa at det ikke var noe i veien med dens Isnaad.

Anas fortalte at Allahs sendebud (ﷺ) sa: “Da jeg gikk opp til himmelen, gikk jeg forbi et folk som hadde kobber negler som de klødde seg med på ansiktet og brystet deres, og jeg sa: ‘O Jibreel, hvem er disse? Han sa”Disse er de som pleide å spise andre folks kjøtt (gheeba/baksnakking)og som angrep deres ære.” (Abu Dawood)

Fortalt av Abu Hurayrah:” Allahs sendebud (ﷺ) sa:” På natten da jeg ble tatt opp til himmelen kom jeg til folk hvis magene deres var som hus og inneholdt slanger som kunne sees fra utenfor magen. Jeg spurte Jibreel hvem de var og han fortalte meg at de var folk som drev med Ribaa ( renter). “[Musnad Ahmad, Ibn Majah og at-Tirmidhee]

Fortalt av Anas ibn Malik: ” Allahs sendebud (ﷺ) sa:” På natten da jeg ble tatt opp til himmelen, gikk jeg forbi folk som leppene deres ble kuttet med sakser av brann. Jeg spurte Jibreel hvem de var og han fortalte meg at de var forkynnere/dai’ee blant ditt folk, som sa hva de (selv) ikke gjorde “[at-Tirmidhee (Gharib].

Fortalt av Jabir bin Abdullah: Profeten(ﷺ) sa:

“Jeg så meg selv gå inn i Paradise, og se! Jeg så Ar-Rumaisa, Abu Talha kone. Jeg hørte skritt.

Jeg spurte: “Hvem er det?” Noen sa: “Det er Bilal” Deretter så jeg et palass og en dame som sitter i gårdsplassen dens. Jeg spurte: “For hvem er dette palasset?” Noen svarte: “Det er for ‘Umar” Jeg ment å gå inn den og se det, men jeg tenkte på din (Umars) Gheerah (og gikk ikke inn) “Umar sa: “La mine foreldre bli ofret for deg, O Allahs sendebud (ﷺ)Hvordan våger jeg å tenke på at min Gheerah (selvrespekt) blir krenket av deg [ al-Bukarhi]

En lengre hadith om hva Sendebud (ﷺ) så:

Fortalt av Samura bin Jundab.Noen ganger da profeten (ﷺ) ble ferdig med Fajr bønnen, snudde han seg mot oss og spurte:

«Hvem blant dere hadde en drøm i natt?” Så hvis noen hadde sett en drøm fortalte de om det. Profeten pleide å si: “Masha’a-llah” En dag spurte han oss om noen av oss hadde sett en drøm.. Vi svarte nei. Profeten sa: “Men jeg hadde sett (en drøm) i går kveld at to menn kom til meg, tok tak i mine hender, og tok meg med til det Hellige Land (Jerusalem). Der så jeg en som satt og en annen stående med en jernkrok i sin håndog skjøv den inne i munnen av den første til den nådde kjeve-beinet, ogderetter rev av den ene siden av kinnet hans, og deretter gjorde det samme med andre siden, i mellomtiden-tiden den første siden av kinnet hans ble vanlig igjen, og så gjentok han den samme operasjonen igjen.Jeg sa: “Hva er dette? De fortalte meg å gå videre , og vi gikk videre til vikom til en mann som lå flatt på ryggen, og en annen mann sto ved hodet hans og bærte en stein eller en del av en stein, og så knuste han hodet påden liggende mannen, med den steinen . Hver gang han slo ham, rulletsteinen bort. Mannen gikk for å plukke den opp og da han kom tilbake til ham, haddedet knuste hodet returnert til normal tilstand og mannen kom tilbake og slo ham igjen (osv).

Jeg sa: “Hvem er dette? De fortalte meg å gå videre på, så vi gikk videre , og gikk forbi et hull som en ovn, med en smaltopp og bred bunn og brannen ble tent under det hullet. Hver gangflammene gikk opp, ble folket løftet opp til en slik grad at de var i ferd med å komme ut av det, og hver gang brannen ble roligere, gikk folket ned i det, og det var nakne menn og kvinner i det. Jeg sa: “Hvem er dette? De fortalte meg å gå videre. Så vi gikk videre til vi nådde en elv av blod og en mann var i den, og en annen mann sto ved dens bredde med stener foran ham, og vendt mot mannen i elva.

Hver gang mannen i elva ønsket å komme ut, kastet den andre en stein i munnen hans og fikk ham til å trekke seg tilbake til sinopprinnelige posisjon, og så hver gang han ønsket å komme ut den andre mannen kastet en stein i munnen hans, og han trakk seg tilbake til sin opprinnelige plass. Jeg spurte: “Hva er dette? De fortalte meg å gå videre og vi gjorde det til vi nådde et godt blomstret grønn hage som hadde et stort tre og nær roten satt en gammel mann med noen barn. (Jeg så) En annen mann nær treet med ild foran ham, og han tent det opp. Deretter de (dvs. mine to følgesvenner) fikk meg til å klatre opp i treet og fikk meg inn i et hus, og bedre enn den har jeg aldri sett. I den var noen gamle menn og unge menn, kvinner og barn. Så tok de meg ut av dette huset og fikk meg til å klatre opp i treet og fikk meg til å inn i et annet hus som var bedre og overlegen(til den første) som inneholder gamle og unge.

Jeg sa til dem (dvs. mine tofølgesvenner), «Dere har fått meg til å vandre hele natten. Fortell meg alt om det jeg har sett. “De sa: «Ja. Når det gjelder den hvis kinnet du så blirevet bort, var han en løgner, og han pleide å fortelle løgn og folk pleide å rapportere disse på hans autoritet så de spredte det over hele verden.Derfor vil han bli straffet slikt til oppstandelsens dag. Den ene hvis hode du så bli knust er den som Allah hadde gitt kunnskap om Koranen (dvs kunne det utenat), men han pleide å sove om natten(dvs. han ikke resiterte det da) og ikke pleide å gjøre noe med det (dvs.følge dens ordre) om dagen, og slik vil denne straffen fortsette fram tildommedagen. Og de du så i hullet (som en ovn) var ekteskapsbrytere(menn og kvinner som begår zina). Og de du så i elven av blod var de som hadde med Riba (renter) å gjøre. Og den gamle mannen som satt ved foten av treet, var

Ibrahim og de ​​små barna rundt ham var barn av folk. Og den som tente brannen var Malik, vokter av Helvete. Og det første huset som du har gått i var huset til de vanlige troende, og det andre huset var til martyrene. Jeg er Jibreel, og dette er Mikaeel. Løft ditt hode. ‘Jeg løftet hodet og så en ting som en sky over meg. De sa, ‘Det er ditt sted. “Jeg sa: “La meg gå inn i mitt sted.’De sa, ‘Du har fortsatt noe liv som du ennå ikke har fullført, og da du har fullført (den gjenstående delen av ditt liv) du vil da gå inn i ditt sted. “(Bukhari)

Det ble fortalt at Profeten (ﷺ) sa:

“Det finnes to typer folk i helvete som jeg ikke har sett ennå:

menn med pisker som haler av storfe, som de slår folket med , og kvinner somer kledd (men likevel) nakne, som går med en fristende ganglag med noe på hodet som ser ut som pukler av kameler, de lener seg til den ene siden. De vil aldri komme inn paradiset eller lukte dens duft, selv om duften kan luktes fra slik og slik avstand. “

(Fortalt av Ahmad og av Muslim i al-Sahih).

Abd Allah ibn Mas’ud fortalte at Profeten(ﷺ) sa: “På Natt Reisen traff jeg Ibrahim som sa til meg: ‘O Muhammad formidle mine hilsener til ditt ummah, og fortelle dem at paradiset er et rent land , dens vann er søt, og dens utstrekning er stort, romslig og jevnt.

og dens frøplanter er SubhanAllah, walhamdulilah, wa la ilaha ilAllah, wa AllahuAkbar. “

(at-Tirmidhi og Tabarani sin version legger de til: “Det er ingen makt eller styrke unntatt gjennom Allah”)(Sahih Muslim, 4:2073)

Profeten ble tatt med til huset til sin fetter Umm Hani ‘.

Alle i huset snart våknet. Da de hadde fullført fajr salah, fortalte profeten Umm Hani ‘om reisen hans.

En sterk troende, hun aksepterte hva profeten fortalte som sant. Da hanvar i ferd med å forlate huset og skulle gå til moskeen, stoppet hun hamog sa: “Jeg frykter at folk ikke vil tro på deg hvis du forteller dem hva duhar nettopp fortalt meg” Profeten gjorde det klart han har til hensikt å fortelle dem “selv om de ikke ville tro meg.” Da han satt i moskeen, ble han helt oppslukt i hans tanker. Abu Jahl, erke-fienden av islam, la merke til dette og kom opp til ham for å spørre: «Noen nyheter?” Profeten (ﷺ) svarte: “Ja, jeg ble tatt i går kveld til Jerusalem.”

For å være sikker på at han hadde hørt han riktig, spurte Abu Jahl: “Til Jerusalem?” Profeten(ﷺ) Svarte ja.

Abu Jahl innså at det var en sjanse til å styrke motstanden mot Muhammad(ﷺ) og hans budskap, så han spurte han:

“Hvis jeg kaller andre for å komme over hit, vil du gjenta til dem hva du har nettopp fortalt meg?”

Uten å nøle, sa profeten(ﷺ) : “Ja.” Da løp Abu Jahl i alle kanter og begynte å rope på folk at de måtte kom så fort som mulig.

Da profeten(ﷺ) var ferdig med historien, begynte alle å uttrykke sin vantro på en eller annen måte.

Noen folk klappet, noen la hendene over hodet og andre plystret.

De vantro plaget Allahs sendebud (ﷺ) med all slags spørsmål.

De fant ut at dettte var en passende anledning til å lattergjøre muslimene og deres tro.

De spurte Allahs Sendebud (ﷺ) spørsmål om beskrivelsen av moskeen i Jerusalem,hvor han aldri hadde vært før og Allahs sendebud (ﷺ) med rette svart på deres spørsmål. Allahs sendebud (ﷺ) sa: “Jeg befant meg selv i Hijr og Quraysh spurte meg om mine Nattlige Reise.

Jeg ble spurt om ting angående Bayt al-Maqdis, som jeg ikke kunne bevare (i mitt sinn). Jeg var veldig mye plaget, så plaget som jeg aldri hadde vært før. Så Allah hevet det (Bayt al-Maqdis) foran øynene mine. Jeg så mot det, og jeg ga dem opplysninger om hva de spurte meg.

Allahs sendebud (ﷺ) ga de forskjellige bevis på hans reise, som de også bekreftet.  Han (ﷺ) fortalte dem at han så kameler til kjøpmenn fra Makkah fram og tilbake.Han ledet dem til noen av dyrene deres som gikk seg vill.

Han (ﷺ) informerte dem om at han hadde drukket litt av vannet deres mens de sov og forlot beholderen dekket.

Han ga dem alle nyhetene om karavanene og rutene for deres kameler.

En av dem spurte om en karavane som Quraysh hadde sendt til Syria.Profeten (ﷺ) ga en detaljert svar på dens forhold og spesifiserte dets ankomst tid. De gikk ut til avtalt tid og til deres overraskelse, der var karavanen i nøyaktig samme tilstand som profeten (ﷺ) hadde beskrevet. Likevel, det gikk ikke å påvirke eller svekke deres motstand mot profeten(ﷺ) .

Da profetens(ﷺ) beretning om hans reise var ferdig, var det mange kuffar som gikk rundt i hvert kvartal i Makkah for å gjenfortelle hva som hørtes uttil dem som den mest utrolige historien noensinne fortalt. Dette medførte at en del av de nylig ankomne muslimene syntes at dette var vanskelig å tro på, og de gikk ut av Islam.

Noen av folket løp til Abu Bakr og fortalte ham og hans følgesvenner at Muhammad (ﷺ) hevdet at han dro til Jerusalem, gjorde Salah der, og returnerte til Makkah i en natt. De fortalte ham at Profeten (ﷺ) var på Ka’bah og at han forteller folk dette. Da de fortalte ham dette var de sikre på at vil han vil også forlate islam, fordi det var åpenbart for dem at Muhammed (ﷺ) ikke snakket sant. Abu Bakr spurte:”Har han virkelig sagt dette?” De svarte med stor spenning og glede”Ja!”

Abu Bakr sa til dem: “Ved  Allah, hvis han faktisk sa det, har han fortalt sannheten.” I sjokk tilstand spurte de:”Tror du virkelig på det, at det er mulig?”  Abu Bakr svarte:”Det er virkelig ingenting å være overrasket om, for han har fortalt meg informasjon som kommer til ham fra Allah, fra himmelen til  jorden, på et øyeblikk i løpet av natten eller dagen, og jeg tror ham. og det er enda mer utrolig. “På grunn av denne uttalelsen av Abu Bakr ga Profeten (ﷺ) han tittelen “as-Siddiq (den sannferdig).”

 

Comments are closed.

Scroll To Top