Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 5)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 5)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 5)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 5)

Shaykhen starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre, Allah sier: ” De som fremleser Allahs ord, forretter bønnen, og gir av det som Vi har gitt dem, i det skjulte eller åpent, kan håpe å ha gjort en handel som ikke er bortkastet, at Han må gi dem full lønn og mer til av Sin godhet. Han er tilgivende, full av anerkjennelse.”35:29-30.

Det finnes to måter å resitere Boken av Allah på: (den første måten) å resitere med forståelse, og det er å tro på alt det som det informerer om, implementere dens bud, gjør det som den påbyr og å avstå fra det den forbyr. Vi vil snakke mer om dette ved en annen samling, insha’Allah.

Den andre måten: kun vokalisering (av dens ord), som er kjent som Qiraa’ah (resitasjon). Det er mange tekster som snakker om dets dyder, enten deter resitasjon av hele Koranen, eller noen suraher eller noen utvalgte Aayaat fra det. I Sahih al-Bukhari fortalte `Uthmaan ibn` Affaan (RadiaAllahu anhu) at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: De beste (i en annen hadith: de mest overlegne) blant dere (muslimer) er de som lærerKoranen og lærer det (til andre).”

Og i Saheehayn (Bukhari og Muslim) fortalte ‘Aisha (Radia Allahu Anha) at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: En person som resiterer Koranen og mestere det utenat, skal være med de edle rettskafne skriftlærde (i himmelen). Og en slik person som strever seg for ålære Koranen utenat, og resiterer det med store vanskeligheter, han vil få en dobbel belønning.” Når det gjelder de to belønningene, vil ett være for resitasjonen og det andre for vanskelighetene som oppleseren står overfor. Også i Saheehayn fortalte Abu Moosaa al-`Ash`aree (Radia Allahu Anhu) at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Eksempelet med ham (en troende) som resiterer Koranen er lik den av en sitron som smaker godt og lukter godt. Og han (en troende) som ikke resiterer Koranen er som en daddel som er god i smak, men har ingen lukt.”

I sahih Muslim fortalte Abu Umaamah (Radia Allahu Anhu) at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: Resiter Koranen, for  Dommedagen den vil komme som en forbeder for de som resiterer det.”

Også i sahih Muslim fortalte `Uqbah bin `Aamir (Radia Allahu Anhu) at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: Bør ikke en av dere går ut om morgenen til moskeen og undervise eller resitere to vers fra Boken til Allah? Det er bedre for ham enn to hun-kameler og tre vers er bedre (enn tre hun-kameler) og fire vers er bedre for ham enn fire (hun-kameler), og så videre i like antall av kameler.”

I en annen Hadith i Sahih Muslim fortalte Abu Hurayrah (RadiAllahu anhu), at Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa: Ingen mennesker samler seg et av husene til Allah (Masaajid), resiterer Boken av Allah og lærer seg og underviser i Koranen (seg imellom), bortsett fra at det vil komme overdem ro, barmhjertighet vil dekke dem, englene vil omringe dem og Allah vil nevne dem nærværet av de nær Han.”

Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa også: “Fortsett å resitere Koranen, for ved Ham i hvis hånd livet mitt er, Koranen rømmer (dvs. blir glemt) raskere enn kameler som frigjøres fra deres knytte tau.” Bukhari og Muslim. Han sa også: For en elendig person er han som er blant de som sier: Jeg har glemt det og det verset. (Han burde, i stedet for å bruke dette uttrykket, si heller): Jeg har blitt gjort til å glemme det.” Muslim.

Abdullaah Ibn Mas`ood fortalte (RadiAllahu anhu), at Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “Når en resiterer en bokstav fra Boken til Allah, blir en god gjerning registrert for ham. En god gjerning er lik ti gode gjerninger og lignende av det. Jeg sier ikke at Alif-Laam-Meem er en bokstav,men Alif er en bokstav Laam er en bokstav og Meem er en bokstav.” Tirmidhee (2910) og gradert som Sahih av Shaikh al-Albaanee.

Mine brødre! Disse er (noen) av dydene av å resitere Koranen, og dette er belønningen for den som søker belønning fra Allah og Hans glede – en flottbelønning for en enkel handling. Taperen er den som mister denne muligheten, og ikke drar nytte av det. Alle disse er dydene av å resitere heleKoranen. Og det fins ahaadeeth som spesifikt nevner dydene av noen av de surahene, blant disse surahene er Surah al-Faatihah.

Det er rapportert i Sahih al-Bukhari, ved Abu Sa `eed al-Mu` allaa (RadiAllahu anhu), at Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa:

“Skal jeg fortelle deg om den mest overlegne Surah i Koranen? … {Alhamdu-lillaahi Rabbil-` Aalameen} som er de syv ofte gjentatte vers (Al-Mathaani) og Store Koranen som er blitt gitt til meg.” Bukhari.

Og fra dets opphøyde status er at dens resitasjon har blitt gjort til en søyle av bønn. Bønnen er ikke riktig unntatt med dens resitasjonen. Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa:

“Den som ikke resiterer Al-Faatihah i hans bønn, er hans bønn ugyldig.” Bukhari og Muslim.

Abu Hurairah (RadiAllahu anhu)sa at Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa:

“Hvis noen gjør en bønn der han ikke resitere Umm al-Koran (moren til Koranen/ al-Faatihah), er det mangelfullt (han sa dette tre ganger) og ufullstendig.” Det ble sagt til Abu Hurairah: “Noen ganger er vi bak Imamen”. Han sa: “Si det innvendig.” Muslim.

Og fra andre spesifikke suraher er al-Baqarah og aal-`Imraan. Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa:

“Resiter Koranen, for på dommedagen vil den komme som en forbeder for de som resiterer det. Resiter de to lyse, al-Baqarah og Surah Aal-`Imraan, for på dommedagen vil de komme som to skyer eller to skygger, eller to flokker av fugler i rad, som trygler for de som resiterer dem. Resiter Surah al-Baqarah, for å ta ty til det er en velsignelse og å gi det opp (slutte å lese det) er en årsak til sorg, og spåmennene kan ikke motstå det.” (Muslim).

Abu Hurairah (RadiAllahu anhu) sa at Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa:

“Satan løper vekk fra huset der Surah al-Baqarah blir resitert.” (Muslim og Tirmidhee). Og dette er fordi at i det er Aayat al-Kursee. Og det har blitt autentisk rapportert fra Profeten  at den som resiterer det om natten, vil få en vakt oppnevnt for ham fra Allah og Shaitaan vil ikke komme nær han til morgenen.(Bukhari)

Abdullaah Ibn `Abbas (RadiAllahu anhuma) sa: Mens Jibreel (erkeengelen) satt med Profeten av Allah (salahu ‘alyhi wa salam), hørte han en knirkelyd over ham. Han løftet på hodet og sa: “Dette er en port som har blitt åpnet i himmelen i dag som aldri hadde vært åpnet før.” Deretter da en engel steg ned gjennom det, sa han: “Dette er en engel som har kommet ned til jorden som aldri hadde kommet ned før.” Han hilste på dem og sa: “Ta glede i to lys gitt til deg som ikke har blitt gitt til noen annen Profet før deg: Faatihat al-Kitaab og de avsluttende versene i Surah al-Baqarah. Du vil aldri lese en bokstav fra dem, bortsett fra at du vil bli gitt (en belønning).” (Muslim).

Et annet konkret Surah er Surah al-Ikhlaas (kapittel 112). I Sahih al-Bukhari fortalte Abu Sa `eed al-Khudree (RadiAllahu anhu) at Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) sa om det: “Ved Ham i hvis hånd livet mitt er, er denne surahen lik en tredjedel av Koranen!” (Bukhari og Muslim). Og det betyr ikke at det faktisk er (som å resitere en tredjedel av Koranen), snarere er det kun snakk om i form av dyd og belønning som personen vil få. Så hvis en person resiterer det (Surah al-Ikhlaas) tre ganger i en bønn, opphever det fortsatt ikke kravet om å resitere al-Faatihah fra ham. På samme er det ingenting som opphever kravet fordi en ting ble utført som var lik den i dyd og belønning.

Og fra de spesifikke Suraher som har spesifikke dyder er Mu `adhatain (kapitlene 113 og 114). ‘Uqbah bin `Aamir (RadiAllahu anhu) sa at Sendebudet av Allah (salahu ‘alyhi wa salam) sa: “Ser du ikke at Aayaat (Vers) ble åpenbart til meg i natt som deres like har ikke blitt sett: {Si: «Jeg søker tilflukt hos morgengryets Herre,} og {Jeg søker tilflukt hos menneskenes Herre,} ” (Muslim).

Og i al-Nasaa’i instruerte Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) `Uqbah (RadiAllahu anhu) å resitere dem og deretter sa Profeten (salahu ‘alyhi wa salam): “Ingen som spør har noen gang spurt gjennom noe lik dem og ingen som søker tilflukt har noen gang søkt tilflukt med noe lik dem.”

Mine brødre! Strev etter å resitere mer og mer av den velsignede Koranen, spesielt i denne måneden (Ramadan) der den ble åpenbart. Å resitere det mer enn vanlig spesifikt i denne måneden har blitt oppfordret til. Jibreel (alayhi salam) pleide å revidere Koranen med Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) en gang i Ramadan hvert år. Men i det året da Profeten (salahu ‘alyhi wa salam) døde, revidert Jibreel det med han to ganger som bekreftelse og bevaring.

Al-Salaf al-Saalih (de rettskafne forgjengere), Allah være fornøyd med dem, pleide å øke resitasjonen av Koranen i Ramadan, mens de var i bønn og utover det. Når måneden av Ramadan startet, al-Zuhree (rahimahullah) pleide å si: “Dette er måneden for å resitere Koranen og å mate de fattige.” Og Imam Maalik (rahimahullah), når måneden begynte, pleide å stoppe undervisningen av Hadith og sirklene av kunnskap og pleide istedet å vende seg mot å resitere Koranen fra Mus-Haff (selv om han hadde lært det utenat). Qataadah (rahimahullah) pleide å fullføre resitasjon av hele Koranen hver syvende dag kontinuerlig, og i Ramadan, hver tredje natt, og i de siste ti nettene, ville han fullføre den hver kveld. Ibraheem al-Nakha `(rahimahullah) pleide å fullføre resitasjon av hele Koranen i Ramadan på tre netter, og i de siste ti nettene, annenhver natt. Al-Aswad (rahimahullah) pleide å fullføre resitasjon av Koranen annenhver natt i løpet av måneden.

Etterlign disse rettskafne mennesker, måtte Allah ha barmhjertighet med dere, og følg deres veier, og dere vil insha’Allah ta igjen de rettskafne og rene. Og bruk timene av dagene og nettene på det som tar dere nærmere Den All-Mektige, Den Tilgivende. Sannelig, alderen forsvinner fort, og et livsløp går forbi som om det var bare en time av dagen.

O Allah! Gi oss velsignelsen av resitasjon av Boken, på måten som behager Deg best. Og veilede oss til veien av ro. Og ta oss ut fra mørket og til lyset. Og gjør det (Koranen) til et argument for oss, og ikke mot oss. O Herren over alt som fins.

O vår Herre! Høyne vår status gjennom Koranen , og redd oss fra å falle lavt (i status), tilgi oss våre synder, og tilgi oss og våre foreldre og alle muslimer, med Din miskunn, O Nåderike, O Barmhjertige. Og fred og velsignelser av Allah være over Profeten Muhammad og på hans familie og alle hans følgesvenner.

Comments are closed.

Scroll To Top