Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 11)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 11)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 11)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 11)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: Dette er den andre halvdelen av Adab (moral oppførsel, atferd) av fasting, og det er Adab som muslimen oppmuntres til.

Å spise Suhoor

Av disse er å spise Suhoor (å spise i den siste delen av natten før Fajr). Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) beordret dette ved å si: “Ta del i Suhoor for sannelig, det er velsignelse i det.” (Bukhari og Muslim). Han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa også: “Forskjellen mellom vår fasting og den av Bokens folk (jøder og kristne) er å spise Suhoor.” (Muslim).

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) anbefalte også å spise dadler for Suhoor ved å si: “Den beste typen av Suhoor for en troende er dadler.” (Abu Dawood). Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa også: “All Suhoor er velsignelse, så ikke la det være, selv om en har bare vann å drikke, for sannelig Allah og Hans engler sender sine velsignelser på de menneskene som spiser Suhoor.” (Ahmed med en sterk kjede).

Personen som tar Suhoor bør ha som sin intensjon å etterligne Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) slik at det vil bli en handling av tilbedelse, og de bør også ha som intensjon å spise Suhoor slik at det vil gi dem styrke til å faste for dagen, og at de blir belønnet. Og Sunnah er at man tar Suhoor sent. Zayd ibn Thabit (RadiAllahu anhu) fortalte: “Vi spiste Suhoor med Allahs sendebud (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) og deretter sto vi opp for be.” Noen spurte: “Hva var det tiden mellom de to?” Han svarte: “(Tiden det tar å resitere] 50 vers.” (Bukhari).

Aisha (RadiaAllahu anha) fortalte at Billal (RadiAllahu anhu) pleide å gjøre Athan (den første for Fajr) om natten, så Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa:” Spis og drikk til Ibn Um Maktum gjør Athan (den andre og siste for Fajr) for sannelig han gjør det når tiden for Fajr har kommet.” (Bukhari).

Å utsette fasten (ved å spise Suhoor sent) gjør fasten enklere samt at det er en beskyttelse mot å forsove seg for Fajr. Allah sier: “Spis og drikk til en hvit tråd kan skilles fra en svart i daggryet.” 2:187.

Å skynde seg til å bryte fasten

Det anbefales også å bryte fasten så snart Maghrib tiden kommer. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Folket vil fortsette å være i god stand så lenge de skynder seg til å bryte fasten.” (Bukhari og Muslim). Sunnah er å bryte fasten med ferske dadler. Anas sa: “Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide å bryte fasten sin med ferske dadler før han ba. Hvis han ikke fant ferske dadler da han ville ta tørket dadler. Hvis han ikke fant det heller, så drakk han et par slurker med vann. “(Ahmad, Abu Dawood, Tirmidhee). Når man bryter fasten, så bør man be Allah om det man ønsker. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Sannelig for den fastende er det en du’aa (bønn), når de bryter fasten, som ikke avvises.” (Sunnan Abi Majah).

Å gjøre en rekke gode gjerninger

Fra handlingene som er anbefalt er at man øker resitasjonen av Koranen, dhikr, du’aa, bønn og veldedighet. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Tre personers bønn blir ikke avvist: bønnen til en fastende person da de bryter fasten, bønnen til en rettferdig hersker, og den til en person som urett har blitt begått mot. Allah får deres bønner til å stige over skyene, og himmelens porter blir åpnet for dem, og Allah sier: “Ved Min Majestet, Jeg vil hjelpe deg, selv om det blir etter en stund.” (Ibn Hibban, Ahmed, Tirmidhee). Ibn Abbas beskriver at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) var den mest sjenerøse av mennesker av, og han var enda mer sjenerøs i Ramadan. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Hvem blant dere er fastende i dag?” Abu Bakr (RadiAllahu anhu) svarte: “Jeg er.” Han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Hvem blant dere har matet en miskeen (trengende person) i dag?” Abu Bakr svarte, “Jeg har. “Han sa (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam):” Hvem blant dere har fulgt en Janazah (fulgte bak en begravelse og deltatt i det) i dag? “Abu Bakr svarte,” Jeg har. “Han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa:” Hvem blant dere har besøkt en syk person i dag? “Abu Bakr svarte,” Jeg har. “Da sa Allahs Sendebud (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam):” Disse trekkene (eller egenskaper) blir aldri samlet sammen i en person, bortsett fra at han vil gå inn Paradiset.” (Muslim).

Å lovprise Allah

Den fastende bør også takke Allah for å ha velsignet dem til å være i stand til å oppleve denne måneden. Mange mennesker kan ikke dra nytte av denne måneden fordi de døde før den kom, eller fordi de ikke utfører forpliktelsene de er pålagt i denne måneden. Så de bør takke Allah for å ha gitt dem muligheten til å nå Ramadan slik at de blir tilgitt, og får høyere status og ender i Paradiset insha’Allah.

Mine brødre: Dere bør følge disse instruksjonene i denne måneden, og dere bør unngå sinne og hevnlyst. Følg veien av Salaf (de rettskafne forgjengere). For sannelig den siste delen av denne Ummah vil ikke bli rettskaffen med mindre de handler ifølge det som den tidligere del av denne Ummah gjorde fra lydighet og avståelse fra synder.

O Allah, førskjønn vårt indre med oppriktighet til Deg, og forskjønn våre handlinger ved at vi følger Din Profet  (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) og at vi imiterer hans oppførsel. O Allah, vekk oss opp fra uoppmerksomhet og tilgi oss våre synder og onde gjerninger. Tilgi oss, våre foreldre og alle muslimer med Din miskunn, O Du Den Mest Nåderike.

Og send Fred og Velsignelser på vår Profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

Comments are closed.

Scroll To Top