Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 10)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 10)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 10)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 10)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: Vit at det finnes mange typer av Adab (moral, oppførsel, atferd) som er viktige for gjennomføringen av fasten. Det finnes to kategorier av Adab for fasting der den første av dem er obligatorisk å vite og huske og å praktisere. Den andre typen er anbefalt å vite, huske og å praktisere.

Å be fem ganger om dagen

Fra den obligatoriske Adab er å opprettholde forpliktelser som Allah har foreskrevet for oss vedrørende det som vi skal si og det vi må gjøre. Et av de viktigste av disse er de fem daglige bønnene som er av Islams fem søyler, etter Shahada (Trosbekjennelse). Så det er et absolutt krav å sørge for at bønnen blir fremført med sine søyler, plikter og betingelser. Det bør utføres til fastsatt tid og i Jama’ah (forsamling for bønn i moskeen). For sannelig dette er fra gudfryktighet. Det at man ikke ber er et tegn på fravær av gudfryktighet, og det blir til en grunn for straff. Allah sier: ” Men etter dem kom andre, som forsømte bønnen og fulgte sine lyster. De skal få møte fortapelsen, unntatt de som omvender seg, og tror, og lever rettskaffent. Disse skal gå inn i paradisets haver, og vil ikke lide den minste urett, “. 19:59-60.

Å delta i Jama’ah i moskeen

Det fins noen av de som faster som forsømmer bønnene i forsamling i moskeen. Allah beordrer oss i ett Vers og sier: “Så når du er blant de troende og foreslår bønnen for dem, skal en gruppe av gangen stå frem hos deg, og de skal bære sine våpen. Når de faller ned i bønn, skal de andre stå bak dere. Derpå skal en ny gruppe, som ikke har deltatt i bønnen, komme frem og be sammen med deg. De må vise aktsomhet og bære sine våpen.” 4:102. Her beordrer Allah oss til å be i forsamling på et tidspunkt av krig og frykt. Så når man befinner seg i en tid av trygghet og sikkerhet, så bør det å be i forsamling bli enda mer prioritert!

En gang kom en blind mann til Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) og sa: “O Allahs sendebud, jeg har ingen guide til å lede meg til moskeen (for å delta i bønn i forsamling).” Han spurte Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) om tillatelse til å be i huset hans og profeten tillot ham. Da han snudde seg for å gå, ropte Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) på ham og sa: “Hører du kallet (til bønn)?” Den blinde mannen sa: “Ja” Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Svar da på det [ved å komme til moskeen].” (Muslim).

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) ga ham ikke tillatelse til å be hjemme. Den som forlater bønn i forsamling har gått glipp av mange belønninger, for sannelig bønn i forsamling multipliseres. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Sannelig bønnen i forsamling blir belønnet tjuesyv ganger mer enn bønn alene.” (Bukhari og Muslim)

Når noen forlater det å gjøre bønn i forsamling, så har de utsatt seg selv for straff samt det å bli sammenlignet med hyklerne. Som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Sannelig de vanskeligste bønnene for hyklerne er ‘Isha og Fajr bønnene, og hvis de visste hva som var i dem i form av belønning så ville de komme til det selv om de måtte krype. Jeg skulle nesten forlate (å lede folk i) bønnen og be noen andre om å lede folket, og deretter ta med noen folk og ta trevirke til de som ikke kommer til bønnen og så brenne deres hjem med ild.” (Bukhari og Muslim).

Ibn Mas’ood (RadiAllahu anhu) sa: “Den som ønsker å bli glad for å møte Allah i morgen (i det hinsidige) som muslim, la ham ta vare på disse bønnene som blir kalt til fordi de er av veiene til veiledning. og Allah har gitt til Profeten deres veiene som fører til veiledning. Og hvis dere skulle etablere bønnen i hjemmene deres, slik som den som har valgt å be hjemme gjør, så har dere forlat Sunnah av Profeten deres, og hvis dere skulle forlate Sunnah av Profeten deres så vil dere helt sikkert komme på avveie. Og det er ikke en mann blant dere som renser seg selv (yatatahhar), og gjør det riktig, deretter går til en av disse moskeene, unntatt at Allah vil skrive for ham med hvert skritt han tar en hasanah (god gjerning), og hever ham en klasse, og dråper fra ham en sayyi’ah (dårlig gjerning). Og jeg husker en tid, hvor ikke en av oss (følgesvennene) var fraværende fra bønn i forsamling med unntak av en hykler som var kjent for hans hykleri. Og de som ikke kunne komme (til bønnen) på egen hånd, ble båret mellom to menn helt til han sto i raden.”

En av de verste måtene å gå glipp av bønn på er å være likegyldige og sove gjennom tiden. Lærde har sagt om dette: “Den som utsetter en bønn helt til at dens angitt tid er over, uten en gyldig unnskyldning fra Sharia, så vil det ikke bli akseptert av dem selv om de ber (om igjen) 100 ganger.”

Å avstå fra å lyve

Fra Adab som er obligatorisk: Den som faster må avstå fra alle haram ting enten det er i handlinger eller ord. De bør avstå fra løgn og løgn er å si at det som ikke stemmer med virkeligheten. Den verste formen for løgn er det som sies mot Allah og Hans budbringer. Dette gjøres ved å gjøre det som er haram til halal og omvendt. Allah sier: “Si ikke om det som dere løgnaktig beskriver: «Dette er tillatt, og dette forbudt,» for å dikte opp løgn mot Allah. De som dikter opp løgn mot Allah, går det ikke godt. De nyter livet en stakket stund, og så venter det dem en smertelig straff.” 16:116-117.

 I Saheehayn er det relatert at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa:“Den som forteller løgn om meg med vilje, la ham ta hans plass i helvete.” Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) advarte oss mot å lyve da han sa: “Pass dere for å lyve, for sannelig å lyve fører til å synde, og sannelig å synde fører til Ilden (av Helvete). Og en mann fortsetter å lyve og tilstreber å fortelle løgn helt til at han er skrevet som en løgner hos Allah.” (Bukhari og muslim).

 Å avstå fra baksnakking

Den som faster bør også avstå fra baksnakking, som er det å nevne broren din i hans fravær med noe de ville hate. Dette er uavhengig av om det har noe å gjøre med måten de ble skapt på, for eksempel ved å kalle dem den blinde eller den haltende eller den skallet, eller noe å gjøre med deres handlinger, som å være dum eller en synder. Dette er gjeldene uansett om de faktisk har denne egenskapen eller ikke. Dette er fordi Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) ble spurt om baksnakking og han sa: “Det er å si noe om broren din som han ville hate.” Da han ble spurt: “Hva om de virkelig har denne egenskapen?” Han sa: “Hvis han har denne egenskapen så er det baksnakking, hvis han ikke har det, så er det bakvaskelse.” (Muslim).

 Allah har forbudt baksnakking i Koranen og har gitt oss et svært tydelig bilde å forestille seg, som Allah sier: “Ville vel noen like å spise kjøttet av sin døde bror som en åtselsfugl? Dere ville avsky det!” 49:12.

Å avstå fra nameemah

Den som faster bør også unngå nameemah, som er det å spre ond snakk (sladder) mellom mennesker for å skape problemer og hat mellom dem. Denne onde handling er av de største syndene. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa at den som gjør dette kommer ikke inn i Paradiset. En gang gikk Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) forbi to graver og sa:“Disse to mennesker blir torturert, selv om det de gjorde var ikke så stort (i deres øyne). En av dem pleide ikke å vaske seg etter toalettbesøk, og den andre pleide å spre nameemah.” (Bukhari og Muslim).

Denne handlingen fører til splittelser blant Ummah i tillegg til hat mellom muslimer. Og vit at hvis noen forteller nammemah til deg, så forteller de det også om deg til andre.

 Å avstå fra haram transaksjoner

De bør også unngå å lure folk når det gjelder forretningssaker og transaksjoner. Dette er også en stor synd. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) erklærte at han har ingenting å gjøre med disse menneskene da han sa:“Den som lurer oss er ikke fra oss.” (Muslim). Dette er en handling som fører mistillit, og uærlighet mellom mennesker. Den som får penger fra dette har bare tjent haram, og det eneste det vil øke han i er avstand fra Allah.

 Å avstå fra musikk

I tillegg bør den som faster unngå musikk i alle dens former. Som Allah sa: “Det finnes slike som byr frem underholdende historier, for å føre folk bort fra Allahs veier i uvitenhet og for å drive ap med det. Dem venter en ydmykende straff.” 31:6.

Ibn Mas’ood (RadiAllahu anhu) ble spurt om dette Verset og han sa: “Jeg sverger ved Den Ene (Allah) som det fins ingen andre guder enn Han, dette (verset) handler om musikk.”

Ibn Abbas, Ibn Umar, Jabir,Ikrimah, Said bin Jubair, Al Hasan, og Mujahid mente det samme om dette verset.

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) advarte oss om musikk ved å si: “Det vil dukke opp mennesker i mitt Ummah, som vil anse utroskap, silke, alkohol og musikalske instrumenter for å være lovlige.” (Bukhari). Å anse det som lovlig vil si at vil de gjøre denne handlingen uten å føle seg dårlig. Vi kan se i dag mange muslimer som lytter til musikk som om det skulle ha vært lovlig. Dette er et resultat av det som fiendene til Islam har utviklet slik at muslimene ikke konsentrerer seg om erindring av Allah og religionen deres. Det har dukket opp mange mennesker som lytter til musikk mer enn de gjør til Koranen, eller Hadith, eller lærde.

Å avstå fra falsk tale og falske handlinger

Og avstå fra falskhet både i ord og i handling. Som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “ Den som forlater ikke falske uttalelser (all forbudt tale) og handler ifølge dem, Allah er ikke i behov for hans avståelse fra hans mat og drikke Bukhari. Jabir (RadiAllahu anhu) sa: “Når du faster, så bør også dine ører, øyne og tunga faste fra å lyve og å begå ulovlige handlinger. Ikke skad din nabo. Du bør ha en fredelig ro i deg, og dagen du faster og dagen du ikke faster bør ikke være den samme.”

O Allah, beskytt for oss vår religion og våre lemmer fra din ulydighet. Tilgi oss, våre foreldre og alle muslimer med Din miskunn, O Du Den Mest Nåderike.

Og send Fred og Velsignelser på vår Profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

Comments are closed.

Scroll To Top