Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 17)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 17)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 17)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Allah sier: “Almissegavene er for de fattige og trengende, for dem som arbeider med dem, for dem hvis hjerter skal forsones, til frikjøping av slaver og skyldnere, til fremme av Allahs sak og til veifarende. Dette er Allahs forskrift. Allah vet, er vis.” 9:60.

Fra dette edle Verset viser Allah oss hva Zakah skal brukes på og dets rettmessige mottakere, og dette er fra Allahs rettferdighet og barmhjertighet. Allah deler dem inn i åtte kategorier. Det er ikke tillatt å gi Zakah til andre enn disse, fordi Allah vet hva som er best for Hans skaperverk enn det vi gjør. “Hvem er vel bedre enn Allah til å treffe avgjørelser for folk som har fast tro?” 5:50.

Kategorier 1-2: De fattige og trengende.

Og de er de som ikke kan finne en måte å forsørge seg selv, og deres familier på. De har ikke en stabil inntekt, en vellykket bedrift osv. Disse må bli hjulpet og tatt vare på.

Lærde sier: “Så de bør gis nok penger til å opprettholde dem og deres familier i ett år inntil det neste året er nådd.”

I tillegg skal personen som ikke tjener nok penger til å forsørge seg selv og familien sin, gis det ekstra beløpet som trengs for å være i stand til å støtte dem.

Når det gjelder personen som er i stand til å forsørge seg selv, så skal de ikke bli gitt penger. Hvis de ber om det, skal de rådes til ikke å be om det som de ikke har krav på og som ikke kan bli gitt til dem.

Profeten sa: “Den som ber folk om penger for å samle seg mer rikdom ber om et brennende kull, så la ham be om mindre eller mer (av det).” (Muslim)

En gang sa Profeten til Hakeem Ibn Hizam: “O Hakeem, denne rikdommen er grønn og søt (dvs. attraktiv), den som tar det uten å be om det, vil det bli velsignet for ham, men den som tar det med lengsel, vil det ikke bli velsignet for ham, og han vil være som en som spiser og er ikke fornøyd. Og den øverste hånd (som gir) er bedre enn den nedre hånd (som mottar).”(Bukhari og Muslim).

Og han sa også: “Ingen person åpner (for seg selv) døren til tigging, unntatt at Allah vil åpne døren til fattigdom til ham.” (Tirmidhee).

Zakah er ikke for de rike eller arbeidsføre.

Kategori 3: Det er de som har ansvaret for å samle inn og gi ut Zakah.

De skal gis i forhold til hvor mye arbeid de satt i. Hvis de er økonomisk uavhengig, så bør de legge det (de får) til Zakah som blir gitt ut, og de vil delta i å få belønning for det.

Kategori 4: De hvis hjerter skal vinnes over.

De er de nye konvertittene til Islam. De er de som hjertene deres er svake i Imaan (troen). De får penger for å styrke deres forpliktelse til Islam.

Kategori 5: For å frigjøre slaver.

De blir gitt penger som er nok til å kjøpe sin frihet.

Kategori 6: De som er tynget med gjeld.

De blir gitt nok penger slik at de kan komme seg ut av gjeld, også slik at de kan reparere forholdet mellom dem og muslimen som lånte dem pengene.

Det fins en Hadith i Muslim at Qabisa al-Hilali sa: “Jeg pådro meg en gjeld, og jeg dro til Sendebudet av Allah for å spørre ham (om hjelp) med det. Han sa: “Bli hos oss til Zakah kommer, og vi vil beordre at noe blir gitt til deg.” Så sa han: “O Qabeesah, å be om hjelp er ikke tillatt bortsett fra i ett av tre tilfeller: en mann som har pådratt seg en gjeld .. “

Kategori 7: Dette er for Jihaad i veien for Allah. Jihaad gjøres for at Allahs ord blir høyest.

Det gis til mujahideen med intensjonen om at de får nok til å utføre jihad, eller slik at de kan kjøpe seg våpen.

Kategori 8: Dette er for de veifarende.

Dette er for personen som reiser og har ikke tilgang til penger på grunn av deres reise. De bør gis nok til å gå tilbake til sin familie. Hvis de er rike, så har de ingen rett til pengene.

Zakah skal ikke gis til en vantro, bortsett fra hvis de som kommer under kategorien “deres hjerter blir vunnet over”. Zakah skal ikke gis til en rik person, bortsett fra de som jobber med å samle og distribuere Zakah, eller kriger for Allahs skyld, eller har behov for å komme seg ut av gjeld for å reparere det som er mellom dem og en annen muslim.

Lærde har uttalt at en mann skal ikke gi Zakah til hans egne barn, far, bestefar, mor eller bestemor. Med andre ord ikke til hans aner eller etterkommere. (Disse skal han forsørge uansett.) Zakah kan betales til noen av hans familiemedlemmer, så lenge de ikke er blant de som han har ansvar for.

En kone kan gi Zakah til sin ektemann hvis han f.eks. har gjeld som han ikke klarer å betale, men ektemannen kan ikke gi Zakah til sin kone. Årsaken til dette er at han er pålagt å forsørge henne, mens hun ikke er pålagt å forsørge han.

I Bukhari og Muslim fortalte Abu Said al-Khudri at da Profeten befalte kvinnene til å gi i veldedighet, Zaynab kona til ‘Abd-Allah ibn Masood kom til ham og sa: “O Allahs Profet, i dag fortalte du oss å gi i veldedighet. Jeg har noen smykker og jeg ønsker å gi det i veldedighet, men Ibn Mas’ood hevder at han og hans barn er mer berettiget til min veldedighet.” Profeten sa: “Ibn Masood har snakket sant. Din mann og barn er mer berettiget til din veldedighet.”

Mine brødre: Zakah vil ikke telle og vil ikke bli akseptert av Allah med mindre det brukes på det som Allah har sagt det skal brukes på. Så gjør så godt som dere kan i forhold til det, og sørg for at Zakah havner der den skal. Dette vil føre at deres resterende eiendeler blir renset, samt at dere oppfyller det Allah har pålagt dere og at deres veldedighet blir akseptert. Og sannelig er det Allah som hjelper en til å gjøre dette. Og all lovpris tilhører Allah- all verdens Herre. Og måtte Allah sende Fred og Velsignelser på vår Profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

Comments are closed.

Scroll To Top