Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 6)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 6)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 6)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 6)

Shaykhen starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Vi har nevnt i det tredje møtet at kravet om å faste gikk gjennom to faser. Den siste av disse to forble og folk ble delt inn i ti kategorier:

Kategori 1: Muslimen

For muslimen som er voksen, i god helse, i stand til å faste, fast bosatt og med ingen hindringer fra å faste, så blir det å faste i Ramadan obligatorisk for ham. Dette er bevist fra Koranen, Sunnah, og enigheten (ijma’ah) av muslimene. Allah sier: “Ramadan er måneden som Koranen ble sendt ned i …” (2:185). Og Profeten sa:(ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), “Hvis dere ser nymånen, så fast.” (Bukhari og Muslim) Og muslimene er enige om at det er obligatorisk for denne personen å faste. Når det gjelder en vantro, så er fasting ikke obligatorisk for ham, ei heller aksepteres det fra han, fordi han ikke passer til tilbedelse. Hvis han aksepterer Islam under Ramadan, så trenger han ikke å gjøre opp for dagene han gikk glipp av, på grunn av ayah Si til de vantro at hvis de gir seg, skal det som har vært, være dem tilgitt. 8:38. Og hvis han blir muslim i løpet av dagen i Ramadan, da må han slutte å spise resten av dagen, siden det nå er blitt obligatorisk på ham å faste siden han ble muslim, og han trenger ikke å gjøre opp for den dagen, fordi det ikke var obligatorisk for ham å faste når dagen begynte (siden han ikke var muslim på det tidspunktet).

Kategori 2: Barn

Det er ikke obligatorisk på barn å faste før de når puberteten. Dette er basert på Hadithen: “Pennen (som skriver ens handlinger) er løftet fra tre, den sovende til han våkner, barnet frem til den vokser, og den gale inntil han kommer tilbake til fornuft. “(Ahmad, Abu Dawood, An-Nisai og Al-Hakim erklærte den Saheeh). Men hans verge bør beordre ham til å faste hvis barnet er i stand, slik at han blir vant til det når han når puberteten. Sahaba (følgesvennene) pleide å få sine barn til å faste mens de var unge, og tok dem medtil moskeen. De laget for dem et leketøy laget av ull, og hvis barnet gråt av sult, så ville de gi barnet leketøyet til å leke med (for å få dem på andre tanker).

Og mange foreldre er i dag likegyldige til denne saken, og de beordrer ikke sine barn til å faste. I stedet hindrer noen foreldre sine barn fra å faste selv om barnet selv ønsker å faste. De tror at de gjør dette for å skåne dem. Virkeligheten er at ekte nåde til ens barn er å oppdra dem på ritualene av Islam, og dens høytstående lærdom. Så den som hindrer dem fra det, eller er uaktsom, så er han en som undertrykker dem og seg selv. Men hvis barnet faster, og foreldrene ser at de blir skadet av det, så bør de hindre dem.

Mannlig pubertet

Og hannen når puberteten hvis ett av følgende tre inntreffer:

1) Utløsning av sæd enten fra en våt drøm eller noe annet, på grunn av ayah, “Når barna deres når puberteten (al-hulm), la dem be om tillatelse (før de kommer inn), slik det ble gjort før dem” 24:59, og Hadithen, “ghusl (komplett vask av kroppen) på fredag er wajib for enhver muhtalim (en som har nådd puberteten)” (Bukhari og Muslim).

2) Vekst av kjønnshår, basert på ordene til Atiya al-Quraidhi, “Vi ble presentert for Profeten (ṣallā Allāhuʿalay-hi wa-sallam) på dagen av Quraydha, så den som var muhtalim eller hadde kjønnshår ble drept, og hvis ikke han ble spart.” (Ahmad, al-Nasa’i og det er Saheeh)

3) Å nå alderen av 15, basert på ordene til til Abdullah bin Umar, “Jeg kom til Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) ved Uhud, og jeg var 14, og han tillot meg ikke å slåss.”Al-Bayhaqi og Ibn Hibban i hans Sahih la til med en autentisk kjede: “, og han trodde ikke at jeg nådde puberteten, og jeg kom til ham på dagen av Khandaq, og jeg var 15 og han tillot meg å slåss.” Bayhaqi og Ibn Hibban la til med en Saheeh kjede: “han betraktet meg (da) som moden.” (fortalt av hele gruppen/Bukhari, Muslim, al-Nasa’i, Abu Dawood, al-Tirmidhi og ibn Majah) Ibn Nafi sa: “Vi fortalte denne Hadithen til kalifen, Umar bin Abdil-Aziz, så sa han:” Dette er grensen mellom barn og en voksen. “Og han beordret hans arbeidere til å gi fra vell til enhver som nådde 15.” (Bukhari).

Kvinnelig pubertet:

Og kvinner oppnår pubertet på samme måte som mennene, med tillegg av menstruasjon. Så når en jente menstruerer så er hun moden.

Dommen på de som når puberteten i Ramadan:

Og hvis et barn når puberteten i løpet av dagen i Ramadan; hvis han faster allerede da skal han fortsette, og hvis han ikke var fastende, da skal han ikke spise resten av dagen, fordi han har blitt en voksen som er forpliktet til å faste. Og han trenger ikke å gjøre opp for dagen fordi han ikke oppfylte vilkåret om fasting på begynnelsen av dagen.

Tredje kategorien: Den gale

Fasting er ikke pålagt på han på grunn av Hadithen, “Pennen er løftet fra tre …” Og hans faste er ikke riktig, fordi han ikke har evnen til å forstå tilbedelsen han gjør, eller å gjøre en intensjon for det, og tilbedelsen aksepteres ikke uten intensjon. Dette er kjent fra Hadithen, “Handlinger er ved intensjoner …” Så hvis han er gal noen ganger, og noen ganger tilregnelig, så skal han bare faste når han er tilregnelig.

Og hvis han blir gal i løpet av dagen, så er fasten hans fortsatt gyldig, akkurat som hvis en person ble syk i løpet av dagen. Dette er fordi at han hadde intensjon om å faste da han var tilregnelig med en riktig intensjon, og det er ingen bevis for ugyldigheten av hans fasting spesielt hvis han vet at han mister hans sanser på et bestemt tidspunkt. Og han trenger ikke å gjøre opp for dagene da han var gal. Og hvis han blir bra i løpet av dagen, så skal han slutte å spise den dagen, og han trenger ikke å gjøre det opp, akkurat som et barn som når puberteten, eller en vantro som blir muslim.

Fjerde kategori: Den senile

Den senile som har blitt delirisk og uforstandig, og mistet evnen til å bedømme. Han er ikke forpliktet til å faste, og han trenger ikke å mate andre, fordi han ikke lenger er tilregnlig på grunn av tapet av hans sanser, så han er som et lite barn. Men hvis han er tilregnlig noen ganger, og er senil noen ganger, så skal han faste kun i det første tilfellet, og det samme gjelder bønn.

Femte kategori: Den svake

Den svake personen som er ute av stand til å faste, og hans tilstand vil aldri bli bedre. Dette er f.eks. en gammel person eller en dødssyk person. Han trenger ikke å faste siden han ikke er i stand, og Allah sier: “Vis gudsfrykt så langt dere kan “ 64:16 og “Allah forlanger ikke mer av noen enn det han kan makte.” 2:286. Men istedenfor å faste han må mate en fattig person for hver dag, fordi Allah gjort det å mate en fattig person lik det å faste når det mulig å velge mellom de to. Senere ble det å faste eneste alternativet.

Mine brødre; Sharia (Lovgivningen i Islam) er visdom fra Allah og en nåde for Hans slaver, fordi den er bygget på det å gjøre ting enkelt og lett. Allah har gjort det obligatorisk på enhver som er i stand, ut ifra hans situasjon, til å utføre det han er pålagt. Han skal gjøre det med et åpent hjerte, og med ro i sjelen. Han skal være fornøyd med Allah som sin Herre, Islam som sin religion og Muhammad (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) som sin Profet. Så lovpris Allah for at Han har veiledet dere til denne religion, o dere troende, for det er mange som ikke har blitt veiledet. Be Allah om å vedvare dere på den Rette Veien til dere dør.

O Allah! Vi ber og spør deg gjennom det at vi bærer vitne på at Du er Allah, det fins ingen annen sann guddom unntatt Deg. Du er Den Ene, Den Evigvarende. Ikke har Du avlet noen, ei heller er Du selv blitt avlet. O Du Høytstående, full av Majestet, Du som gir, Skaperen av himmelen og jorden, Den Levende, Den som Er. Vi ber Deg om å veilede oss til det som Du elsker og er fornøyd med. Vi ber Deg om å gjøre oss blant de som er fornøyde med Deg som sin Herre, Islam som sin religion og Muhammad (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) som sin Profet. Vi ber Deg om å vedvare oss på det til vi dør. Vi ber Deg om å tilgi oss våre feil og synder, og Du gir oss Din Miskunn for sannelig Du Er Den Givende.

Og send Fred og Velsignelser på vår profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

Comments are closed.

Scroll To Top