Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 12)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 12)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 12)

 

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: Vi snakket på den femte dagen om en av måtene man resiterer Koranen på. Vi vil nå snakke om den andre måten som er resitere med komplett tro (i alt som står i Koranen) samt å gjøre alt som den påbyr og holde seg unna alt som den forbyr.

Allah sier: “Dette er en velsignet skrift, som Vi har åpenbart deg, så de må meditere over dens ord og komme til ettertanke, de som har hjertets forstand.” 38:29. Og dette var måten de rettskafne forgjengere pleide å gjøre det på: de lærte Koranen, de trodde på det, og de fulgte dens kjennelser. Abu Abdurrahman Asulme sa: “Folket som pleide å resitere Koranen som Uthman ibn Affan og Abdullah ibn Masood (RadiAllahu anhuma) og andre, fortalte oss at når de hadde lært fra Sendebudet (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) ti Vers, så ville de ikke fortsette å lære noe mer med mindre de skjønte alt av kunnskaper og handlinger knyttet til de ti Versene. De sa: “Vi pleide å lære Koranen, kunnskap og handlinger samtidig.”

Dette er den type resitasjon som vil bringe enten lykke eller elendighet. Allah sier: Men det vil komme ledelse fra Meg, og den som følger Min ledelse, farer ikke vill og blir ikke ulykkelig. Men den som vender seg bort fra Min formaning, vil få et liv i trengsel, og på oppstandelsens dag vil Vi oppvekke ham blind.» Han vil spørre: «Herre, hvorfor har Du oppvekket meg blind, jeg som var seende?» Og Han vil svare: «Slik er det. Vårt ord kom til deg, og du glemte det. Slik blir du i dag glemt.» Slik belønner Vi de lettsindige, som ikke tror på Herrens ord. Straffen i det hinsidige er ytterst streng, og varig. 20:123-127.

Allah viser oss i disse edle versene belønning for å følge dens veiledning, slik som det ble åpenbart for sendebudene, og viser straffen for de som vender seg bort. Når det gjelder de som følger dens veiledning, så vil de ikke føres på villspor, og de vil heller ikke bli ulykkelige. De vil få lykke i dette livet, så vel som den neste. Når det gjelder de som vender seg bort og er for arrogant til å følge Koranen så venter det dem elendighet og villfarelse i denne verden og i den neste. De vil ha et liv i trengsel og depresjon med feil Aqeedah (trossystem), og gale handlinger De er som kveg, ja, enda lenger borte. De er i sannhet likegyldige. 7:179.De vil bli kraftig innsnevret og avgrenset i graven. De vil bli innsamlet på dommedagen blinde, “På oppstandelsens dag vil Vi samle dem, liggende hodekulls, blinde, stumme, døve. Deres herberge blir helvete. Hver gang det er i ferd med å slukne, frisker Vi på varmen for dem.” 17:97. Så da de lukket øynene i denne verden til sannheten, og lyttet ikke til sannheten, og heller ikke sa de sannheten, “De sier: «Våre hjerter er tildekket mot det du kaller oss til, og det er tunghørthet i våre ører, og et slør mellom oss og deg. Gjør det du gjør. Vi gjør det vi gjør.» “41:5. Så Allah vil gjør dem i etterlivet likt det de var i dette livet og vil overse dem akkurat som de overså religionen. “Herre, hvorfor har Du oppvekket meg blind, jeg som var seende? “20:15-126. “som en passende belønning” 78:26. Den som kommer med en god gjerning, skal ha det som bedre er. Den som kommer med en ond gjerning, vel, de som handler ondt, belønnes bare for det de har gjort.” 28:84.

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) spurte: “Har noen av dere sett en drøm?” Så ble drømmer fortalt til ham av dem som Allah ønsket å fortelle, og han pleide å si “MashaAllah”. En morgen spurte Profeten oss om vi så en drøm. Vi sa nei. Han sa: “Men det har jeg. I ​​går kveld kom to menn kom til meg (i en drøm) og vekket meg og sa til meg: “Kom!” Jeg dro ut med dem, og vi kom over en mann som var liggende (på bakken), og se, en annen mann sto over hodet hans, og holdte en stor stein. Han kastet steinen på mannens hode og skadet den. Steinen rullet bort og kasteren fulgte etter den og tok den tilbake. Da han kom tilbake til den første mannen så var hodet hans i normal tilstand igjen. Kasteren deretter gjorde det samme som han hadde gjort før. Jeg sa til mine to følgesvenner, ‘Subhan Allah! Hvem er disse to mennene … Når det gjelder den første mannen du kom over hvis hode ble skadet med steinen, er han (selve symbolet på) en som studerer Koranen og deretter verken resiterer det eller handler på dens påbud, og som sover og forsømmer obligatoriske bønn.” Bukhari.

Ibn Abbas (RadiAllahu anhuma) sa at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa i Hajjatul Wad’ah (farvel pilegrimsferden): “O folk! Shaytaan har gitt opp håpet om at han noen gang vil bli tilbedt i dette landet deres, så han er tilfreds med at han blir adlydt i det som gjenstår annet enn det, spesielt de onde handlingene som dere bagatelliserer. Derfor, pass dere for han. Jeg forlater dere med to ting, og hvis dere holder dere til dem, så vil dere aldri falle i villfarelse :Boken til Allah (Koranen) og Sunnah av Profeten Hans.” (Gradert Saheeh av alhakim).

I Sahih Muslim har Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sagt: “Koranen er et bevis for eller imot deg.”

Slaver av Allah, dette er Koranen som: “Om Vi hadde sendt ned denne Koran på et fjell, ville du sett det synke sammen i ydmykhet og brytes i stykker av frykt for Allah.” 59:21. Hvor mange vers blir resitert på oss og våre hjerter forblir som steiner eller hardere? Og hvor mange Ramadan måneder vil passere oss og vår situasjon forblir i elendighet?  Hvor er vi blant de som når de hører kallet av Allah de svarer på det, og hvis Vers fra Allah blir resitert på de, deres hjerter blir fylt med frykt? Disse er sannelig menneskene som Allah er fornøyd med, og de vet sannheten og de fortjener sin belønning.

Ibn Mas’ood (RadiAllahu anhu) sa: “Det er nødvendig for leseren av Koranen å resitere om natten mens folk sover, og i løpet av dagen mens de spiser, og med tårer mens folk ler, med gudfryktighet mens de er likegyldige, og med sorg mens folk er glade.”

Mine brødre: Vær oppmerksomme og husk Koranen før det er for sent. Og vær oppmerksom på dens grenser. Og vit at den kan enten være et vitne for deg eller mot deg. På denne dag vil den urettferdige bite seg i fingrene, og si: «Hadde jeg bare slått følge med Sendebudet! Trøste meg! Hadde jeg bare ikke sluttet meg til en slik! Han har ført meg bort fra formaningen, etter at den ble meg til del. Satan lar mennesket i stikken.» Sendebudet sier: «Herre, mitt folk skyr denne Koran.» Således har Vi gitt hver profet en fiende blant synderne. Men Herren strekker til som veileder og hjelper. 25:27-31.

O Allah! Velsigne oss med å resitere og forstå Din Bok slik som den fortjener. Gjør oss blant de som gjennom den oppnår lykke og suksess. O Allah! Velsigne oss med å implementere dens ord og mening. Gjør oss blant de som overholder dens påbud og forbud. O Allah, gjør oss blant de troende som har dyptgående kunnskap om det som er klart og uklart i den. Gjør oss blant de som har komplett tro i den og som fullfører dens kjennelser. Tilgi oss, våre foreldre og alle muslimer med Din miskunn, O Du Den Mest Nåderike.

Og send Fred og Velsignelser på vår Profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

 

Comments are closed.

Scroll To Top