Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 28)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 28)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 28)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: Sannelig denne edle måneden er nesten over, så den som var god i denne måneden, da må de lovprise Allah, og den som ikke var det, da må de omvende seg til Allah. Sannelig har Allah gjort det obligatorisk å avslutte denne måneden med å gi Zakaat Al-Fitr før Eid bønnen. Vi skal snakke i detalj om det.

Dommen på Zakat al-Fitr

Når det gjelder dommen på Zakat al-Fitr, så er det en forpliktelse som ble pålagt oss av Profeten Muhammad (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), og det han forplikter eller pålegger oss, det tas som det samme som noe er pålagt oss av Allah (Subhanahu wa Ta’ala). Som Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier: “Den som viser lydighet mot Sendebudet, viser lydighet mot Allah.” 4:80. Og det er en plikt (som må gjøres) av både unge og gamle, mann og kvinne, fri mann og slave blant muslimene.

Abdullah bin Umar (RadiAllahu anhuma) sa: “Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) gjorde Zakat al-Fitr av Ramadhan obligatorisk, en sa’ah med dadler eller byggryn på slaven, den frie, mann, kvinne, unge, og gamle blant muslimene.” (Bukhari og Muslim)

Det er ikke obligatorisk at det betales på babyen fortsatt i morens mage, men hvis de betaler det for å få belønning (fra Allah), så er det greit. ‘Uthman (RadiAllahu anhu) pleide å ta det. Hver person er ansvarlig for å betale det for seg selv, hvis de ikke kan, da kan deres familie betale det for dem. Den som ikke har råd til å gi en sa’ah, de kan da gi mindre enn det, som Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier: “Frykt Allah så mye som dere klarer.” 64:16. Og ordene til Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam): “Hvis jeg beordrer dere til å gjøre noe, så gjør det til det beste av deres evne (så godt som dere kan). “(Bukhari og Muslim).

Visdommen bak å betale Zakat al-Fitr

Når det gjelder visdommen bak å betale Zakat al-Fitr, så er det underhold for de fattige, og det vil stoppe dem fra tigge på dagen for Eid. De vil kunne delta med de som er velstående (sammenlignet med dem) i deres lykke, og det vil være Eid for alle. Det også gjør en person mer sjenerøs, og det renser personens fasting og gjør komplett eventuelle mangler i den. Det er også en måte å vise ens takknemlighet på for de velsignelsene skjenket oss av Allah, og for å ha fullført fasten i denne måneden, og for å ha gjort tilbedelse i det.

Ibn ‘Abbas (RadiAllahu anhuma) sa: “Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) gjorde Zakat al-Fitr obligatorisk for den fastende som en renselse av synder begått under fasten, samt å mate de fattige, så den som gir det før Eid bønnen, så er det en godtatt Zakah, og den som gir det etter Eid bønnen, da anses det som veldedighet.” (Abu Dawood, Ibn Majah).

Hvordan det bør gis

Det bør gis i form av mat som f.eks. dadler, ris, rosiner, eller andre typer mat som folk spiser. Zakat al-Fitr ble gitt i dadler eller bygg i denne perioden (tiden til Profeten) fordi det var maten som de pleide å spise. Abu Sa’eid al Khudry (RadiAllahu anhu) sa: “Vi pleide å gi på dagen av fitr i tiden av Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) en sa’ah av mat, og maten var bygg, rosiner, ost og dadler.”(Bukhari).

Så det er ikke tillatt å gi dyrefôr, fordi Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) forpliktet at det blir spist av de fattige ikke av dyr. Heller ikke bør det gis som klær, tepper og andre ting, bare mat for mennesker, fordi Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) gjort det til mat, og du bør ikke gjøre annet enn det.

Det er ikke tillatt å gi tilsvarende i penger. Dette blir å gjøre noe annet enn det Profeten Muhammad (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) beordret, og som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som gjør en handling som ikke er fra oss (dvs. gjort av Profeten), så er det avvist.” (Muslim).

Også, å gi tilsvarende i penger går imot handlingene til Sahaba (RadiAllahu anhum), siden de pleide å gi det som en sa’ah av mat. Slik som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Det er pålagt dere å følge min vei, og veien til de rette veiledet kalifene etter meg.” (Ahmad, Abu Dawood, Ibn Majah, Tirmidhee).

Zakat al-Fitr er en obligatorisk handling som er svært spesifikk, så det er ikke tillatt å gi det på en annen måte enn slik det ble spesifisert, akkurat som det ikke er tillatt å gi den på et annet tidspunkt enn dens bestemte tidspunkt. Det er noe som gis foran åpent foran alle, ikke som veldedighets penger som gis i hemmelighet mellom giveren og mottakeren. Sa’ah bør gis i form av målingene i tiden av Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) og justert til dagens mål.

Når det blir obligatorisk

Tiden det blir obligatorisk å betale det er natten av Eid. Så hvis noen dør før solnedgang, selv om det er med to minutter, da skal det ikke betales. Men hvis noen dør etter solnedgang, selv med to minutter, så må det betales på deres vegne. Også hvis noen blir født før solnedgang, så må det betales for dem også.

Når det gjelder tiden for å gi Zakah på, er det to tider: en tid som er foretrukket, og en tid som er tillatt.

Når det gjelder den foretrukne tiden, er det morgenen av Eid før bønnen. Som Hadith av Abu Sa’eid al Khudri (RadiAllahu anhu) da han sa at de pleide å gi Zakah på på dagen av fitr, og en hadith av Ibn Umar (RadiAllahu anhuma) at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) pleide å beordre at Zakah til gis før folk drar til Eid bønnen (Muslim). På grunn av dette er det greit å forsinke Eid bønnen, slik at folk kan få tid til å gi ut Zakah.

Når det gjelder tiden da det er tillatt, er dette før Eid med en dag eller to.

Den skal ikke gis etter Eid bønnen uten en unnskyldning, ellers blir det ikke akseptert. Hvis en personen har en gyldig unnskyldning så er det da greit, som det å være ute på havet i tiden av Eid og du har ingen å betale det til, eller at du ble fortalt at det er dagen av Eid og du ikke visste det. Eller hvis du er avhengig av noen til å distribuere det for deg og de ​​glemmer, da er det greit å gi det etter Eid bønnen også.

Mottakere av Zakaat Al-Fitr

Når det gjelder hvor folket som mottar Zakah bor, så bør de være de fattige menneskene som bor i området. Uansett om en person bor i et muslimsk land eller ikke, eller om folk i et annet land kan være mer i behov for det, det bør bli gitt i området der personen bor.

Når det gjelder folket som mottar Zakah, det er de fattige som har gjeld som de ikke kan betale for seg. Det er tillatt at Zakah skal fordeles på flere enn en fattig person, og det er tillatt at hele Zakah går til kun én person også. Det er også tillatt for den fattige personen å ta Zakah og bruke den som Zakaat Al-Fitr på selv eller deres familiemedlemmer.

O Allah, hjelp oss til å utføre det Du har pålagt oss å gjøre, på måten som Du er fornøyd med. Rens våre sjeler, ord og handlinger av det onde og rens oss fra alt som strider med den korrekte Troen, for sannelig Du Er Den Sjenerøse.

Og sende fred og velsignelser på Profeten Muhammad, og hans familie, og hans følgesvenner.

Comments are closed.

Scroll To Top