Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 9)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 9)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 9)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 9)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Fra visdommen av å faste er at det er en handling av tilbedelse for Allah som trekker slaven nærmere til sin Herre. Det får ham til å forlate det han elsker og har lyst på av mat og drikke og samliv. Ved å gjøre dette viser han oppriktigheten i hans tro og hans fullstendig slaveri for Allah og styrken av kjærligheten han har for Han og hans håp i det Allah har (av belønning og nåde). Mennesket forlater ikke (frivillig) det som han elsker, unntatt for noe som er større enn det. Når den troende vet at Allahs fornøyelse er i å faste, forlater han det han elsker og søker istedet tilfredsheten av sin Herre.

En annen visdom bak fasting er at det fører til en person til å oppnå Taqwah (gudfryktighet). Som Allah sier: “O dere som tror, å faste er blitt forskrevet til dere akkurat som det var foreskrevet på de før dere slik at dere kan være gudfryktige.” 2:183.

Fasting handler om å handle på lydighet og å forlate ulydighet. Som Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “Den som forlater ikke falske uttalelser (all forbudt tale) og handler ifølge dem, Allah er ikke i behov for hans avståelse fra hans mat og drikke.” Bukhari. En fastende person skal ikke fornærme noen tilbake hvis de blir fornærmet, som Profeten (salahu ‘alyhi wa salam), sa at de skal si (hvis de blir fornærmet av noen):“Jeg faster”. Dette vil bli en påminnelse til personen som fornærmet dem, samt en påminnelse til den fastende person.

En annen visdom fra fasting er at hjertet skal være opptatt med erindring av Allah (Dhikr). Når en person bruker hans tid på han begjær og lyster, så vil dette føre dem til likegyldighet. Av denne grunn Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) rådet oss til å ikke spise for mye mat. Som han (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “Sønnen til Adam (mennesket) kan ikke fylle en beholder verre enn magen sin. Han bør spise akkurat nok til å holde ryggen hans rett, men hvis de må spise mer enn det da bør de forlate en tredjedel for mat, en tredje for drikke, og en tredjedel for luft.”(Ahmad, Nisaee, Ibn Majah). I Sahih Muslim er det en hadith fortalt av Hanzhala hvor han sa at han sa til Profeten (salahu ‘alyhi wa salam): “Hanzhala har begått hykleri.” Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa:” Hvorfor det? “Han sa: “O Allahs sendebud, når vi er sammen med deg, du minner oss om helvete og paradis, og det er som om vi kan se det med våre øyne. Men når vi går hjem til våre koner, barn og eiendeler så glemmer vi mye av det.” Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa til han: “En time (for det hinsidige), og en time (for det som hører til denne verden).” Og han gjentok dette tre ganger. (Muslim).

Fra visdommen av fasting er at den som har noe vil vite hvor mye velsignelser som Allah har favorisert dem med. Velsignelser som mat, drikke og samleie. Mange mennesker har ikke fått disse velsignelser, så de som har bør takke Allah for dem. Dette vil også få dem til huske deres søsken som har mindre enn dem. Disse vil i de fleste tilfeller legge seg ned for å sove mens de er kalde og sultne. Alt dette bør inspirerer oss til å hjelpe dem med veldedighet. Det var derfor Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) var den mest sjenerøse (under alle omstendigheter og tider) og han var enda mer sjenerøs i måneden Ramadan da Jibreel pleide å komme til ham og lære ham Koranen.

Fra visdommen av fasting er at den lærer deg å beherske ditt nafs (sjelen/egoet), og å få kontroll over det. For sannelig mennesket er tilbøyelig til ondskap med unntak av den Allah viser barmhjertighet til. Hvis mennesket skulle sette sitt nafs fri til å gjøre alt den vil, så vil den føre ham til total ødeleggelse. Men hvis han var i stand til å kontrollere det, så ville han føre den til de høyeste av høyder. Fasting bryter også ned mennesker og gjør dem mer ydmyke. Å faste gjør en ydmyk foran Skaperen, og god mot skapelsen.

Fra visdommen av fasting er at blodet blir mindre flytende og mer innsnevret når en person er sulten og tørst. Dette vil føre til at flyten av Shaytaan blir også mindre, fordi sannelig Shaytaan flyter gjennom blodet av sønnen til Adam slik det er relatert i Bukhari og Muslim av Profeten (salahu ‘alyhi wa salam). Så det vil redusere hviskingen av Shaytaan, og det vil også redusere tilfeller av begjær og sinne. Som Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “O ungdommer! Den som blant dere er i stand til å gifte seg, så la ham gjøre det, for det demper øynene og beskytter kjønnsdelene. Men den som ikke kan (gifte seg), la ham faste, fordi det vil være et skjold for ham.” (Bukhari og Muslim) Så fasting er en beskyttelse og undertrykkelse av lystene.

Fra visdommen av fasting er de helsemessige fordelene som du får ved å redusere mat og hvile fordøyelsessystemet for en viss periode, og fjerning av farlig avfall fra kroppen og så videre. Så hvor stor og omfattende er visdommen til Allah, og hvor gunstig er Hans lovgivning for Hans skapelse.

O Allah, gi oss kunnskap om religionen og inspirer oss til å lære og forstå hemmelighetene av Din lovgivning. Rett for oss vår religion og våre dagligdagse affærer, og tilgi oss, våre foreldre og alle muslimer med Din miskunn, O Du Den Mest Nåderike.

Og send Fred og Velsignelser på vår Profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

 

Comments are closed.

Scroll To Top