Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 15)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 15)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 15)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: I det fjortende møtet nevnte vi ting som ugyldiggjør fasten. Med unntak av menstruasjon og blødning etter fødsel, som ugyldiggjør fasten uansett, så blir fasten fortsatt gyldig for de seks andre kategoriene under tre betingelser.

Den første betingelsen: Hvis en person er uvitende, da blir ikke deres fasting ugyldiggjort.

Dette er basert på Verset: “Herre, ta oss ikke fatt om vi glemmer eller feiler!” 2:286. Allah sa vedrørende dette verset: “Jeg har gjort det.” (Muslim) I tillegg til Verset: “Dere rammes ikke av skyld om dere feiler. Men det er spørsmål om hva dere tilsikter i deres hjerter. Allah er tilgivende, nåderik.” 33:5.

Dette er tilfellet dersom personen er uvitende om Sharia (Islamsk lov), og tror at denne handlingen ikke ugyldiggjør fasten. Eller om de er uvitende om situasjonen eller tiden.

For eksempel hvis noen mener at Fajr har ikke kommet ennå (mens den faktisk har), og de fortsetter å spise, eller hvis de tror at solen har gått ned (mens den faktisk ikke har), og de ​​begynner å spise. Disse situasjonene ugyldiggjør ikke fasten.

Det er relatert i Saheehayn (Bukhari og Muslim) at ‘Adi ibn Hatim (RadiAllahu anhu) fortalte at da dette verset ble åpenbart: “Spis og drikk til en hvit tråd kan skilles fra en svart i daggryet.”(2:187), ‘Adi sa til Profeten(ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam): “O Sendebudet av Allah (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), sannelig jeg holder under puten min to tråder, en hvit og den andre svart, ved de skiller jeg natt fra daggry.”Ved dette svarte Allahs sendebud (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam):”Din pute synes å være meget bredt! For ordet tråd (i dette Verset) innebærer mørket av natten og hvitheten av daggry!”

I dette tilfellet spiste ‘Adi etter at tiden for Fajr kom, og Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) beordret ham ikke å gjøre opp fasten.

Asma’a bint Abi Bakr (Radia Allahu Anha) sa: “Vi brøt fasten våres under levetiden av Sendebudet av Allah (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) mens det var overskyet, deretter ble solen synlig for oss, og jeg kan ikke huske at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) beordret oss å gjøre opp for den dagen.” (Bukhari).

Tilsvarende, hvis du fortsetter å spise etter tidspunktet for Fajr, og du tror at det er fortsatt før Fajr, så finner du ut at tiden for Fajr har allerede kommet, så er fasten din fortsatt gyldig. Du trenger ikke gjøre opp for fasten, fordi du var uvitende om tiden. Når personen finner ut at de ikke skal spise, så bør de umiddelbart slutte å spise og rense munnen deres.

Den andre betingelsen: Hvis en person glemmer seg og spiser.

De trenger heller ikke å gjøre opp for den dagen. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som spiser eller drikker mens de faster ut av glemsomhet, så bør de fortsette å faste, for sannelig er det Allah som matet dem og ga dem å drikke.” (Bukhari og Muslim)

Når de først skjønner at de var fastende, så må de slutte å spise og fjerne det de har i munnen.

Det er obligatorisk på personen som ser en fastende person som spiser å påminne dem om fasten. Som Allah sier i Koranen: “Hjelp hverandre henimot fromhet og gudsfrykt.” 5:2.

Den tredje betingelsen: Hvis noen tvinges til å spise.

Fasten deres er fortsatt gyldig, og de trenger ikke å gjøre opp for den dagen. Allah sier: “Den som fornekter troen på Allah etter å ha trodd, ikke den som er under press og hvis hjerte har troens fred – men den som åpner sitt bryst for vantro, den skal Allahs vrede ramme, den venter en svær straff.” 16:106.

Så hvis Allah tilgir kjennelsen av kufr (vantro) på den som blir tvunget, da bør dommen på andre ting være likeså. Som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Sannelig Allah tilgir for min Ummah (deres) feil, glemsomhet, og det de blir tvunget til.” (Ibn Majah, Bahaqi).

Fasten er ikke brutt av Kohl (en type kosmetikk for øynene), eller medisin for øynene, selv om man kan smake det i halsen sin, fordi det ikke er tiltenkt som mat eller drikke. Likeledes medisin i ørene og på kutt ugyldiggjør ikke fasten.

Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah (rahimahullah) sier om dette: “Fasten er en søyle av religionen av Islam som alle mennesker, ekspertene samt vanlige folk, må være klar over. Hadde disse tingene (f.eks.kohl) vært forbudt av Allah og Hans sendebud for den fastende person, eller de hadde ugyldiggjort ens fasting, så ville det ha vært nødvendig for Allahs Sendebud (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) å forklare det klart og tydelig. Hvis Allahs Sendebud (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) hadde klargjort det, følgesvennene, måtte Allah være fornøyd med dem, ville ha rapportert det videre til Ummah slik som de har gjort med resten av de lovgivende sakene.

Siden ingen av de kunnskapsrike lærde rapporterte en Hadith – verken Sahih, svak, tilkoblet, eller Mursal – fra Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) så er det da kjent at han nevnte ingenting i forhold til dette spørsmålet.

Den rapporterte Hadithen knyttet til Kohl er svak. Den er berettet av Abu Dawud i Hans Sunan. Ingen andre har registrert det. Det er ikke inkludert i Musnad til Imam Ahmad og heller ikke i andre pålitelige samlinger av Hadith.” (Hagigatus-Siyam).

Hvis du smaker på maten og ikke svelger det, eller hvis du lukter på mat, så er fasten fortsatt gyldig. Duften av røkelse vil ikke bryte fasten heller, men man bør ikke overdrive med innånding av røyken.

Å bruke Miswak (en kvist som brukes til å rengjøre tennene) vil ikke bryte fasten heller. Faktisk anbefales det at det brukes spesielt i begynnelsen og på slutten av dagen.

Det er også tillatt å kjøle seg ned med vann mens man faster. Det er fortalt at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide å helle vann på hodet sitt mens han fastet ut av tørst eller fra varmen. Ibn Umar () dynket klærne hans i vann og deretter hadde dem på seg mens han fastet. Hasan al-Basri (rahimahullah) sa: “Det er ikke noe i veien med at den som er fastende kjøler seg ned.” Alt dette ble nevnt av al-Bukhari (rahimahullah) i hans sahih som en kommentar.

Mine brødre; øk deres forståelse om religionen slik at dere kan tilbe Allah med visshet. Sannelig de som vet og de som ikke vet kan ikke sammenlignes. Og den som Allah ønsker godt for, Han gir han forståelse om religionen.

O Allah, la oss forstå vår religion og gi oss evnen til å praktisere det vi lærer. Få oss til å vedvare på det, og la oss dø som troende og samle oss med de Gudfryktige.

Tilgi oss, våre foreldre og alle muslimer med Din miskunn, O Du Den Mest Nåderike.

Og send Fred og Velsignelser på vår Profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

Comments are closed.

Scroll To Top