Siste
Home » Ramadan » Ikke gå glipp av en kveld som tilsvarer 83 år og 4 måneder!
Ikke gå glipp av en kveld som tilsvarer 83 år og 4 måneder!

Ikke gå glipp av en kveld som tilsvarer 83 år og 4 måneder!

Gunstene av Laylatul-Qadr:

Det er visse Vers som har blitt åpenbart om dens gunst:

Allah- Subhanahu wa Ta’ala- sier:
“Vi har åpenbart den i en velsignet natt. Vi sender alltid advarsler.I denne natt bestemmes alle visdoms saker.”(Surat-ud-Dukhaan: 3-4).

Derfor er det en “velsignet natt” som betyr at det besitter mye godt og velsignelse på grunn av sitt fortrinn og den store belønning som venter den som gjør gode gjerninger i det. Blant dets velsignelser, er at Allah åpenbarte Koranen i den.

Allah- Subhanahu wa Ta’ala- sier:
“Vi har sendt den ned i Laylatul-Qadr. Hvordan kan du vel vite hva Laylatul-Qadr er! Laylatul-Qadr er mer verdt enn tusen måneder! I den stiger englene og Ånden ned, på sin Herres bud, med verv av alle slag. Den er fred til morgenrøden stiger frem.” (Surat-ul-Qadr: 1-5 ).

Og Han – Subhanahu wa Ta’ala-  sa også: “I måneden ramadan, hvori Koranen ble åpenbart” (Surat-ul-Baqarah: 185 ).

Abu Hurairah (RadiAllahu anhu) fortalte at Allahs Sendebud (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den som tilbringer natten av Laylat al-Qadr i bønn ut av tro og i håp om belønning, vil bli tilgitt (alle) hans tidligere synder.”[Bukhari (4/2550 og Muslim (759)].

Denne Hadithen er bevis for gunsten av Laylatul-Qadr samt det å utføre qiyaam (kveldsbønn) under det. Og det indikerer at det er en stor kveld, noe som Allah har hedret og gjort bedre enn tusen måneder, i forhold til dens velsignelse og velsignelsene som finnes i de gode gjerninger som utføres i den. Derfor er det bedre enn tilbedelsen av tusen måneder, som er tilsvarende til 83 år og fire måneder. På grunn av dette, den som utfører qiyaam (kveldsbønn) med sann tro og samtidig søker belønning i det, vil bli tilgitt hans tidligere synder.

Hans (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) uttalelse: “ut av tro” betyr med overbevisning om hva Allah har forberedt for de som står i bønn under denne flotte kvelden. Og “og i håp om belønning ” betyr på jakt etter belønning og oppnåelse av godtgjørelse. Dermed er dette en stor kveld, noe som Allah har utvalgt for begynnelsen av åpenbaringen av Koranen. Så muslimen må erkjenne dets vekt i verdi, ved å beskytte det og tilbringe det i tilbedelse, og samtidig ha overbevisning og søker belønningen av Allah, slik at Allah kan tilgi alle hans tidligere synder. Dette er grunnen til Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) advarte oss om å være likegyldige til denne natten og å forsømme det å tilbringe den i tilbedelse, for da vil muslimen bli forhindret fra dens godhet.

Abu Hurairah (RadiAllahu anhu) rapporterte at Allahs Sendebud (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Ramadan har kommet til dere – en velsignet måned som Allah har gjort det obligatorisk for dere å faste i det. Under denne måneden, paradisets dører er åpne, dørene til helvete er stengt og djevlene er lenket fast. Til Allah tilhører en natt i den, som er bedre enn tusen måneder. Den som er forhindret fra dens gode, så har han vært berøvet (fra det gode).” [Ahmad og An-Nasaa’ee. Saheeh At-Targheeb wat-Tarheeb av Al-Albaanee (1490) ].

Muslimen bør bønnfalle (gjøre du’a) mye på nettene der Laylatul-Qadr er søkt i. Og han burde bønnfalle med det som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) instruerte Aisha (RadiAllahu anha) med, da hun spurte ham: “Hva om jeg vet på hvilken kveld Laylatul-Qadr skjer, hva bør jeg si?” Så han (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Si: “Allaahumma Innaka ‘Afuwwun Tuhibbul-‘Afwa Fa’affoo ‘annee.” O Allah,sannelig Du er All-Nådig, Du elsker tilgivelse, så tilgi meg.” [At-Tirmidhee og Ibn Maajah]

Ibn Katheer (rahimahullaah) sa: “Det anbefales å gjøre mye du’a til enhver tid og (til å gjøre du’a) mer enn vanlig i løpet av måneden Ramadan, dets siste ti dager og dets ulike dager og det er sterkt anbefalt å øke ens du’a med denne du’a: “Allaahumma Innaka ‘Afuwwun Tuhibbul-‘Afwa Fa’affoo ‘annee.”( O Allah, sannelig Du er All-Nådig, Du elsker tilgivelse, så tilgi meg. )”[Tafseer Ibn Katheer: 8/472 ].
Forfatter: ‘Abdullaah Ibn Saalih Al-Fawzaan
Kilde: Ahaadeeth As-Siyaam (s. 141-143)

Comments are closed.

Scroll To Top