Siste
Home » Ramadan » Møter i Ramdan » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 27)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 27)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 27)

 

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: Vi snakket sist om ulike grunner som fører en person til Helvete og at han blir værende der for alltid. Dette var en kategori. Vi vil nå snakke om den andre kategorien, og dette er årsakene som fører en person inn i Helvete, men han blir ikke værende der for alltid.

Den første årsaken: Ulydighet mot foreldrene.

Dette inkluderer det å kutte dem av, det at man ikke gir dem det de har krav på av respekt, godhet og omsorg, eller å såre dem ved ord eller handlinger. Allah sier: Herren har bestemt at dere skal tjene Ham alene. Mot foreldre skal dere vise godhet. Om en av dem, eller begge, når høy alder hos deg, så si ikke «Uff», og vær ikke brysk mot dem, men tal respektfullt til dem! Senk vingen ydmykt av godhet overfor dem, og si: «Herre, forbarm Deg over dem, som de tok seg av meg da jeg var liten.»” 17:23-24.

Og Allah sier: Vis takknemlighet mot Meg og mot dine foreldre. Hos Meg er reisen slutt.” 31:14.

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Det er tre som forbys fra å komme inn Paradiset: En alkoholiker, en som behandler sine foreldre dårlig, og en dayyuth (hanrei) som godkjenner khubuth (usømmelig adferd) i hans familie.” Ahmad og Nisaee.

Den andre: Å kutte familiebånd.

Dette er når en person ikke gir hans slektninger deres rettigheter fra Dunya og fra hans rikdom. I Saheehayn (Bukhari og Muslim), Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Han kommer ikke inn Paradiset, den som kutter familiebånd.”

Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier: “Mon dere kanskje, om dere vender dere bort, vil stifte ufred og strid i landet og bryte deres blodsbånd? Slike er under Allahs forbannelse, og Han har gjort dem døve, og deres øyne blinde.” 47:22-23.

Dessverre har mange muslimer forsømt denne plikten av å adlyde foreldrene og opprettholde båndene av slektskap. Noen mennesker bruker som unnskyldning at deres slektninger ikke ønsker å opprettholde relasjoner med dem, og denne unnskyldningen holder ikke. Fordi, hvis noen bare opprettholder familiebånd til slektninger som ønsket å opprettholde bånd med dem, da gjøre det ikke for Allahs skyld. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som opprettholder båndene av slektskap, er ikke den som bare viderefører båndet (forholdet), men det er den som hvis et bånd kuttes de reparerer det.” (Bukhari).

Den tredje: å drive med renter.

Som Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier: “Dere som tror, driv ikke renter med doble eller flerdoble krav. Frykt Allah, at det må gå dere godt. Vokt dere for Ilden, som er gjort i stand for de vantro. Vis lydighet mot Allah og mot Sendebudet, så dere må bli vist nåde.” 3:130-132.

Allah har lovet den personen som går tilbake til å drive med renter etter å ha blitt vist sannheten og blir advart, at de ville gå inn Helvete for evig. “De som lever av renteutbytting, skal på oppstandelsens dag stå frem lik en som Satan har slått med sin berøring. Dette fordi de hevder: «Handel er som renter.» Men Allah tillater handel og forbyr renter! Den som får en påminnelse fra sin Herre og så slutter, la ham beholde det som vedrører fortiden, og hans sak beror hos Allah. Men de som faller tilbake, de er Ildens folk, og der skal de være og bli.” 2:275.

Den fjerde: å konsumere pengene til de foreldreløse.

Dette gjelder uansett om den foreldreløse er mann eller kvinne. Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier: De som med urett forbruker foreldreløses gods, de fyller sin buk med ild. De vil brenne i Ilden.” 4:10. Og en foreldreløs er den hvis far dør før de når puberteten.

Den femte: Å gi falskt vitnesbyrd.

Bære vitnesbyrd til det som du ikke kjenner eller som du ikke vet, eller du ikke er sikker på.

Den sjette: å bestikke en tjenestemann.

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som gir bestikkelse og den som mottar bestikkelse er i Helvete.” (Tabarani).

Den syvende: Den som gjør falske eder.

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som tar rikdommen av sin bror med en falsk ed, la ham innta sin plass i Ilden.” (Ahmad, gradert Saheeh ved Hakim).Og det er ikke noe i forskjell mellom den som gjør en falsk ed for å få tak i noe han ikke har rett til, og den som gjør falsk ed for å uskyldiggjøre seg selv fra noe han faktisk gjorde.

Åttende: En person som dømmer mellom mennesker uten kunnskap, eller med korrupsjon og uredelighet.

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Dommere er av tre typer, en er i Paradiset og de ​​to andre er i Helvete. Når det gjelder den som er i Paradiset, det er en som kjenner til sannheten og dømmer ved det. Den som kjenner til sannheten og dømmer ikke ved det er i Helvete, og den som dømmer folk mens han er uvitende, så er han i Helvete.” (Abu Dawood, Tirmidhee, Ibn Majah).

Den niende: En person som bedrar de som han er ansvarlig for, og ikke gir dem råd, og behandler ikke dem på en måte som er til deres fordel.

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Enhver slave som har fått ansvar fra Allah til å se etter folk og han dør mens han bedrar dem, da vil Paradiset være forbudt for ham.” (Bukhari og Muslim).

Den tiende: De som lager et bilde av noe som har en sjel, som mennesker og dyr.

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som lager et bilde, da vil Allah straffe dem frem til de klarer å sette en sjel inn i det de skapte, og de vil ikke være i stand til det i all evighet.” (Bukhari) Når det gjelder å tegne trær og planter, og lignende, så dette er tillatt ifølge flertallet av lærde.

Den ellevte: I Saheehayn Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Skal jeg ikke informere dere om beboerne av Helvete? Det er enhver voldelig, grådig og arrogant person.”

Den voldelige er den som er svært tøffe, og som ikke er skånsom verken mot sannheten eller mot skapelsen. Den grådige er den grådig som samler penger og beholder det for seg selv. Den arrogante er den som ikke er ydmyk mot skapelsen og anser seg selv som bedre enn folket.

Den tolvte: Å spise fra bestikk av gull eller sølv. Dette det gjelder både menn og kvinner.

Det er nevnt i Saheehayn at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som drikker fra en beholder av gull eller sølv er svelger kun ild fra Helvete i hans mage.”

Mine brødre, pass dere for årsakene som fører til Helvete. Og gjør de handlingene som vil trekke dere lenger vekk fra Helvete, slik at dere kan være vellykket i det hinsidige. Og vit at dette livet er en kort nytelse. Og be Herren om standhaftighet på sannheten inntil døden. Og at Han samler dere på Dommedagen med dem Han er fornøyd med av de troende menn og kvinner. O Allah, la oss vedvare på sannheten og la oss dø ved det. Tilgi oss og våre foreldre og muslimene, med Din nåde.

Og sende fred og velsignelser på Profeten Muhammad, og hans familie, og hans følgesvenner.

Comments are closed.

Scroll To Top