Siste
Home » Ramadan » Vi trenger en Ramadan

Vi trenger en Ramadan

mosqueVi trenger en Ramadan.

Ramadan er en måned for tilgivelse.

Ramadan er en måned av nåde.

Ramadan er måneden for sjenerøsitet.

Ramadan er måneden der Allah subhaanahu wa ta’ala aksepterer Tawbah (omvendelse) fra tjenerne Hans, og måneden der Allah velsigner Hans tjenere.

Vi er i behov av Ramadan for å korrigere oss selv, for vi har glemt Allah Tabarak wa ta’ala mesteparten av året.

Vi trenger Ramadan for å korrigere oss selv for vi har vært likegyldige.

Vi trenger Ramadan for å korrigere oss selv, fordi vi ikke erindrer Allah.

Vi trenger Ramadan for å korrigere oss selv, fordi våre hjerter er blitt harde, noen hjerter er døde, noen hjerter er syke, noen hjerter er iskalde, noen hjerter er svarte, som får ingen nytte i seg. Noen hjerter er så ille, og så syke at de ser på det som er godt som ondt, og de ser på det som er ondt som noe godt. Disse er ikke som de bør være.

Vi trenger en Ramadan fordi vår forbindelse med Allah Tabarak wa ta’ala er ikke riktig.

Vi trenger en Ramadan fordi vi ikke har noen Khushoo (ro/æresfrykt) eller hengivenhet i våre bønn.

Vi trenger en Ramadan fordi vår Koran er full av støv og sitter på en hylle.

Vi trenger en Ramadan fordi vi aldri leser bøkene av Sunnah.

Vi trenger en Ramadan fordi vi ikke faster, og hvis vi faster fysisk uten mat eller drikke, vi faster ikke med våre øyne ved å senke dem, og vår tunge ved og ikke baktale og vår tunge ved og ikke lyve og baksnakke. Vi trenger en Ramadan for å få orden på oss selv, for å arbeide for det hinsidige, for å koble oss til Allah Tabarak wa ta’ala.

Vi trenger en Ramadan fordi forholdet mellom bror og bror og søster og søster er i en elendig forfatning.

Vi trenger en Ramadan fordi vi har dårlige tanker om hverandre.

Vi trenger en Ramadan på grunn av undertrykkingen og urettferdigheten vi begår mot hverandre.

Vi trenger en Ramadan fordi det er baksnakking, det er misunnelse, det er sjalusi, og det er bakvaskelse.

Vi trenger en Ramadan fordi vi er avskyelig, fordi vi er syke, fordi vi alle har det vondt.

Vi trenger en Ramadan fordi vi ikke tror på Allahs løfte Tabarak wa ta’ala, eller hvis vi gjør det, vi implementer ikke det i våre liv.

Vi trenger en Ramadan fordi det er på tide å forandre oss og bli noe bedre enn det vi er nå.

Vi trenger en Ramadan fordi det er det eneste som skal få oss sammen igjen.

Vi trenger en Ramadan fordi vi ikke har samhold, det er ingen brorskap.

Vi trenger en Ramadan fordi det er ingen respekt for eldre.

Vi trenger en Ramadan fordi det er ingen ekte kjærlighet mellom oss.

Vi trenger en Ramadan, full av kjærlighet og nåde av Allah Tabarak wa ta’ala.

Vi trenger en Ramadan som vi går inn, akkurat som vi går inn i et sykehus, der vi prøver å helbrede våre sykdommer, prøver å komme ut av det uten sykdommen vi kom inn med, prøver å være bedre enn da vi gikk inn.

Vi trenger en Ramadan. Se rundt deg, se til høyre, se til venstre, se foran deg og se bak deg, og du vil si: “Vi trenger en Ramadan.”

Søstrene dekker seg ikke skikkelig, vi trenger en Ramadan. Brødre og søstre driver med frimiksing, vi trenger en Ramadan. De snakker sammen på telefon og på internett, vi trenger en Ramadan. Dette er rotete, vi står fast og vi har et problem. Vi trenger en Ramadan. Vi trenger en Ramadan for å få oss sammen.

Vi trenger en Ramadan, der vi kommer i Moské og vender oss mot Qiblah og vi sier “Allahu Akbar”, og vi står i bønn i lang tid helt til disse sykdommene, denne urenheten, denne sykdommen, den hardheten av hjertet forsvinner.

Vi trenger en Ramadan som minner oss om ilden av helvete. Vi trenger en Ramadan som forteller oss at vi ikke har fått en garanti på at vi skal til paradiset.

Vi trenger en Ramadan som lar oss få vite at vi er tjenere av Allah Tabarak wa ta’ala.

Og hvis vi skulle tilbringe hele livet, fra vi ble født til Dommedagen bøyd ned i bønn, ville det ikke være nok til å takke Allah for Hans nåde, Hans miskunn og Hans velsignelser.

Vi trenger en Ramadan for å bli mer som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) var.

Vi trenger en Ramadan for å innprente disse kvalitetene. Vi må kontrollere våre lyster. Vi trenger å kontrollere vår tunge. Vi må kontrollere våre lemmer. Vi trenger å lære selvdisiplin. Vi trenger å kontrollere vårt sinne. Vi må gjøre ting i Ramadan ikke ut av vane, noe som er bare tradisjon. Vi må endre vår tilstand. Vi må endre vår forbindelse med Allah Tabarak wa ta’ala.

Kanskje du planlegger for ekteskap, du planlegger for utdanning, du planlegger for en jobb, men vi trenger å planlegge for paradiset. Vi må forberede oss for paradiset i løpet av måneden Ramadan.

av Abu Uwais Abdullah Ahmed Ali (rahimahullah)

Comments are closed.

Scroll To Top