Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 21)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 21)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 21)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: De siste ti nettene av Ramadan har kommet over oss. I dem er store belønninger og dyder.

En av de tingene som er spesielt med disse siste 10 dagene er at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) jobbet hardere i tilbedelse i dem mer enn noen annen gang. Det er fortalt i Muslim ved Aisha (Radia Allahu Anha) at Profeten pleide å anstrenge seg i disse siste 10 dager mer enn noen annen gang. Aisha (Radia Allahu Anha) sa: “Når de siste 10 dagene kom, han pleide å “stramme inn hans izar “, og han tilbrakte hele natten i tilbedelse, og han vekte opp hans koner (for tilbedelse).” (Bukhari og Muslim).

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide å kombinere bønn og søvn i de første 20 nettene, men i de siste 10 ville han forberede seg på å jobbe hardt og “stramme inn hans izar” (dvs. holde seg unna fra hans koner).

I disse Ahadeeth er bevis på dydene av disse siste 10 netter. Et bevis var at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) jobbet hardere enn vanlig i hans tilbedelse. Og at han pleide å kombinere mellom bønn, resitasjon av Koranen, gjøre dhikr, gi veldedighet, og andre typer av tilbedelse. Han pleide også å “stramme inn hans izar” som vil si at han pleide å holde seg unna hans koner å frigjøre seg for bønn og dhikr.

Et annet bevis på dens dyd er at han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide å være oppe om natten, i bønn, resitasjon av Koranen, og gjorde dhikr med hans hjerte, tunge og lemmer. Dette var på grunn av storheten av disse nettene. Og han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) søkte belønning i Laylatul-Qadr, natten der den som tilber i den, med Iman (tro), og som søker belønning, vil bli tilgitt alle hans tidligere synder.

Det som er klart fra disse Ahadeeth er at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide å gjøre ulike typer tilbedelse på disse nettene, resitasjon av Koranen, bønn, og også spise Suhoor, osv. Så det er ingen motsetning mellom dette og Hadithen som er fortalt i Sahih Muslim ved Aisha (Radia Allahu Anha) der hun sa: “Jeg har aldri sett han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) be hele natten til morgenen.”

Et annet bevis på dydene av disse nettene er at han pleide å vekke opp hans koner for å gjøre tilbedelser i dem, fordi de var i nærværet av en helt unik mulighet. Så det er helt uakseptabelt for en forstandig muslim å la denne flotte muligheten passere, verken for seg selv eller hans familie, fordi det er snakk om kun et par netter. Det kan hende at en person vil være lykkelig i dette livet og det neste nettopp på grunn av denne ene natten.

Sannelig blant de enorme fordervelser og tap er at du ser noen muslimer kaster bort sin tid på unyttige ting på denne verdifulle natten. Og når det er tid for å be, de sover. De har gått glipp av mye godt, og det er ingen garanti for at de vil få denne muligheten igjen. Dette er fra shaytaans sin triks. En forstandig person ville ikke ta shaytaan som en alliert, vel vitende om hvor mye shaytaan hater oss. Dette strider mot logikk og Iman.

Å gjøre Itikaaf I de siste 10 dagene

Av de spesielle egenskapene til denne måneden er at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide å gjøre itikaf i den. Itikaf er å oppholde seg i moskeen for å frigjøre ens tid for å tilbe Allah. Dette er en bekreftet sunnah i både Koranen og Hadith. Allah sier: “Så skal dere fullføre fasten til kvelden, og ha ikke omgang med kvinner, idet dere gjør itikaaf i moskeene.” 2:187.

Og Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) gjorde itikaaf og hans følgesvenner fulgte ham i det. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Jeg gjorde itikaaf i de første 10 dagene av Ramadan på jakt etter denne natten (Laylatul-Qadr), deretter de midtre 10, så jeg ble fortalt at den er i de siste 10. Så den som ønsker å gjøre itikaaf, la ham gjøre det.” (Muslim).

Det er fortalt i Bukhari og Muslim ved Aisha (Radia Allahu Anha) at hun sa: “Profeten gjorde itikaaf i de siste 10 dagene i Ramadan fram til han døde. Deretter hans koner gjorde itikaaf etter ham.”

Aisha (Radia Allahu Anha) fortalte: “Da Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) ønsket å gjøre itikaaf, han ville be Fajr, og deretter gikk han inn i stedet han skulle gjøre itikaaf i. Så spurte Aisha om tillatelse til å gå inn og han ga henne tillatelse til å gå inn, og hun satt opp et telt å bo i. Deretter ba Hafsa (Radia Allahu Anha) Aisha om å be om tillatelse for henne å komme inn, og da hun fikk det hun satt også opp et telt. Da Zainab (Radia Allahu Anha) så dette, gjorde hun det samme. Så da Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) så disse teltene, sa han: “Hva er dette?” De sa: “De ble satt opp for Aisha og Hafsa og Zainab.” Han sa: “Var det rettskaffenhet de søkte ved dette? Ta dem ned så jeg ikke ser dem. “Så de ble tatt ned, og han forlot hans itikaaf i Ramadan. Så gjorde han itikaaf i de første 10 dagene av Shawwal.” (Bukhari og Muslim).

Imam Ahmad (rahimahullah) sa: “Jeg kjenner ikke til noen blant Ulama (lærde) som var uenige i at itikaaf er sunnah.”

Poenget med itikaaf er at man holder seg unna fra folk for å tilbe Allah i moskeen, og at man søker belønning og Laylatul-Qadr. Så man bør være opptatt med tilbedelse, og man bør ikke kaste bort sin tid med å snakke med unntak av i nyttige saker med hans familie eller venner. Beviset er fra Hadith av moren til de troende Safiiya (Radia Allahu Anha): “Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) gjorde itikaaf, og jeg besøkte ham om natten. Jeg snakket med ham, så sto jeg opp å gå, og Profeten sto opp med meg.” (Bukhari og Muslim)

Samleie er forbudt for den personen som gjør itikaaf, og alt som fører til det av kyssing og berøring. Når det gjelder å gå ut av moskeen med bare en del av kroppen, så er det tillatt på grunn av Hadith der Aisha (ra) sa: “Profeten pleide å stikke hodet sitt ut av moskeen, og jeg ville vaske håret hans mens jeg var menstruerende.” (Bukhari)

Når det gjelder helt å gå ut av moskeen, det kan deles i tre kategorier:

Den første: å gå ut av ren nødvendighet, for eksempel for å bruke toalettet, gjøre wudoo eller ghusl, og å spise og drikke. Alt dette er tillatt med mindre de kan gjøres i moskeen.

Den andre: å gå ut for å gjøre en rettskaffen handling som ikke er obligatorisk, f.eks. å besøke de syke eller å følge en Janaza (begravelse), osv. Man bør ikke gjøre dette.

Men han kan, hvis han ønsker å besøke en syk person, eller han frykter at den syke personen kan dø, gjør en intensjon om at han vil gå i begynnelsen av hans itikaaf, og dette er greit.

Den tredje: Å gå ut for noe som er uforenlig med itikaaf, som for eksempel kjøp og salg,å ha samleie med ens kone, osv. Dette bør ikke gjøres selv om en intensjon er gjort før itikaaf, fordi dette vil avbryte personens itikaaf.

Blant de største fordelene med disse nettene er at de inneholder Laylatul-Qadr, som er bedre enn 1000 måneder. Så forstå dydene av disse nettene og ikke kaste de bort, måtte Allahs nåde være med dere.

O Allah, veiled oss til det som er gunstig for oss i våre liv og religion, og gi oss en god avslutning i dette livet og en sjenerøs tilbakekomst til Deg. Tilgi oss og våre foreldre og muslimene, med Din nåde. Og sende fred og velsignelser på Profeten Muhammad, og hans familie, og hans følgesvenner.

Comments are closed.

Scroll To Top