Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 14)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 14)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 14)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: Allah sa: “Så nå kan dere være sammen med dem (ha samleie med deres koner), og søke det som er Allahs ordning for dere. Spis og drikk til en hvit tråd kan skilles fra en svart i daggryet. Så skal dere fullføre fasten til kvelden.” 2:187.

Allah forteller oss i disse edle Versene det som ugyldiggjør fasten, det har også Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) gjort i Sunnah.

Det er syv måter å ugyldiggjøre fasten på.

Den første: Å ha samleie med ens kone

Og dette er fra de største syndene. Personens fasting blir ugyldig, enten det er obligatorisk fasting eller frivillig. Hvis det skjer om dagen i Ramadan så må de frigjøre en troende slave, hvis de ikke har en, så må de faste to måneder på rad. I disse to månedene har de ikke lov til å gå glipp av en eneste dag unntatt med en gyldig årsak. Gyldige årsaker er, f.eks., dagene av Eid, sykdom eller reiser. Hvis de går glipp av en dag uten en unnskyldning, selv om det er bare en dag, så må de starte de to månedene på nytt. Dette er fordi de må være to etterfølgende måneder. Hvis de ikke er i stand til å faste i to måneder, så må de mate seksti fattige mennesker, der de gir hver person en halv kilo (av mat).

Det er fortalt i Sahih Muslim at en mann hadde samleie med sin kone under Ramadan, så han spurte Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) om det og Profeten spurte han: “Har du en slave?” han svarte: “Nei” Han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) spurte: “Er du  i stand til å faste to måneder?” han svarte: “Nei.”Så han sa: “Så gi mat til seksti fattige mennesker.”

Den andre: Utløsning av sæd som følge av kyssing, berøring, osv.

Dette er fra lystene som den fastende bør unngå. Slik som det er angitt i Hadith Qudsi, “Han forlater sin mat, drikke, og lyster for Min skyld.” (Bukhari)

Når det gjelder kyssing og berøring uten utløsning, så ugyldiggjør dette ikke fasten. Dette fremgår i saheehayn (Bukhari og Muslim) av Aisha at “Profeten (ṣallāAllāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide å kysse og omfavne hans koner mens han var fastende, men han var den som hadde mest kontroll over hans lyster av alle dere.”

I sahih Muslim er det fortalt at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) ble spurt av Umar ibn Abi Salama: “Kan den som faster kysse (sin kone)?” Allahs sendebud (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa til ham: “Spør henne (Ummu Salamah, kona til Profeten)”. Hun informerte ham om at Allahs sendebud gjorde det, hvorpå han sa: “O Allahs sendebud, Allah har benådet deg alle dine synder, de tidligere og de som kom senere.” Ved dette Allahs sendebud (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Ved Allah, jeg er den som er mest Guds-bevisst blant dere og jeg er den som frykter Ham mest blant dere. “

Men hvis en person frykter at de ikke vil være i stand til å kontrollere sine lyster og at sæd kan bli utløst eller at de ender opp med å ha samleie, så bør de bruke all sin makt for å unngå denne lysten.

Når det gjelder utløsning fra en drøm eller fra å tenke på noe, så bryter disse ikke fasten, fordi drømmer er noe som man ikke kan kontrollere.

Og når det gjelder å tenke på noe så er dette tilgitt slik Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Allah vil ikke holde ansvarlig de i min Ummah som tenker på noe, men ikke gjør det eller sier det.” (Bukhari og Muslim).

Den tredje: Mat og drikke

Dette kan være enten gjennom munnen eller nesen. Som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Overdriv i istinshaq (vann i nesen under Wudoo’), bortsett fra når dere faster.” (Fortalt av de fem, gradert Sahih av Tirmidhee) Når det gjelder å lukte noe, så ugyldiggjør dette ikke fasten fordi det ikke kommer inn i magen.

Den fjerde: Det er to ting utenfor kategorien av mat og drikke, men som ligner på dem

1) Injeksjon av blod gjennom en nål. Dette ugyldiggjør fasten.

2) Nålen som forer, for eksempel en intravenøs. Selv om det ikke er ekte mat, men det er tiltenkt som det, eller det erstatter mat. Når det gjelder injeksjon som ikke er mat, og heller er ikke ment å være mat, så bryter det ikke fasten. Uansett om det er injisert i muskelene eller nervene. Det er ikke mat, så dommen er ikke det samme som det er for mat.

Den femte: Å trekke blod gjennom kopping (Hijama)

Som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som gjør kopping og den som får kopping (gjort på seg), begge har sine faster ugyldiggjort.”(Ahmed, Abu Dawood)

Dette er fra Madhab av Imam Ahmad og flertallet av Hadith lærde. Fra dette konkluderer vi at det ikke er tillatt for den fastende å donere blod. Hvis det er en nødvendighet så er det tillatt for dem å donere blod. De kan da spise den dagen, og gjøre det opp senere. Når det gjelder mindre skrubbsår, kutt og lignende, så teller disse ikke fordi mengden av blod som blir utløst er ikke det samme som i kopping, og det påvirker ikke kroppen så mye.

Den Sjette: oppkast med vilje

Profeten (ṣallāAllāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som kaster opp ved et uhell, de trenger ikke å gjøre opp for den dagen, den som kaster opp med vilje så må de gjøre det opp.” (Fortalt av de fem unntatt Nisaae, og gradert Sahih av Al-Hakim)

Å kaste opp med vilje er ved å sette press på magen, eller å stikke noe i halsen, eller ved å lukte på noe som lukter ille, eller å se på noe stygt (som får en til å kaste opp). Dette ugyldiggjør fasten. Når det gjelder å kaste opp ufrivillig, så er dette greit (dvs. det ugyldiggjør ikke fasten).

Den Syvende: Menstruasjon og blødning etter fødsel

Når en kvinne ser blod fra menstruasjon, så blir fasten hennes ugyldig uansett om det er i begynnelsen av dagen eller på slutten av dagen. Selv om det skulle skje et øyeblikk rett før solnedgang, så er fasten ugyldig. Hvis hun føler at blodet kommer til å bli utløst, men det skjer ikke før etter solnedgang, så er fasten hennes gyldig.

Det er ikke tillatt for noen å ugyldiggjøre deres fasting ved en av disse måtene, hvis det er snakk om obligatorisk fasting som i Ramadan eller fasting for Kaffarah (kompensasjon/botgjørelse). De kan bare bryte fasten hvis de har en gyldig unnskyldning som f.eks. reise eller sykdom. Disse dagene må gjøres opp på et senere tidspunkt. Hvis en person gjør en frivillig faste så er det tillatt for dem å bryte fasten uten en gyldig årsak.

Mine brødre: Ta godt vare på deres handlinger av tilbedelse. Og avstå fra ulydighet og ulovlige handlinger. Og kast dere foran Skaperen av jorden og himmelene. Søk Hans velsignelser for sannelig Han Er Den mest Sjenerøse. Og vit at det eneste som kommer til å telle for dere på Dommedagen er de dagene dere tilbrakte i Hans lydighet. Så konkurrerer om belønningen før det er for sent.

O Allah,hjelp oss med å bruke tiden på riktig måte. Gjør oss opptatt med gode gjerninger. Tilgi oss i denne verden og i den neste. O Allah velsign oss med vår Profets (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) forbønn. La oss komme til hans Hawd, og gi oss fra den en slurk av vann som vi aldri blir tørstige etter det, O all verdens Herre. Tilgi oss, våre foreldre og alle muslimer med Din miskunn, O Du Den Mest Nåderike.

Og send Fred og Velsignelser på vår Profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

Comments are closed.

Scroll To Top