Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 3)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 3)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 3)

Møter I Ramadan med Shaykh Ibn Uthaymeen (Dag 3)

Shaykhen starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: Sannelig er det å faste i Ramadan en av Islams fem søyler. Allah -Subhanhu Wa Ta’ala-  sier:

Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige, noen bestemte dager. Hvis noen er syke eller på reise, så et antall andre dager. De som er i stand til å faste [men med motgang], kan frikjøpe seg ved å bespise en fattig. Men om noen frivillig gjør en slik god gjerning, er det bedre for ham. Dog, at dere faster, er det beste for dere, om dere bare visste.

I måneden Ramadan, hvori Koranen ble åpenbart som ledelse for menneskene, som ledelsens klare ord, og som kriterium for vrangt og rett. Så den som ser det [den nye halvmånen av måneden] skal faste. Om noen er syke eller på reise, skal han faste et antall andre dager. Allah vil gjøre det lett for dere, ikke vanskelig, og slik at dere kan fullføre dagtallet, så dere må prise Allah fordi Han leder dere og vise takknemlighet. (2:183-185)

Og Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: ”Islam er bygget på fem: At det finnes ingen annen sann guddom foruten Allah og at Muhammad er Hans sendebud, å overholde salah (bønnen), å betale zakah (skatt), å dra på hajj (pilegrimsreisen) til Huset og å faste i Ramadan.” (Bukhari og Muslim)

Og i Sahih Muslim kommer faste i måneden av Ramadan før Hajj (pilegrimsreisen). Alle muslimer er enige om at det er obligatorisk å faste under Ramadan. Hvis noen nekter for at det er obligatorisk, da har de blitt vantro og de må omvende seg. Hvis ikke så vil de dø som en vantro som har frafallet fra Islam, som ikke skal vaskes eller bli gitt kaffan (liksvøpe) eller bli bedt over i Janazah. Ei heller skal du ‘aa (bønn) bli gjort for dem om å bli vist nåde. De skal heller ikke bli gravlagt i en muslimsk grav, i stedet må de ha et hull langt vekk gravd for dem slik at de ikke kan skade andre med deres dårlig lukt, eller skade deres familier med sitt nærvær.

Ramadan ble obligatorisk i det andre året av Hijrah (utvandringen fra Makkah). Så Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) fastet i 9 år og fasten gikk gjennom to faser.

Den første fasen var at en person ble gitt et valg mellom å faste eller å mate en fattig person, og fasting var mer foretrukket.

Den andre fasen var å faste uten et annet valg. Det ble angitt i Saheehayn (Bukhari og Muslim) på autoriteten til Salama bin Al ako’o (RadiaAllahu anhu) at da verset “De som er i stand til å faste [men med motgang], kan frikjøpe seg ved å bespise en fattig” ble åpenbart, så kunne den som ikke ønsket å faste mate en person i stedet, inntil dette følgende verset avskaffet det originale verset: “de av dere som er til stede i den måneden, skal faste i den. Om noen er syke eller på reise, skal han faste et antall andre dager.”

Så Allah gjorde fasting obligatorisk på alle (som er i stand til det) uten å gi et annet valg.

Fasten blir ikke obligatorisk før det er sikkert at begynnelsen av måneden er nådd, og det er ingen fasting før måneden begynner, som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Ingen av dere bør faste en dag eller to før Ramadan unntatt for en mann som vanligvis faster. Han bør faste den dagen. “(Bukhari)

Og begynnelsen av måneden blir bestemt på to måter:

Den første måten er ved å se den nye halvmånen som Allah sier: “Så den som ser det [halvmånen av måneden] skal faste.” og ordene til Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), “Hvis du ser halvmånen, så fast.” (Bukhari og Muslim)

Det er ikke et vilkår at alle skal selv se den nye halvmånen.

Hvis noen pålitelige vitner det, så er det obligatorisk på alle å faste.

Vitnet skal være: voksen/moden, muslim, troverdig og i tillegg ha et godt syn. Men når det gjelder en ung person eller en sinnssyk person, så skal ikke deres vitnesbyrd bli tatt. I tillegg skal en vantro ikke bli tatt som et vitne, slik det er relatert av Ibn Abbas (Radia Allahu anhuma) som sa:

En beduin kom til profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) og sa: “Sannelig jeg har sett den nye halvmånen for starten av Ramadan”, så Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa, “Bærer du vitnesbyrd om at det er ingen guddom verdig tilbedelse unntatt Allah? “han svarte” ja”, så sa han:” Bærer du vitnesbyrd om at Muhammad er Allahs sendebud? “han svarte,” ja”, så sa han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam):” Å Bilal, si til folket at de skal faste i morgen.” (Fortalt av de fem unntatt for Ahmad)

Blant de som ikke blir tatt som vitner inkluderer det; en person som er kjent som en løgner, en forhastet eller impulsiv person, og en person med svakt syn slik at det er umulig for dem å se det (halvmånen). Det er mulig for Ramadan å starte på vitnesbyrdet til kun en person slik som det er oppgitt av Ibn Umar (Radia Allahu anhuma), “Folket så den nye halvmånen, så jeg fortalte Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) om det, og han fastet og beordret folket til å faste.” (Abu Dawood og Al Hakim) og i Muslim står det: ” Enhver som ser det (den nye halvmånen), det blir obligatorisk på dem å fortelle de som er ansvarlige for Ummah.”

Starten på Faste, Eid og Hajj blir alle gjort på samme måte.

Hvis noen befinner seg i et fjernt sted og de ​​ser den nye halvmånen, så burde de faste og prøve sitt beste for å gi denne nyheten videre til de som har ansvar for Ummah. Og hvis nyheten om starten av måneden og slutten av den når noen før staten kunngjør det, så er det obligatorisk på dem å følge nyheten. Dette er et juridisk bevis (i Islam) som skal etterfølges, slik som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) beordret Bilal om å fortelle folket å faste så snart han hørte om starten av måneden, og gjorde det obligatorisk på dem å faste.

Hvis starten av måneden blir bekreftet (på denne måten), så er det ikke behov for beregning (manazil) av månen. Fordi profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) gjorde dommen (av å faste) i henhold til å se månen, ikke ved dens beregning, slik han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Når du ser den nye halvmånen så fast, og når du ser den nye halvmånen (dvs. den neste) stopp fasten.” (Bukhari og Muslim). Han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa også: “Hvis to muslimske vitner ser den nye halvmånen så fast, og stopp fasten (når den neste nye halvmånen blir sett).” (Ahmad)

Den andre måten er å starte måneden ved å avslutte måneden før det. Månemånedene (som brukes i den muslimske kalenderen) kan bare være 29 eller 30 dager lange. Mesteparten av tiden vil du oppdage at en eller to måneder på rad kan være 30 dager lange mens den tredje måneden blir på 29 dager. Så når den forrige måneden når 30 dager, så blir dommen å starte den neste måneden, selv om du ikke ser månen. Som profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa, “Fast når du ser den nye halvmånen, og bryt fasten når du ser den nye månen, og når du ikke kan se det, tell da 30 dager.” (Muslim)

og i Bukhari sin versjon avsluttes Hadithen med: “Hvis det er for skyet (slik at man ikke kan se halvmånen) så fullfør 30 dager av Sha’baan.” I Sahih Ibn Khuzamaa er det relatert at ‘Aisha (Radia Allahu anha) sa: “Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide å huske dagene i Sha’baan mer enn han ville gjort i andre måneder, deretter ville han faste ved synet av den nye halvmånen, hvis han ikke kunne se det, så ville han telle 30 dager, deretter ville han faste. “(også gjengitt i Abu Dawood og Dar Qutni som erklærte det Saheeh)

Med disse ahadeeth (flertall av Hadith) har det blitt gjort klart at Ramadan ikke startes uten synet av den nye halvmånen. Hvis du ikke ser det, da fullfører man Sha’baan og faster ikke på den 30. dagen. Som Ammar bin Yassir (Radia Allahu anhuma) sa: Den som faster på dagen der det er tvil om det er Ramadan eller ikke, så har den personen vært ulydig mot Abul Qaasim (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam).” (Abu Dawood, Tirmidhe, og An-nisaae)

O Allah gi oss muligheten til å følge veiledningen, og gjør denne måneden en måned med godt og velsignelser, og hjelp oss til å adlyde Deg og hold oss fra veien til ulydighet mot Deg. Og tilgi oss, og våre foreldre, og muslimene, med Din nåde. Og send Fred og Velsignelser på vår profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

Comments are closed.

Scroll To Top