Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 7)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 7)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 7)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 7)

Shaykhen starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: Vi snakket sist gang om fem kategorier av mennesker i Ramadan og dommen på deres fasting. Vi skal nå snakke om noen kategorier til:

Den sjette kategorien: Den reisende
Hvis din intensjon for å reise er bare for å slippe å faste, så er det obligatorisk for deg å faste og haram for deg å bryte fasten. Hvis du derimot er på reise for en grunn, så har du valget mellom å faste eller ikke under reise perioden. Allah sier: Om noen er syke eller på reise, skal han faste et antall andre dager. Allah vil gjøre det lett for dere, ikke vanskelig.2:185.

I Saheehayn fortalte Anas ibn Malik (RadiAllahu anhu) :” Vi pleide å reise med Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) og de som fastet kritiserte ikke de som ikke fastet, og de som ikke fastet kritiserte ikke de som fastet.” Abu Said al Khudhri (RadiAllahu anhu) sa: “De anså at den som hadde styrken til det fastet, og det var godt, og den som ikke kunne faste spiste, og det var også godt.” (Muslim). Det er mer foretrukket for den reisende å gjøre det som er lettest, enten det er å faste eller spise. Dersom det ikke byr på for store vanskeligheter, så er det bedre å faste. Slik som det ble rapportert av Abu Darda (RadiAllahu anhu), “Vi reiste sammen med Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) under Ramadan da det var veldig varmt. Noen av oss skyggelagt oss selv med våre hender, på grunn av den ekstreme varmen. Ingen var fastende blant oss unntatt Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) og Abdullah ibn Abi Rawahah (RadiAllahu anhu). Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) avbrøt fasten sin ut av hensyn for hans følgesvenner da han skjønte at det å faste ble for vanskelig for følgesvennene.” (Muslim).

I en annen Hadith rapportert av Jabir bin Abdullah (RadiAllahu anhuma): “Da profeten (salahu ‘alyhi wa salam) reiste til Mekka, i erborings året, fastet han til han nådde et sted kjent som Kara’ah Al-Ghamim. Han ble informert om at følgesvennene som fastet hadde problemer med fasten. Så de ventet på å se hva han (salahu ‘alyhi wa salam) ville gjøre. Da ba Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) om et beger fult med vann, etter ‘Asr bønnen, og drakk det mens alle så på.”(Muslim)

Hvis det å faste blir ekstremt vanskelig, så er det best og ikke faste. I forrige Hadith fortalt av Jabir (RadiAllahu anhuma), da Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) avbrøt sin faste på grunn av situasjonen til de troende, ble han fortalt at noen mennesker insisterte på å faste videre. Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “De er opprørere, de er opprørere.” (Muslim)

I Saheehayn (Bukhari og Muslim) fortalte Jabir også: “Under en av Profetens (salahu ‘alyhi wa salam) reiser, så han en stor folkemengde rundt en mann som ble skyggelagt. Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) spurte: “Hva er dette?” De sa: “Han er fastende.” Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “Det er ikke rettskaffenhet å faste under en reise.”

Hvis den reisende føler motgang i løpet av dagen, så er det tillatt å bryte fasten så lenge han har forlatt byen. Fordi profeten (salahu ‘alyhi wa salam) og folket fastet helt til de nådde en annen by (Kara’ah Al-Ghamim), så når reisen ble for vanskelig, spiste han, og det gjorde folk.

Hvis den reisende (som ikke var fastende) når hans hjemby i løpet av dagen, så vil hans faste ikke bli godtatt hvis han skulle begynne å faste da. Årsaken er at han ikke var fastende i begynnelsen av dagen, og fasten må startes før Fajr. Men, må han slutte å spise for resten av dagen (når han har kommet seg hjem)? Lærde har hatt forskjellige meninger i denne saken. Noen har sagt: “Det er obligatorisk for ham å faste resten av dagen ut av respekt for tiden (dvs Ramadan).”

Noen lærde sier at han ikke er forpliktet til å faste resten av dagen fordi det ikke vil være til noe nytte for han uansett. Ibn Masood (RadiAllahu anhu) sa: “Den som spiste i begynnelsen av dagen, bør spise resten av dagen.” Det vil si: hvis du hadde en unnskyldning for ikke å faste tidligere på dagen, så er det tillatt å spise resten av dagen. Og dette er fra (fiqh) skolen av Malik, og As-Shafi’i samt en beretning av Imam Ahmad.

Syvende Kategori: Den syke

Den som er syk, og de er delt inn i tre kategorier:

1) De som er syke men som det å faste ikke byr på noen vanskeligheter for dem, og ei heller gjør det dem noe skade. For dem er det obligatorisk for å faste, fordi de ikke har en unnskyldning.

2) De syke som det å faste blir vanskelig for, men det gjør ikke dem skade. Disse bør spise i henhold til ayah “Den som blant dere er syk eller på reise …” Det er mislikt for denne personen å faste, fordi han ikke tar lettelsen (rukhsa) fra Allah, og de ​​skader seg selv.

3) Den som er syk og som det å faste vil gjøre dem skade. Det er obligatorisk for denne personen å spise. Som Allah sier: “Styrt dere ikke i undergangen med egne hender, men gjør det gode.” 2:195. Og Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “Sannelig kroppen din har rettigheter over deg.” (Bukhari)

Hvis noen blir syke i løpet av dagen mens de faster, så kan de bryte fasten. Men hvis de skulle føle seg bedre og de ​​bestemmer seg for å faste i løpet av dagen, så vil dette ikke telle fordi det å faste begynner etter Fajr. Bør denne personen (som føler seg bedre nå) fortsette å faste resten av dagen? Det fins forskjellige meninger blant lærde om det. Det er noen av de samme argumentene som vi nevnte i forbindelse med den reisende.

Dersom en syk person finner ut at det å faste vil gjøre deres tilstand verre, eller vil forsinke deres helbredelse, så får de lov til å spise. De kan gjøre opp for dagene (de gikk glipp av) når de er bedre, og hvis tilstanden deres aldri vil forbedre seg, da må de mate en fattig person akkurat som vi nevnte i den femte kategorien.

O Allah, lede oss til handlinger som Du er fornøyd med, og få oss til å unngå handlinger som fører til Din vrede, tilgi oss og våre foreldre og alle muslimer ved Din miskunn.

Og send Fred og Velsignelser på vår profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

Comments are closed.

Scroll To Top