Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 19)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 19)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 19)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: Akkurat som slaget ved Badr fant sted i denne måneden, det samme gjorde også erobringen av Mekka. Dette skjedde i det åttende året av Hijraa. Allah ble kvitt shirk (vantro/flerguderi) ved å gi muslimene seier i byen, og gjorde den til en islamsk by.

Disse er hendelsene som førte til erobringen av Mekka:

Etter at traktaten av al-Hudabiyah (en fredsavtale mellom muslimene og Quraysh) ble stadfestet, kunne den som ønsket å gå inn i en avtale med Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) gjøre det, og den som ønsket å gå inn i en avtale med Quraysh kunne gjøre det. Så klanen av Khuza’a gikk inn i avtale med Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), og klanen av Banu Bakr gikk inn i avtale med Quraysh. Disse to klaner hadde en konflikt seg imellom i tiden av uvitenhet (før Islam). Banu Bakr angrep Khuza’a, og Quraysh, i all hemmelighet, støttet dem våpen og menn. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) ble fortalt om dette, og Quraysh innså at dette brøt avtalen. De sendte Abu Sufyan for å prøve å overbevise Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) om å beholde avtalen, men Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) ville ikke engang gi ham et svar. Abu Sufyan prøvde deretter å snakke til Abu Bakr og Umar (RadiaAllahu anhuma), og de ga han ikke svar heller. Til slutt snakket han med Ali (RadiaAllahu anhu) som til å begynne med ville ikke snakke med ham, men til slutt sa: “Jeg tror ikke at noe i det hele tatt kan hjelpe deg nå. Du er sjefen for Banu Kinana, så stå opp og prøv å gjenopprette freden.”

Abu Sufyan spurte ham: “Tror du det ville gjøre noe godt?”

“Ved Allah, jeg tror ikke det, men det er ingenting annet du kan gjøre.” svarte Ali.

Han returnerte til Mekka og fortalte Quraysh om hva som hadde skjedd og hvordan han fulgte Alis råd og prøvde å skape fred mellom folket. De spurte ham om Muhammad (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) godkjente dette, og han svarte “nei”, så de sa: “Ve deg, han (dvs. Ali) bare gjorde narr av deg.”

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) beordret hans følgesvenner til å forberede seg på krig, og han gjorde du’a til Allah om at Quraysh forblir uvitende om den muslimske hærens marsj helt til de når Mekka. Han gikk ut med en hær med over 10.000 menn.

På veien til Mekka, traff de Al-Abbas (onkelen til Profeten) som hadde familien sin med seg, og han var på vei til Madina for å gjøre Hijraa som muslim. De traff også over Abu Sufyan ibn al-Harith samt Abdullah ibn Abu Umayah som var en av de mest standhaftige fiendene av Islam, og de ​​ble begge muslimer.

Når de nådde et sted som heter Marra Adhahraan, Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) beordret soldatene til å tenne 10.000 leirbål.

Al-Abbas red på eselet hans (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), slik at han kunne gå fritt fram i trygghet. Al-Abbas deretter hørte stemmen til Abu Sufyan og Budayl ibn Waraqah utenfor leiret til muslimene.

Abu Sufyan sa til Budayl: “Jeg har aldri sett en hær med så mye leirbål.”

Budayl svarte at det var Khuza’a, og Abu Sufyan sa at Khuza’a er mye mindre enn som så. Etter at Al-Abbas gjenkjente stemmen til Abu Sufyan, han ropte til ham og fortalte han at dette var den muslimske hæren.

Abu Sufyan spurte han om råd og Al-Abbas sa: “Ri med meg og jeg vil ta deg til Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam).” Så Al-Abbas tok Abu Sufyan til Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) og Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Ve deg, Abu Sufyan! Har ikke tiden kommet for deg å erkjenne at det er ingen gud utenom Allah? ”

Abu Sufyan svarte: “Hvor snill og mild du er! Ved Allah, jeg tror at hvis det hadde vært en annen gud enn Allah, så ville han ha hjulpet meg i dag. ”

“Ve deg, Abu Sufyan! Er det ikke på tide at du innså at jeg er Allahs sendebud?”

Abu Sufyan nølte, og Al-Abbas sa til ham: “Ve deg, bli muslim!”

Abu Sufyan tok Shahadah (Trosbekjennelsen) og ble muslim. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) beordret ham til å stå sammen med Al-Abbas på et sted der alle muslimene ville passere, og han så alle de forskjellige stammene med deres flagg.

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) gikk deretter inn i Mekka med en mektig og erobrende hær. Men han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) gikk inn i Mekka med hodet hans senket i ydmykhet til Allah (Subhanahu wa Ta’ala) og han resiterte: “Vi har visselig gitt deg en åpenbar seier” 48:1.

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa at enhver som går inn i Masjid er trygg, enhver som går inn i huset til Abu Sufyan er trygg, og enhver som går inn i sitt hus og låser døren er trygg.

Deretter gikk Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) til Kabaen og gjorde tawaf mens hans red. Det var 360 avguder rundt Kabaen. Han ødela avgudene med en pinne som han hadde i sin hånd, mens han resiterte: “Sannheten er kommet! Det falske er forsvunnet! Det falske er forgjengelig.” 17:81.

Han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) gikk deretter inn i Kabaen som hadde bilder i seg. Han beordret at disse skulle ødelegges. Deretter ba han inne i Kabaen. Han gjorde Takbeer og forkynte Allahs Enhet, etter det sto han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) på døren av Kabaen mens hele Quraysh stod og ventet på det han ville gjøre videre.

Han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Det er ingen gud utenom Allah Den Ene, uten partnere, til Ham tilhører kongedømmet, og ros, og Han er i stand til alle ting. Hans løfte er sant, og Han ga seier til Hans slaver, og fikk fienden til å flykte. O folk av Quraysh! Allah har avskaffet hovmod av Jahiliyyah (tiden før Islam) og ærbødigheten for forfedre. Mennesker er fra Adam og Adam kom fra støv.”

Deretter resiterte han dette verset: “Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at dere må kjenne hverandre. Den mest ansette av dere i Allahs øyne er den mest gudfryktige. Allah vet, er vel underrettet.” 49:13.

Deretter han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa:”O Folket av Quraysh, hva tror dere at jeg skal gjøre med dere i dag?”

De sa: “Godt, o edle bror, sønnen til en edel bror.”

Han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Sannelig jeg skal si til dere som Profeten Yusuf sa til hans brødre: Ingen bebreidelser over dere i dag! Allah vil tilgi dere. Han er den største i barmhjertighet.” (12:92). Så gå for sannelig dere er fri.”

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) oppholdte seg 19 dager i Mekka og han ba bønnen til den reisende, og han fastet ikke resten av måneden.

Med denne store erobringen Allah ga seier til de troende, og folk gikk inn i Islam i folkemengder. En stat for muslimene styrt av Allahs Bok ble etablert, og til Allah er all ros, og dette er fra gunsten av Allah som vil vare frem til Dommedagen.

O Allah, gi oss evnen til å takke for denne store velsignelsen, og gi seier til den muslimske Ummah til enhver tid og sted. Tilgi oss, våre foreldre og alle muslimer med Din miskunn, O Du Den Mest Nåderike. Og send Fred og Velsignelser på vår Profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

Comments are closed.

Scroll To Top