Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 13)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 13)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 13)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: Sannelig denne Koranen som er i deres hender, som dere leser, resiterer og skriver, er Allahs Ord.Den ble gitt til Jibreel en av de edle englene, som åpenbarte det til hjertet av Muhammad (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), slik at han kan være en advarer (til hele verden) med en klar arabisk tunge. Allah har beskrevet Koranen med mange store og edle beskrivelser. Dette gjøres for å få oss til å forstå dens høye status og for at vi skal respektere den.

Allah sier:

“I måneden ramadan, hvori Koranen ble åpenbart som ledelse for menneskene, som ledelsens klare ord, og som kriterium for vrangt og rett.” 2:185.

“Dette meddeler Vi deg, av jærtegn og vis formaning.” 3:58.

“Dere mennesker, det er nå kommet bevis til dere fra Herren, og Vi har nedsendt til dere et klart lys!” 4:174.

“Et lys er kommet til dere fra Allah og skriftens klare ord, hvorved Allah leder dem som søker Hans velbehag på fredens veier. “5:15-16.

“Hør, dere mennesker! Det er kommet til dere en formaning fra Herren. Helbredelse for det som er i hjertene, og ledelse og nåde for de troende.” 10:57.

“Det er Vi som har åpenbart formaningen, og sannelig er det Vi som passer på den (fra korrupsjon).” 15:9.

“Vi har gitt deg de syv vers i åpningsbønnen som ofte gjentas, og den storslagne Koran..” 15:87.

“Vi har åpenbart deg skriften for å klargjøre alle ting, og som ledelse og nådesbevisning og et godt budskap for dem som gir seg Allah i vold.” 16:89.

“Denne Koran leder til det som er rettest, og forkynner et godt budskap til de troende som lever rettskaffent, så de har en stor lønn i vente, mens Vi har gjort klar en smertelig straff for dem som ikke tror på det hinsidige” 17:9-10.

“Si: «Om mennesker og dsjinner slo seg sammen for å legge frem noe tilsvarende denne Koran, kunne de aldri lage dens like, selv om de hjalp hverandre.»” 17:88

“Full av velsignelse er Han som har åpenbart kriteriet (Koranen) for Sin tjener, for at han skal være en advarer for all verden.” 25:1.

“Dette er en åpenbaring fra all verdens Herre, den betrodde Ånd (Jibreel) steg ned med den til ditt hjerte, så du kunne bli en advarer på klart, arabisk språk.” 26:192-195.

Djevlene har ikke brakt Koranen ned. Det passer seg ikke for dem, og de kan det heller ikke.”26:210-211.

“Dette er bare en formaning, og en klar Koran, så han kan advare de levende, så at ordet kan iverksettes overfor de vantro.” 36:69-70.

“Allah har åpenbart det skjønneste budskap, en Bok med indre samklang i sin hovedsak, som får dem som frykter Allah til å grøsse. Så blir huden og hjertene myke ved tanken på Allah. Dette er Allahs ledelse. Ved denne leder Han dem Han vil. Den Allah lar seile sin egen sjø har ingen veileder. ” 39:23.

“Om Vi hadde sendt ned denne Koran på et fjell, ville du sett det synke sammen i ydmykhet og brytes i stykker av frykt for Allah. Slike lignelser lager Vi for menneskene, så de må tenke over det.” 59:21

Så alle disse edle Vers som ble nevnt, og andre lignende som ikke ble nevnt, viser hvor edel Koranen er. Det viser også at vi er pålagt til å ha den dypeste respekten for det og å vise god oppførsel når vi resiterer det og at vi unngår å gjøre narr av det eller leker med det.

Ikhlaas (Oppriktighet/ren intensjon)

Fra riktig Adab, når man leser Koranen, er å gjøre intensjonen oppriktig til Allah (dvs. at man leser det kun for Allahs skyld). Fordi det å resitere Koranen er blant de store handlinger av tilbedelse, slik som Allah sier: “så tjen Allah, idet du vier Ham din religion i oppriktighet.”39:2.

Og “De ble kun pålagt å tjene Allah i religiøs oppriktighet overfor ham, som Allah-søkere.”98:5.

Å ha Khushoo (ro og æresfrykt)

Man bør også lese Koranen med dyp konsentrasjon, samt at man reflekterer over det man leser, så vel som å forstå det. Og man bør ha khushoo i sitt hjerte, og føle at Allah taler direkte til deg, fordi Koranen er Allahs ord.

Helst ha Wudhoo ‘

Fra Adab er at man skal ha wudoo’ når man skal resitere. Dette gjøres ut av respekt for Allahs Ord. En person som ikke har wudoo’ skal gjøre wudoo’ før de resiterer Koranen. Den som ikke har wudoo’ kan istedet gjøre dhikr eller du’a.

Å resitere i et rolig sted

Koranen bør ikke bli resitert på et sted der folk ikke kommer til å være stille. Og det bør heller ikke bli resitert på et toalett. Når en person har et ønske om å resitere Koranen de skal starte ved å søke tilflukt fra Shaytaan. Som Allah sier: “Når du resiterer Koranen, så søk beskyttelse hos Allah mot den forkastede Shaytaan.”16:98.

Når det gjelder å resitere basmala (bismi-llāhi r-raḥmāni r-raḥīm), bør dette bare gjøres ved begynnelsen av en surah. Unntaket for dette er surata Taubah, som ikke har en basmala fordi Sahaba var uenige om hvorvidt den var en fortsettelse av surah Al-Anfal så de tok det ikke med. Hvis surah skulle ha hatt basmala, så ville det ha vært med. Allah sier: “Det er Vi som har åpenbart formaningen, og sannelig er det Vi som passer på den (fra korrupsjon).” 15:9.

Å resitere med en melodiøs stemme

Den som resiterer bør også gjøre det med en fin stemme. I Saheehayn er det fortalt av Jabeer bin Mut’am: “Jeg hørte Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) resitere surah Attur i Maghrib bønnen, og jeg har aldri hørt en bedre stemme eller resitasjon enn Profetens (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam).” Hvis det er noen mennesker rundt den som resiterer som kan bli plaget, som f.eks. en som sover eller en som ber, så bør man bruke en lav stemme.

Personen bør også resitere langsomt, slik som Allah sier, “og fremsi Koranen, langsomt og tydelig!” 73:4. Når en person resiterer langsomt så vil det hjelpe dem til å tenke over hva de resiterer. Umm Salama ble spurt om resitasjonen av profeten, og hun sa at han pleide å resitere den ene Ayah etter den andre Ayah.

Sajda Tilaawah

Man bør også gjøre sujood når man kommer til det punktet i surah (det er en angitt symbol som dukker opp i Verset som tilsier at man skal gjøre Sujood). Uansett hvor man er så gjør man Takbeer (sier Allahu Akbar), gjør Sajdah, sier :subhana Rabia Al ‘Ala gjør du’a, deretter reiser man seg opp uten Takbeer eller salaam.

Dette er noen av Adab som er forbundt med å resitere Koranen, så sørg for å ta hensyn til dem og prøv å praktisere dem, og søk belønningen fra deres Herre.

O Allah, gjør oss blant de som verdsetter og respekterer Dine lover over alt annet, og som får Din velsignelse og Ditt Paradis.Tilgi oss, våre foreldre og alle muslimer med Din miskunn, O Du Den Mest Nåderike.

Og send Fred og Velsignelser på vår Profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

Comments are closed.

Scroll To Top