Siste
Home » Manhaj » Er en selvmordsbomber en martyr (shahid)?
Er en selvmordsbomber en martyr (shahid)?

Er en selvmordsbomber en martyr (shahid)?

Spørsmål: Hva er dommen på noen som begår selvmord ved å feste eksplosiver til seg selv for å drepe en rekke jødiske folk?…

Shaykh Abdel-Aziz ibn Baz svarte:
Vi har allerede gitt vår mening på dette mange gang før at en slik handling er aldri riktig fordi det er en form for selvmord, og Allah (subhanuhu ta’ala) sier: «Og ikke drep dere selv». [Surah al-Nisa, 04:29]. Og Profeten -ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam- sa: «Den som dreper seg selv på noen som helst måte, så vil han bli straffet med det på oppstandelsens dag.»[1]

Personen bør heller bestrebe og søke etter å veilede dem og hvis krig blir legalisert og lovfestede, så kjemper han sammen med muslimer. Hvis han da ble drept på denne måten, alhamdulillah. Men å drepe seg selv ved å befeste kroppen sin med eksplosiver, og dermed drepe andre og seg selv, er dette galt og helt utillatelig. I stedet bør han kjempe med muslimene kun når slagene er legitimt lovfestede. Når det gjelder [selvmords] handlinger (av enkelte) palestinerne, er de feil, og produserer ingen nytte. I stedet er det obligatorisk på dem å kalle til Allah ved undervisning, å guide og veiledning og ikke av slike handlinger som dette.

[Tatt fra kassetten: Fatawa al-‘Ulamá’en fil-Jihad]

Shaykh Muhammed bin Saleh Al-Uthaymeen forklarer:
Men når det gjelder det som noen folk gjør i aktiviteter med selvmord, å binde sprengstoff til seg selv og deretter nærme seg de vantro og detonere seg blant dem, så er dette et tilfelle av selvmord, og Allahs tilflukt søkes fra det. Så den som begår selvmord så vil han bli henvist for all evighet til helvete og blir varende der for alltid, slik det forekommer i hadith av profeten -ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam-: «Og den som dreper seg selv med et jernvåpen, deretter jernvåpenet vil forbli i hånden hans, og han vil kontinuerlig dolke seg selv i sin buk med den i brannen av helvete for evig, evinnelig og alltid.»[2]

Fordi denne personen har drept seg selv og har ikke gjort noe nytte for Islam. Så hvis han dreper seg selv sammen med ti eller hundre eller to hundre andre mennesker, vil ikke Islam dra nytte av det, ettersom folk ikke vil akseptere Islam, i motsetning til historien om gutten. Snarere vil dette trolig bare gjøre fienden mer bestemt, og denne handlingen vil provosere ondskap og bitterhet i hans hjerte til en slik grad at han kan arbeide for å skape kaos mot muslimer.

Dette er det som er funnet fra praksisen med jødene og det palestinske folket, så når en av palestinerne blåser seg selv opp og dreper seks eller syv personer, som hevn tar de (jødene) seksti eller mer. Så dette produserer ikke noen fordel for muslimene, og gagner ikke de som blant deres rekker eksplosiver blir detonert.

Så det vi holder (mener) er at de menneskene som utfører disse selvmord (bombeaksjonene) har urettmessig begått selvmord, og at dette nødvendiggjør innreise til helvete, og Allahs tilflukt søkes fra det, og at denne personen ikke er en martyr (Shahid). Men hvis en person har gjort dette basert på feiltolkning og tenkte at det er tillatt, så vi håper at han vil bli frelst fra synden, men om hvorvidt martyrium (shahada) blir skrevet for ham, så er svaret nei, siden han ikke har tatt veien til martyrium. Men den som utfører ijtihaad (uavhengig resonnement) og tar feil så vil han få en enkelt belønning (hvis han er en person som er kvalifisert til å gjøre ijtihaad). “

Shayken sa dette i hans forklaring av Riyaadus-Saaliheen (1/165-166), i Hadithen om Kongen og gutten.[1] Sahih Bukhari 670

[2] Sahih Bukhaaree, nr. 5778 og Sahih Muslim, nr. 109, i bok av Iman

Comments are closed.

Scroll To Top