Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 2)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 2)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 2)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 2)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

 Mine brødre: Vit at det å faste en av de beste former for Ibaadaat (tilbedelseshandlinger) og en av de høyeste former for lydighet (til Allah).

Et tegn på storheten av fasting er at Allah har foreskrevet det for alle nasjoner og gjorde det obligatorisk på dem. “O dere som tror, å faste er blitt forskrevet til dere akkurat som det var foreskrevet på de før dere slik at dere kan være gudfryktige.” 2:183.

Hvis den ikke var en av de største formene for tilbedelse, så ville det ikke ha nyttet skapelsen å tilbe Allah med det, store belønninger ville ikke ha blitt lovet som en konsekvens av det, ei heller ville det ha blitt gjort obligatorisk på alle nasjoner.

En av fordelene ved å faste er at det er en grunn til tilgivelse og utvisking av synder. Som det fremgår av Saheehayn (Bukhari og Muslim), ved Abu Hurayrah (RadiAllahu anhu), at Profeten (sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som faster Ramadan med tro og søker sin belønning (for det), hans tidligere synder vil bli tilgitt.”

Dette vil si: Å ha tro på Allah og å være fornøyd med dets forpliktelse, å forvente å bli belønnet for å ha fastet, ikke mislike at fasting er obligatorisk, og ikke ha tvil om å bli belønnet (for det på Dommedagen). I Sahih Muslim ved Abu Hurayrah også, Profeten (sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “De fem daglige bønnene, og fredag ​​til fredag​​, og Ramadan til Ramadan, er en soning for det som er i mellom dem (av synder), så lenge du holder deg unna de store syndene. “

En annen fordel med fasting er at dets belønning er ikke begrenset, i stedet vil den som faster få sin belønning uten begrensning. Som det fremgår av Saheehayn, ved Abu Hurayrah (RadiAllahu anhu), Profeten (sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa at Allah sa: “Enhver handling til sønnen av Adam (mennesket) er for dem, med unntak av fasting som er for Meg, og Jeg gir belønning for det. Og fasting er en beskyttelse, hvis en av dere faster så bør han ikke opptre på en uanstendig måte eller forårsake ugagn, hvis noen prøver å fornærme ham eller krangle med ham, la ham si: ‘Jeg faster’. Ved Den i hvis Hånd er sjelen til Muhammad (dvs. Allah), er lukten som kommer fra munnen til den som er fastende bedre hos Allah enn lukten av Moskus. For den fastende person er det to øyeblikk av lykke, da han bryter hans faste,(for da) blir han glad for å spise, og når han møter sin Herre, (for da) blir han fornøyd med fasten sin.

Og i en annen fortelling; “Allah har sagt: Enhver god handling til sønnen av Adam multipliseres fra 10 opp til 700, med unntak av faste, for sannelig er det for Meg, og Jeg gir belønning for det, de (som faster) forlater deres begjær og deres mat for Min skyld.”

Denne vakre Hadithen viser de mange fordelene ved fasting på flere forskjellige måter:

Den første fordelen: Allah har valgt ut denne handlingen ut av de mange andre handlinger av tilbedelse for Seg Selv. Dette viser det edle ved denne handlingen, og hvor mye det er elsket av Allah. Å faste viser oppriktighet til Allah, siden det er en hemmelighet mellom slaven og hans Herre. Ingen andre kan se fasten unntatt Allah. Noen kan være helt alene og likevel ikke bryte fasten ut av frykt av Allah, og ut av håp for Hans belønning. For disse årsakene belønner Allah denne oppriktigheten og valgte ut fasting for Seg Selv ut av alle handlinger av tilbedelse (som fins), slik som Allah sa: “Han forlater hans begjær og mat for Min skyld.” Fordelen med denne oppriktigheten vil bli tydelig på dommens dag. Som Sufyan bin Uyaynah (rahimahullah) sa: “På dommens dag når en slave blir tatt til regnskap og alle hans handlinger er synder, og alt som gjenstår er personens faste, vil Allah ta fra ham alle syndene og gi ham adgang inn i Jannah (Paradiset) med fasten hans.”

Den andre fordelen: Allah sa om fasting; “og Jeg gir belønning for det.” Allah har tatt på Seg Selv det å belønne for fasting. Belønning for gode gjerninger multipliseres – fra ti ganger til syv hundre ganger, og opptil flere ganger mer. Men når det gjelder fasting, så vil Allah belønne for det fra Seg Selv uten å begrense dens belønning til et visst antall (dvs. uten begrensing). All ære tilhører Ham, for Han er Den mest Nåderike, Den mest Gavmilde. Så, belønningen for å faste vil bli enorme og uten begrensing. Og det å gi er basert på hvor mye man kan gi, hvilket betyr at Allah vil gi store mengder av belønning for fasting uten begrensning. Fasting er tålmodighet på å adlyde Allah, og tålmodighet fra ulydighet mot Allah, og tålmodighet på det som Allah har forordnet. Alle typer tålmodighet har kommet sammen i denne måneden, samt tålmodighet med sult og tørst, og svakhet i kropp og sjel. Så, det er et krav at den fastende er tålmodig, som Allah sier: “Allah belønner de tålmodige uten begrensing.” 39:10.

Den tredje fordelen: Sannelig er fasting en beskyttelse, beskyttelse fra å opptre eller snakke på en uanstendig måte. Som Profeten (sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: ” hvis en av dere faster så bør han ikke opptre på en uanstendig måte eller forårsake ugagn.” Det er også et middel for beskyttelse mot Ilden (Helvete) som fortalt av Imam Ahmad med en god kjede ved Jabir (RadiAllahu anhuma) at Profeten (sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa, Fasting er en beskyttelse for slaven fra Ilden (av Helvete).”

Den fjerde fordelen: Lukten av en fastende persons pust/ånde er mer elsket av Allah enn lukten av Moskus, fordi det er et tegn på fasting så det er elsket av Allah. Dette viser storheten av fasting for Allah. Til og med noe som er hatet blant folk blir elsket av Allah nettopp fordi det er et tegn på lydighet til Allah.

Den femte fordelen: For den fastende er det to øyeblikk av lykke, da han bryter sin faste og når han møter sin Herre. Når det gjelder hans lykke i å bryte fasten, er det fordi han er fornøyd med velsignelsen Allah har gitt han ved å gi han muligheten til å gjennomføre en så stor handling. Og hvor mange mennesker blir hindret fra denne belønning? Og han opplever lykke i å spise og drikke og ha samliv, noe som han ikke fikk lov til mens han fastet. Og når det gjelder hans lykke i hans møte med hans Herre, det er når han ser hans belønning hos Allah,  gitt til han i sin kompletthet på det tidspunktet han trenger det mest. Det vil bli sagt: “Hvor er de fastende slik at de kan komme inn i Jannah fra døren av Ar-Rayyan, som ingen andre enn de vil gå inn i.” Bukhari og Muslim.

I denne hadithen er det også en veiledning for den fastende personen; hvis han blir fornærmet av noen eller noen krangler med han, så skal han ikke gjengjelde med samme oppførsel, siden dette kan føre til at fornærmelsene og kranglingen øker enda mer. Og han skal heller ikke vise svakhet ved og bare holde munn, men han bør la den andre personen vite at han er fastende slik at de vet at han ikke vil svare dem tilbake med samme oppførsel ut av respekt for fastingen, og ikke på grunn av at han ikke er i stand til å hevne seg. Dette vil føre til at årsaken til kranglingen opphører. Allah sier: ”Vis det onde tilbake med det som bedre er, og se, den du lever i fiendskap med, blir som en varm venn!” 41:35-34.

Også fra fordelene ved fasting er at den går i forbønn for den fastende personen på Dommedagen. Abdullah Ibn Umar (RadiAllahu anhuma) forteller at Profeten (sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa, “Fasten og Koranen er to som gjør forbønn (for den som utførte de) på Dommedagen. Fasten vil si:” Min Herre, jeg forhindret ham fra mat og begjær så la meg gjøre forbønn for ham “, og Koranen vil si, “jeg hindret ham fra å sove om natten, så la meg gjøre forbønn for ham. “Han sa:” så vil de gå i forbønn.” Fortalt av Ahmad.

Mine brødre: fordelene med fasting vil ikke nytte med mindre du utfører fasten på den riktige måten og er oppmerksom på dets regler og grenser. Be Allah om å tilgi dine feil og mangler under fasten. O Allah beskytt vår faste, og gjør det til en forbønn for oss, og tilgi oss og våre foreldre og muslimene, og sende fred og velsignelser på vår profet Muhammad (sallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam).

 

Comments are closed.

Scroll To Top