Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 8)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 8)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 8)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 8 )

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah. Deretter:

Mine brødre: Vi har snakket om sju ulike kategorier av mennesker i Ramadan og disse er de resterende kategoriene:

Åttende kategori: Den menstruerende kvinne.   Hun har ikke lov til å faste slik som Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa, da han talte til noen kvinner: “Jeg har ikke sett noen mer mangelfulle i intelligens og religion enn dere. En forsiktig og fornuftig mann kunne bli ledet på villspor av en av dere.” Kvinnene spurte:” O Allahs sendebud! Hva er det som er mangelfullt i vår intelligens og religion? “Han sa:”Er ikke vitnesbyrdet til to kvinner lik vitnesbyrdet til en mann? “De svarte ja. Han sa: “Dette er mangelen på hennes intelligens. Er det ikke slik at en kvinne kan verken be eller faste under hennes menstruasjon?” Kvinnene svarte ja. Han sa: “Dette er mangelen i hennes religion.” (Bukhari og Muslim).

Hvis en kvinne starter sin menstruasjon kun et øyeblikk før solnedgang, så telles ikke hennes faste. Hun må gjøre opp for fasten på en annen dag.   Hvis kvinnen blir ren fra menstruasjonen i løpet av dagen, hun kan ikke starte å faste resten av dagen fordi fasting starter rett etter Fajr. Men bør hun slutte å spise resten av dagen? Det fins forskjellige meninger blant lærde om det. Det er noen av de samme argumentene som vi nevnte i forbindelse med den reisende.   Hvis kvinnen blir ren i løpet av natten, selv om det er rett før Fajr, så må hun faste den dagen. Hun må også gjøre opp for de dagene som hun gikk glipp av, som Allah sier: ” Om noen er syke eller på reise, skal han faste et antall andre dager.” 2:185. og Aisha (Radia Allahu Anha) ble spurt:” Hvorfor er det slik med den menstruerende kvinnen, at hun må gjøre opp for fasten hun gikk glipp av og ikke for bønnen hun gikk glipp av?” Hun sa:” Da vi hadde vår menstruasjon på tiden av Allahs sendebud (salahu ‘alyhi wa salam), ble vi beordret til å gjøre opp for fasten, og vi ble ikke pålagt å gjøre opp bønnen.”(Muslim).

Niende kategori: En gravid eller ammende kvinne som frykter skade på seg selv eller sitt barn.   Hun bør ikke faste ifølge Hadith av Anas bin Malik (RadiAllahu anhu) at Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “Allah har avlastet reisende fra fasting og halvparten av bønnen, og gravide og ammende kvinner fra å faste.” (Abu Dawood, An-Nisaa’ee, Trimidhe og Ibn Majaah). Hun skal gjøre opp for de dagene som hun gikk glipp av så snart situasjonen tillater det.

Tiende kategori: En person som må redde noen andres liv.   For eksempel fra brann, drukning, osv. Hvis de må spise for å redde personens liv, så er det obligatorisk på dem å spise og å gjøre opp for den dagen på et senere tidspunkt. Et eksempel på dette er en person kjemper i veien for Allah. Denne personen kan spise og gjøre opp for fasten senere. Uansett om de er i sitt eget land eller på reise, de avbryter fasten når de møter fienden. Fordi dette (dvs. Jihaad) er beskyttelse for muslimene, og det er om å gjøre Ordet til Allah høyest. Abu Saeid Al-Khudri (RadiAllahu anhu) sa: “Vi reiste med Allahs sendebud (salahu ‘alyhi wa salam) til Mekka mens vi fastet. Vi stoppet på et sted og Allahs sendebud (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “Dere nærmer dere deres fiender. Dere vil bli sterkere hvis dere brøt fasten.” Dette var en tillatelse og noen av oss fastet og noen av oss brøt vår faste. Deretter kom vi til et annet sted og Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “I morgen vil dere møte deres fiende. Å bryte fasten vil gi dere mer styrke. ‘Så vi brøt våre faste, og anså det som den beste fremgangsmåten.”(Muslim).

Denne Hadithen viser at det å ha styrke til å kjempe er en grunn til å bryte fasten, Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) beordret ikke dem til å bryte fasten ved første stopp, men han beordret dem til å gjøre det ved neste stopp da de var nær fienden.

Å spise i det offentlige?

Det er ikke mislikt for de som er fra de ovennevnte kategoriene som bryter fasten å vise at de ikke er fastende, så lenge grunnen er en åpenbar grunn som for eksempel sykdom eller alderdom. Men hvis grunnen er noe skjult som menstruasjon, så bør de spise i det skjulte og ikke vise at de ikke er fastende. Fordi dette kan føre til at en uvitende person tror at det er tillatt for dem å bryte fasten også.

Å gjøre opp for dager man skylder:

For enhver som må gjøre opp for dager de skylder/gikk glipp av, så skal de gjøre opp det eksakte antall dager de skylder. Hvis de ikke fastet hele måneden så skal de gjøre opp hele måneden. Hvis måneden var 30 dager i det året, så gjøre de opp for 30. Hvis måneden var 29 dager, da gjør de opp for 29. Det er best å gjøre opp for dagene så snart vedkommende er i stand til det, fordi det handler om å konkurrere om å gjøre godt. Det er tillatt å utsette å gjøre opp dagene man skylder frem til at det er mellom dem og følgende Ramadan lik mengde av dagene man har å gjøre opp. Som Allah sier: “Om noen er syke eller på reise, skal han faste et antall andre dager. Allah vil gjøre det lett for dere, ikke vanskelig. “2:185. Ut ifra denne lettelsen er det er tillatt å utsette selv om de trenger å gjøre opp ti dager, og det er bare ti dager mellom dem og neste Ramadan. Det er ikke tillatt å vente til neste Ramadan uten å gjøre opp for dagene man gikk glipp av. Som ‘Aisha (Radia Allahu Anha) sa: “Det pleide å være dager jeg måtte gjøre opp fra Ramadhan, og jeg var ikke i stand til å gjøre dem opp unntatt i Sha’ baan (måneden før Ramadan).” (Bukhari) Akkurat som med bønnen, kan du ikke utsette den første fram til den neste (har kommet).

Dersom grunnen til at man ikke kunne faste i Ramadan fortsetter til neste Ramadan så er det ingenting i veien med det. Hvis personen dør, da kan hans familie gjøre opp dagene for han. Som Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “Den som dør, og de har dager igjen som de må faste, hans familie faster for han.” (Bukhari og Muslim). Familien hans er hans arvinger eller slektninger. Det er tillatt for dem å faste sammen i en gruppe med de antall dager som personen trengte å gjøre opp. De kan, hvis de er f.eks. 29/30 personer og han skyldte en måned, gjøre det opp på en dag. Slik det er relatert av Bukhari, at Al-Hasan sa: “Hvis 30 personer fastet for dem på en dag, så er det tillatt.” Hans slektninger kan også mate en fattig person for hver dag som var tapt hvis de ikke ønsker å faste.

Mine brødre: Disse kategoriene av mennesker er fra Sharia til Allah. Hver kategori har sin egen løsning basert på situasjonen, så du må kjenne til avgjørelsene til din Herre. Og gi takk til Allah for å ha gjort ting enkelt.

O Allah, tilgi oss våre synder som har hindret oss fra Din erindring. Og tilgi oss for våre mangler i lydighet og takknemlighet. Vedvare oss på veien til Deg. Gi oss et lys som veileder oss til Deg. Og la oss smake sødmen av å kalle på Deg. Led oss på veien til Din fornøyelse. Og send Fred og Velsignelser på vår Profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

Comments are closed.

Scroll To Top