Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 30)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 30)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 30)

Deretter:

Mine brødre: Måneden av Ramadan forlater oss, og den blir enten et vitne for deg eller mot deg. Så den som avslutter måneden, og han gjorde godt, da må de lovprise Allah for det og ta imot gode nyheter om mye belønning som venter dem, for sannelig Allah kaster ikke bort belønningen av den som gjør godt.

Når det gjelder den som har gjort onde handlinger denne måneden, da må de omvende seg til sin Herre med en oppriktig anger, for sannelig Allah tilgir dem som ber Han om tilgivelse.

Å si Takbeer

Allah har foreskrevet på dere på slutten av denne måneden handlinger som vil bringe dere nærmere Allah og som vil øke deres iman, og øke deres gode gjerninger. Allah har foreskrevet på dere Zakat al-Fitr, og vi har snakket om dette allerede, og Allah har foreskrevet for dere å gjøre Takbeer på den siste dagen når solen går ned og frem til Eid bønnen.

Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier: “og slik at dere kan fullføre dagtallet, så dere må prise Allah fordi Han leder dere og vise takknemlighet.” 2:185.

Takbeer skal sies slik: “Allahu Akbar, Allahu akbar, La Illaha Illalah, Allahu akbar, allahu akbar, walilaahilhamd.”

Og menn bør si det høyt i moskéene, markedsplass, og huset. Dette er for å vise storheten til Allah, og for å vise takknemlighet. Når det gjelder kvinner, de bør si det stille, fordi de er beordret, av Allah, med beskjedenhet og bruk av lave stemmer. Det fins ikke et vakrere syn enn å se folk gjøre Takbeer av Allah på ethvert sted etter at de er ferdig med måneden. De fyller stedene med Takbeer og ros og søker Allahs barmhjertighet og er redde for Hans straff.

Eid Bønnen

Allah har også foreskrevet Eid bønnen og det er en fullførelse dhikr av Allah (Subhanahu wa Ta’ala). Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) beordret både menn og kvinner til å delta i Eid bønnen selv om huset er bedre for kvinnene, bortsett fra for Eid bønn.

Umm ‘Atiyah (radiaAllahu anha) sa: “Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) beordret oss til å gå ut på Eid Fitr og Eid al-Adha, de unge jomfruene og de menstruerende kvinnene. Når det gjelder den menstruerende kvinnen, hun bør unngå bønn området, og hun skal være vitne til godheten (av anledningen) og de mange muslimene. Hun sa: “Å Allahs sendebud, en av oss ikke har en jilbab.” Han sa: “La en av søsterene hennes gi henne en av hennes jilbab.” (Bukhari og Muslim).

Å gå til Eid bønnen

Det er fra Sunnah å spise før du forlater huset, og det bør være et oddetall dadler man spiser. Anas bin Malik sa: “Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide å spise på dagen av Fitr et oddetall av dadler.” (Ahmad, Bukhari)

Og man bør gå til fots til moskeen, bortsett fra hvis du har en unnskyldning som det å være gamle, eller at det er langt unna. Som Ali ibn Abi Talib (radiaAllahu anhu) sa: “Det er fra Sunnah å gå til Eid bønnen til fots. ” (Gradert hassan av Tirmidhee).

Det er også sunnah for mannen å ha et fint utseende, bruke parfyme, og ha på sine beste klær. Abdullah ibn ‘Umar (radiaAllahu anhuma) sa: “Umar kjøpte en silke kappe fra markedet, tok det til Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), og sa:” O Allahs sendebud! Ta det og pryde deg med det i løpet av Eid dagene og når delegasjonene besøker deg.”Allahs sendebud svarte: “Dette klesplagget er ment for dem som ikke har andel i det hinsidige.”(Bukhari og Muslim) Han sa dette fordi det var laget av silke som er haram for menn å ha på. Når det gjelder kvinnen, hun bør gå ut uten å forskjønne seg selv, eller bruke parfyme, eller kle seg på en usømmelig måte.

Innad oppførsel

Og du bør komme til bønnen med khushoo (ro i kroppen og hjerte) og et tilstedeværende hjerte, og du bør øke i dhikr av Allah og du’a, og søke Hans nåde, og frykte Hans straff. Du bør også forestille deg at scenen da menneskene samler seg til moskeen, er en forsmak på scenen da menneskene kommer til å samle seg foran Allah på Dommedagen.

Og du bør være glad med velsignelsene av Allah på deg, for å ha fullført Ramadan, og for å ha vært i stand til å gjøre bønn, faste, resitere Koranen, veldedighet og andre handlinger av tilbedelse. For sannelig det er bedre enn hele verden og det den inneholder. “Si: «Over Allahs godhet og nåde skal de glede seg. Det er bedre enn alt de samler i hop!»” 10:58.

For sannelig fasting og etablering av Ramadan med tro og forventing av dens belønning er en årsak til tilgivelse fra synd og rensing av ugjerninger. Så den troende blir fornøyd med gjennomføringen av fasten og bønn, fordi den renser dem. Mens personen med svak tro er glad for å ha fått fasten overstått. Forskjellen mellom de to gruppene er enorm.

Å fortsette med å gjøre gode gjerninger etter Ramadan

Mine brødre: Denne måneden er over, men handlingene til en troende blir aldri ferdige helt til han dør. Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sa: “Tilbe Herren til den sikre døden når deg.” 15:99. Og: “Dere troende, frykt Allah slik som Han skal fryktes! Se til at dere er muslimer (hengivne til Ham) når dere dør!” 3:102.

Og Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Når slaven dør, da blir hans handlinger kuttet av…” (Muslim).

Så ingenting kutter tilbedelseshandlinger unntatt døden, så når Ramadan er ferdig, da skal den troende likevel fortsette å faste. Fasting er tillatt hele året, og vi roser og takker Allah for det. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som faster Ramadan, deretter fastet seks dager fra Shawwal, er det som om de fastet hele året.” (Muslim).

Man kan også faste i tre dager hver måned. Det er best hvis disse er de dagene av Beed (al-Ayyaam al-Beed), som er den 13., 14., og 15. i måneden. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “O Abu Dhar hvis du faster tre dager i hver måned, la det da være den 13., 14., og 15.” (Ahmad, Nisaee).

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa også at å faste på dagen for Arafah er en tilgivelse for tidligere og kommende år. (Muslim). Å faste på dagen av ‘Ashura er tilgivelse for det siste året. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) ble spurt: “Hvilken er den beste fasten etter Ramadan?” Han sa: “Etter Fasting i Ramadan, å faste i måneden av Muharram.” (Muslim).

Profeten Muhammad (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Handlingene tas opp på mandager og torsdag, så jeg liker at mine handlinger tas opp mens jeg faster.” (Tirmidhee).

Å fortsette med Nattebønnen (qiyaam ul-Layl)

Når Nattebønnen (Taraweeh og tahajuud) er over i Ramadan, vit at det er tillatt å be hver kveld i året, og til Allah tilhører lovprisningen for det. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide å be om natten helt til hans føtter svulmet opp, og da han ble spurt om dette sa han: “Bør jeg ikke være en takknemlig slave?” (Bukhari).

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa også: “O folk, spre salaam (hilsen), og gi mat til de fattige, og ivareta familiebåndene, og be om natten mens folk sover, så vil dere komme inn i Paradiset i fred.” (Gradert Saheeh av Tirmidhee).

I Sahih Muslim, sa Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam): “Den beste bønnen etter de obligatoriske bønnene er Nattebønnen.”

En person bør be Nattebønnen i enheter av to, og hvis de frykter at Fajr vil nærmer seg, så bør de be en rak’ah som vil være deres witr. Og hvis de skulle ønske det de kan be på de forskjellige måtene som ble beskrevet i det fjerde møtet. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Allah Tabarak wa ta’ala kommer ned hver siste tredjedel av natten til den første himmelen og sier: “Hvem vil gjøre du’a slik at Jeg kan svare på det? Hvem vil spørre slik at Jeg gir dem? Hvem vil be om tilgivelse slik at Jeg vil tilgi dem? ” (Bukhari og Muslim).

Å gjøre mye Dhikr

Og Dhikr etterfølger de fem bønnene, som Allah sier: “Når dere har fullført bønnen, så kom Allah i hu, stående, sittende eller liggende.” 4:103.

Når profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) avsluttet bønnen, ville han si: “Astaghfirallah” tre ganger, og deretter si “Allahumma Antas – salaam wa minkas salaam tabarakta ya Dhal Jalaali wal – Ikram”.

Og Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Enhver som gjør Tasbeeh (SubhanAllah) etter bønnen 33 ganger, og Hamd (Alhamdulillah) 33 ganger og Takbeer (Allahu Akbar) 33 ganger, dette blir 99. Deretter, for å fullføre 100, sier :” La ilaha illallah wahdahu lashareekalahu, lahulmulku walahulhamdu wahuwa ala Kuli shain qadeer “så vil han bli tilgitt sine synder, selv om det var så mye som skummet av havet.” (Muslim).

Konklusjonen

Så streber etter, mine brødre, i å gjøre handlinger av lydighet og forlat syndene, slik at dere kan oppnå et vellykket liv i denne verden og i den neste, som Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier: “Den som lever rettskaffent, mann eller kvinne, og som tror, vil Vi oppvekke til et godt liv. Vi vil visselig gi dem deres lønn etter det beste de har gjort.” 16:97.

O Allah gjør oss standhaftige med Iman (tro) og med å gjøre rettskafne handlinger, og gi oss et godt liv og tillate oss å være med de rettskafne, og all ros er til Allah verdens Herre, og sende fred og velsignelse over Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) og på hans familie og følgesvenner.

Comments are closed.

Scroll To Top