Siste
Home » Ramadan » Ikke glem Zakat al-Fitr før Eid
Ikke glem Zakat al-Fitr før Eid

Ikke glem Zakat al-Fitr før Eid

“Når det gjelder dommen på Zakat al-Fitr, så er det en forpliktelse som ble pålagt oss av Profeten Muhammad (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), og det han forplikter eller pålegger oss, det tas som det samme som noe som er pålagt oss av Allah (Subhanahu wa Ta’ala). Som Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier: “Den som viser lydighet mot Sendebudet, viser lydighet mot Allah.” 4:80.Og det er en plikt (som må gjøres) for både unge og gamle, mann og kvinne, fri mann og slaven blant muslimene.

Abdullah bin Umar (RadiAllahu anhuma) sa: “Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) gjorde Zakat al-Fitr av Ramadhan obligatorisk, en sa’ah med dadler eller byggryn på slaven, den frie, mann, kvinne, unge, og gamle blant muslimene.” (Bukhari og Muslim)

Når det gjelder visdommen bak å betale Zakat al-Fitr, så er det underhold for de fattige, og det vil stoppe dem fra tigge på dagen for Eid. De vil kunne delta med de som er velstående (sammenlignet med dem) i deres lykke, og det vil være Eid for alle. Den får også en person til å bli mer sjenerøs, og det renser personens fasting og gjør komplett eventuelle mangler i den. Det er også en måte å vise ens takknemlighet på for de velsignelsene skjenket oss av Allah, og for å ha fullført fasten i denne måneden, og for å ha gjort tilbedelse i det.

Ibn ‘Abbas (RadiAllahu anhuma) sa: “Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) gjorde Zakat al-Fitr obligatorisk for den fastende som en renselse av synder begått under fasten, samt å mate de fattige, så den som gir det før Eid bønnen, så er det en godtatt Zakah, og den som gir det etter Eid bønnen, da anses det som veldedighet.”(Abu Dawood, Ibn Majah).

Møter I Ramadan Med Shaykh Ibn al-‘Uthaymeen

Comments are closed.

Scroll To Top