Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 4)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 4)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 4)

Møter I Ramadan Med Shaykh Ibn Uthaymeen (Dag 4)

Shaykhen starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: Allah har lovfestede mange forskjellige typer av tilbedelseshandlinger og har gjort dem obligatoriske på oss slik at vi kan ta en del fra hver type. Dette er også for at vi ikke bare gjør kun en tilbedelseshandling og ende opp med å forlate denne handlingen (ut av kjedsomhet). Av disse tilbedelseshandlinger, har Allah gjort noen obligatorisk, som vi ikke har lov til å ha noe mangler i dets utførelse, og vi har heller ikke lov til å forlate dem. Allah har også gjort noen handlinger til Nafl (frivillig/ekstra), som vi kan gjennom dem oppnå det å komme nærmere Allah, og som også fungerer som en komplettering for manglene i de obligatoriske handlingene.

Fra disse (tilbedelseshandlinger) har Allah gjort de fem daglige bønnene obligatoriske. De er fem i praksis, og femti i skalaen (i belønning). Allah har gjort Nafl bønnene en måte å perfeksjonere det obligatoriske på, og for å oppnå nærhet til Allah. Fra disse handlingene er de angitte Nafl bønnene, som følger med de obligatoriske bønnene. To rak’aat før Fajr, fire før Dhuhr, og to etter det, to etter Maghrib, og to etter ‘Isha.

Deretter er det kveldsbønnen som Allah har priset den og de som utfører det i Koranen ved å si:”(de) som tilbringer natten idet de faller ned eller står for Herrens åsyn.” 25:64. Og da Han sa: “De skyr sitt leie idet de stående påkaller Herren i frykt og lengsel, og gir av det som Vi har gitt dem. Men ingen vet hvilken lyst for øyet som venter dem i det skjulte, som belønning for deres gjerninger.” 32:16-17.

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den beste bønnen etter de obligatoriske er kveldsbønnen”(Muslim). Han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa også: “Å mennesker: spre salam (hilsen), tilby mat (til de trengende), opprettholde båndene av slektskap, stå i bønn om natten mens folk sover, og dere vil tre inn i Paradise i fred.” (Trimidhe og Al-Hakim.)

Fra kveldsbønnen, er “al-Witr” (oddetall) bønnen, som kan være fra minimum en Raka `ah og opp til 11 Raka` aat (dvs. en person kan be 1, 3, 5, 7, 9 eller 11), og du gjør det til oddetall ved å ha bare én rak’ah for seg selv. Som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som ønsker å be en rak’ah for witr, så kan de det.” (Abu Dawood og An-Nisaa’ee) Eller du kan gjøre witr med tre rak’aat som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som ønsker å be tre rak’aat som witr, så kan de det.” (Abu Dawood og An-Nisaa’ee).

Hvis du ønsker, så kan du utføre disse rak’aat med bare én tasleem slik som det er fortalt av At-Tahawee, at Umar bin al-Khataab (RadiaAllahu anhu) pleide å gjøre witr med tre rak’aat uten å gjøre tasleem bortsett fra på slutten. Og hvis du foretrekker så kan du be tre rak’aat med en tasleem etter de to første. Bukhari relaterte at Abdullah ibn Umar (RadiaAllahu anhuma) pleide å be to rak’aat og deretter gjøre tasleem, og så be en rak’ah og deretter gjøre tasleem igjen. Mellom disse bønnene rakk han å gjøre hans ærend, hvis han måtte det.

Og det er mulig å be fem rak’aat uten å sitte eller gjøre tasleem unntatt på slutten. Dette er basert på uttalelsen til Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), “Den som ønsker å gjøre witr med fem, så kan de det. “ (Abu Dawood og An-Nisaa’ee) ‘Aisha (Radia Allahu Anha) sa: “Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide å be 13 rak’aat om natten, av disse ville han gjøre de siste fem witr uten å sitte i dem, bortsett fra på slutten.” (Bukhari og Muslim) Eller han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) ville gjøre syv rak’aat witr og pleide å utføre dem akkurat som de fem rak’aat, slik det fremgår av rapporten til Umm Salama (Radia Allahu Anha), ” Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide å gjøre syv rak’aat witr samt fem. Han gjorde ikke salaam (tasleem) eller snakket mellom de.” (Ahmad, Nisaee, Ibn Majaah).

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide også å gjøre witr med ni ra’kaat og pleide å sitte på slutten av den åttende rak’ah og gjorde tashahud og dua, deretter vil han stå opp og be den niende rak’ah og gjorde tashahud på slutten av det og deretter gjorde tasleem. Dette er kjent på grunn av Hadith fortalt av ‘Aisha (Radia Allahu Anha) som sa:

“Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) ba 9 rak’aat, uten å sitte unntatt på den åttende der han lovpriset Allah og gjorde dua, uten å gjøre tasleem, deretter ville han stå opp og be den niende der han lovpriset Allah og gjorde dua, så gjorde han tasleem.”(Ahmad og muslim)

Han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide også å be 11 rak’aat, og hvis han ønsket ville han gjøre tasleem etter hvert to rak’ah, og gjorde den siste rak’ah witr. Dette er kjent fra Hadith fortalt av ‘Aisha (Radia Allahu Anha), hvor hun sa: “Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide å be i tiden mellom ‘Isha og Fajr 11 rak’aat, og gjorde tasleem etter hvert to, og gjorde witr i den siste.” (Hele gruppen unntatt Tirmidhee).

Og hvis han ønsket, så ville han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) be fire deretter fire deretter tre. Som ‘Aisha (Radia Allahu Anha) sa: “Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide å be fire, og ikke spør (meg) om hvor perfekte og lange de var, så pleide han å be fire til, og ikke spør om hvor perfekte og lange de var, så pleide han be tre. “(Bukhari og Muslim).

En person kan be fem, syv eller ni Raka `aat til sammen når han er alene eller når han er i en gruppe som har avtalt å gjøre det på forhånd. Men når det gjelder den vanlige moskeen, så er det opptil Imamen å velge om å gjøre Tasleem etter hvert to Raka `aat, slik at det ikke blir en byrde på de som ber bak han, som det har blitt rapportert:

 Abu Masud (RadiaAllahu anhu) fortalte: En mann kom og sa: “O Allahs sendebud (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), ved Allah, jeg holdte meg borte fra Fajr (morgenbønnen) bare fordi at så og så (han nevnte et navn) forlenger bønnen når han leder oss i det. “Fortelleren sa:” Jeg har aldri sett Allahs sendebud (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) mer rasende i å gi et råd enn det han var på det tidspunktet. Han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Noen av dere gjør at folk misliker gode gjerninger (bønn). Så den av dere som leder folk i bønn bør forkorte det fordi blant dem er de svake, de gamle og trengende.” (Bukhari og Muslim.)

Abu Hurairah (RadiaAllahu anhu) fortalte at Allahs sendebud (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Hvis noen av dere leder folk i bønn, han bør forkorte det fordi blant dem er de svake, de syke og gamle. Og hvis en av dere ber alene, da kan han forlenge (bønnen) så mye som han ønsker.” (Muslim.)

 Og det har ikke blitt rapportert at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) forlenget sin Witr på en slik måte (dvs. bønn fem eller syv Raka `aat uten å sitte i mellom) mens hans følgesvenner var med ham. Han pleide bare å gjøre det mens han ba alene.

Å be om natten i Ramadan har spesielle dyder. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som står for bønn om natten, med tro og forventning om belønning, han vil bli tilgitt for hans tidligere synder.” (Bukhari og Muslim) Med tro her menes det troen på Allah, og troen på å bli belønnet for ens handling . Forventning vil si at de ikke gjør handlingen for å vise seg frem, eller ut av forventingen på å få penger. Taraweeh er bønnen om natten under Ramadhan med troen på at du vil bli belønnet for handlingen. Det kalles Taraweeh fordi folk pleide å gjøre det langt, og når de nådde fire rak’aat, så pleide de å hvile litt.

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) var den første til å gjøre denne bønnen i forsamling i moskeen, så forlot han det ut av frykt for at folk skulle tro at det var Fardh (obligatorisk). Dette fremgår av Saheehayn (Bukhari og Muslim), av ‘Aisha (Radia Allahu Anha) at: Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) ba i moskeen en natt med noen folk, så kom flere folk, så på den tredje eller fjerde natten kom det enda flere mennesker, så han gikk ikke ut til dem. Etterpå fortalte han dem: “Jeg så hva dere gjorde, og ingenting hindret meg fra å komme ut til dere, bortsett fra frykten for at dette blir obligatorisk på dere.” Dette var under Ramadan.

Abu Dhar (RadiaAllahu anhu) sa: “Vi fastet med Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) og han ledet oss ikke i bønn til det var bare syv dager igjen av måneden, så ledet han oss i bønn til siste tredjedel av natten, deretter ledet han ikke oss neste dag, så ledet han oss opp til like før siste halvdel av natten. Så vi sa: “O Allahs sendebud, hvorfor ba du ikke hele natten?” Han sa: “Den som ber med imamen til imamen er ferdig, så blir de belønnet (tilsvarende) for å ha bedt hele natten.”(Fortalt med en Saheeh kjede).

De rettskafne forgjengerne var uenige om antall rak’aat som skal utføres for Taraweeh og witr. Noen sa 41, noen sier 30, noen sier 29, noen sier 23, noen sier 19, noen sier 13, noen sa 11, og annet enn dette har blitt nevnt. Det sterkeste av disse er 11 eller 13 som er angitt i Saheehayn av ‘Aisha (Radia Allahu Anha) at hun ble spurt om hvordan profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide å be i Ramadhan. Hun sa: “Han ba ikke, under Ramadhan eller i andre tider, mer enn 11 rak’aat.”

Ibn ‘Abbas (Radia Allahu Anhuma) sa: “Bønnen til Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) var 13 rak’aat (dvs nattbønnen.) (Bukhari)

Saib bin Yazeed (RadiaAllahu anhu) sa, “Umar bin Alkhataab (Radia Allahu Anhu) beordret Ubay bin K’ab og Tamima Adaree (Radia Allahu Anhuma) til å lede folket med 11 raka’aat.”

Våre rettskafne forgjengere pleide å gjøre bønnene deres veldig lange. Saib bin Yazeed (Radia Allahu Anhu) sa, “Imamen pleide å resitere med maeen (dvs. en gruppe av mellomstore suraher), helt til vi pleide å lene oss på våre kjepper for å ha stått så lenge i bønn. Og vi pleide ikke å dra før daggry nærmet seg.” Og dette er det motsatte av det mange mennesker gjør i dag. Noen folk ber Tarweeh med enorm hastighet, slik at de ikke har den obligatoriske roen og freden, som er en søyle i bønnen. Bønnen er ikke gyldig uten ro. Så de forlater denne søylen og gjør det vanskelig for de som står bak dem av de svake, syke og gamle. Lærde, måtte Allah ha barmhjertighet med dem, sier at det er makrooh (mislikt) for Imamen å gjøre bønn usedvanlig raskt.

Det er ikke passende for menn å forlate denne bønnen og gå glipp av alle de belønningene, og de bør ikke dra før Imamen er ferdig med bønnen og witr slik at de kan få belønningen for å ha bedt hele natten.

Et ord om kvinner som kommer for Taraweeh:

Det er tillatt for kvinner å delta på Taraweeh i moskeen hvis det ikke vil føre til noe fitnah(prøvelser/problemer). Som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Ikke hindre slavinnene til Allah (kvinner) fra å komme til moskeen.” Bukhari og Muslim. Dette er også noe som de rettskafne forgjengerne pleide å gjøre. Men det er obligatorisk at hun må kle seg sømmelig, ikle seg riktig hijab, og er ikke feilaktig kledd, og ikke har på seg parfyme, ikke snakker høyt og ikke forskjønner seg selv.

Allah sier:og ikke vise sin pryd, unntatt det av den som kommer til syne.24:31.

Um Atee (Radia Allahu Anha) sa om da Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) beordret kvinnene til å komme til Eid bønnen: “O Allahs sendebud, en av oss har ikke en jilbab”, så han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) svarte: “La en av hennes søstre gi henne en til å bære.” (Bukhari og Muslim).

Sunnah for kvinner er at de ankommer etter mennene, og at de er langt unna dem, og at de starter fra den siste linjen, for den siste linjen er det motsatte av mennene.

Som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den beste av linjer (i bønn) for menn er den første, og den verste av linjene er den siste. Den beste av linjer for kvinner er de siste linjene, og de verste er de første linjene.” (Muslim). Og de bør forlate moskeen etter at imamen gjør tasleem, og de bør ikke vente der med mindre at de har en unnskyldning for å gjøre det. Um Salamah (Radia Allahu Anha) sa: “Da Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam)  gjorde tasleem, kvinnene sto opp og gikk mens Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) forble i en kort tid på hans plass før han reiste seg. ” (Bukhari). Ibn Shihab (en av fortellerne) sa: “Dette er, og Allah vet best, fordi Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) ønsket at kvinnene dro før mennene kunne ta dem igjen.”

O Allah tilgi oss og våre foreldre og muslimene, med Din nåde. Og sende fred og velsignelser på Profeten Muhammad, og hans familie, og hans følgesvenner.

Comments are closed.

Scroll To Top