Siste
Home » Manhaj » Innovasjoner (bid'ah) » Innovasjoner som blir utført i Rajab måneden
Innovasjoner som blir utført i Rajab måneden

Innovasjoner som blir utført i Rajab måneden

 

Spørsmålsstilleren:

Hva er dommen av å særskille måneden av Rajab [1] med umrah (den lille pilegrimsreisen), og er innovasjoner (i islam) de største syndene?

Sheikh Mohammed ben Saleh Al-‘Othaymin: Disse to spørsmålene ble stilt som et spørsmål, og det viser intelligente til denne personen, og i denne samlingen aksepterer vi kun et spørsmål, hvilken velger du?


Spørsmålsstilleren: Den første.

Sheikh Mohammed ben Saleh Al-‘Othaymin: Rajab måneden er en av de fire Haram[2] månedene, vet hvilken de er?

Spørsmålsstilleren: Dho-Al-qi’dah og Dho-Al-Hijjah og Moharram og Rajab.

Sheikh Mohammed ben Saleh Al-‘Othaymin: Dette er de fire haram månedene. Og Rajab er av dem uten tvil, og Allah har forbud krig i den. Men når det gjelder de andre tre: Dho-Al-qi’dah og Dho-Al-qi’dah og Moharram, er de haram måneder på grunn av hajj (den store pilegrimsreisen). : Dho Al-qi’dah måneden er haram for de som kommer til Mekkah[3], og : Dho Al-qi’dah måneden er haram for de som er i Mekkah, og Moharram måneden er haram for de som reiser tilbake (til sine land). Og måneden av Rajab var æret før islam, og de (araberne før islam) pleide å gjøre pilegrimsreise i denne måneden derfor har Allah gjort denne måneden haram.

Og Salaf (de rettskafne forgjengere: sahabah) er uenige om det er anbefalt (sunnah) å utføre umrah i denne måneden (Rajab) eller ikke?

Noen av dem har sagt at dette er sunnah (anbefalt), og andre har sagt at dette er ikke sunnah fordi hvis dette var sunnah, ville profeten –fred være med ham- klargjort dette med ytringer og handlinger.

Og Umrah i månder av hajj måneder (Dho-Al-qi’dah og  Dho-Al-qi’dah og Moharram) er bedre enn i Rajab måneden fordi profeten –fred være med ham- gjorde umrah i disse måneder. Og da Ibn Omar – måtte Allah være fornøyd med ham- nevnte at profeten-fred være med ham- gjorde umrah i Rajab måneden, mente Aisha at dette er feil, og hun sa: «Abu Abdrahman (dvs. Ibn Omar) har tatt feil». Hun sa dette til ham mens han hørte, og han ble stille. Uansett jeg mener at det ikke finnes noe tydelig bevis på at umrah er sunnah (anbefalt) i Rajab.

I tillegg finner vi noen mennesker som vier Rajab med fasting, og de sier: Det er sunnah å faste. Og dette er feil! Å vie den med fasting makroh (mislikt). Men å faste den med Sha’ban og Ramdhan er tillat, og noen av salaf fastet disse tre månedene sammen. Men Jeg mener at man ikke skal faste disse tre månedene sammen.

Og det som kalles salato Ar-ragha’ib (صلاة الرغائب) er tusen rak’ah som bes i den første natten av Rajab eller den første fredagen av den. Og berettiger om den ikke er autentiske[4], og dermed er denne salat ikke tillat.

Og når det gjelder ‘atirah[5] (عتيرة)som slaktes i Rajab er avskaffet. Den var tillat i begynnelsen av islam, men så ble den avskaffet, og dermed er den ikke tillat lenger.

Og hendelsen isra’ wa al-mi’raj (الإسراء والمعراج) som mange mennesker tror at den skjedde i den 27. Rajab. Dette stemmer ikke i det hele tatt. Og i følge av den mest riktige meningen var denne hendelsen i Rabi’ al-Awal. Og feiringen av denne natten er innovasjon som ikke har noe rot i islam.

Og innovasjoner veldig alvorlig sak i islam fordi innovasjoner i religion som man gjør for å komme Allah nærmere har mange onder:

1. Allah har ikke tillat innovasjoner i religionen, og Han har fordømt de følger personer som har innført nye ting i religion: «Er det så at de har medguder som har bestemt for dem en religion som Gud ikke har tillatt?» (Shorah 21)

2. Innovasjon er ikke del av profetens væremåte og praksis, og derfor påbød profeten oss med: «hold fast på min sunna og sunnaen til de rettledede kalifene.»

3. Å innføre innovasjoner betyr at profeten –fred være med ham og hans følgesvenner ikke kjente til denne innovasjonen og eller at de visste om den , men handlet ikke på den. Og begge påstandene er feil.
Hvis du sier at profeten kjente til den er det feil, og hvis du sier at han kjente til den, men handlet ikke på den er også feil.

4. Innføring av innovasjoner betyr at dette verset «I dag har Jeg fullbrakt deres religion» (Al-Ma’idah 3) ikke er sann fordi hvis du innfører nye ting i religionen betyr at religionen ikke var fullbrakt, og dette er veldig farlig å hevde at religionen ikke har blitt fullbrakt for oss på grunn av innovasjon.

5. De som innfører innovasjoner har gjort seg selv til profeter som innfører religion for dem, og dette er veldig alvorlig sak.

Og hvis du reflekterer over dette, vil man kunne finne andre onder til innovasjoner. Og hvis det ikke var nok i at hjertet blir knyttet til innovasjoner mer enn til sunnah – som det er i realiteten- hvor man finner folk som er opptatte med innovasjoner og bryr seg mer om dem. Og hvis man tenker over tilstanden til mange av disse mennesker, vil man finne at de er late med de sakene som man er sikker på at de er tillat. Og kanskje de gjør disse innovasjoner mens de er glattbarbert med klærne under anklene og røyker og forsømmer sine bønn i felleskap[6].

Noen av salaf pleide å si: «Hver gang man innfører innovasjon (i religionen), så blir et sunnah forlat eller mer.)

Og vi finner lærde som mener at innovatøren (den som innfører innovasjoner) har ikke tawba[7] fordi de har innført en ny praksis (i religionen) som mange vil følge inntil dommedagen eller inntil Allah vil. I motsetning til synder som er de kun knyttet til den som gjør dem, og hvis man omvender seg blir syndene tilgitt. Men problemet er innovasjoner fordi hvis innovatøren omvender seg, finner vi de som har fulgt ham har ikke omvendt seg. Derfor har noen lærde at innovatøren ikke har tawba, men han har tawba i følge den riktige meningen. Hvis han omvender seg oppriktig, vil Allah tilgi ham, og deretter bør man spøre Allah å viske ut denne innovasjonen som han har blitt fulgt i.

Kilden: Sheikhens åpne leksjoner for fatwa ((لقاء الباب المفتوح (217/ 11)


[1] Rajab er den syvende måneden i hijri kalenderen.

[2] En Haram måned er en måned det er forbudt for muslimene å krige.

[3][3] Så de kan komme frem til Mekkah trygt.

[4] Hadithen er berettet av Anas bin Malim –måtte Allah være fornøyd med ham- og Ibn Al-Jawzi i hans bok «al-Mawdho’at» som er samling av

alle fabrikkerte ahadith som Ibn Jawzi har kommet over, og han sa etter å ha nevnt hadithen: «denne hadithen er fabrikkert». Også Shawkani i hans bok «al-Fawa’id al-Majmo’ah»: «(denne hadithen er )Fabrikkert, og alle dens menn (i isnad) er ukjente, og alle hofat (lærde i hadith) er enige i at

den er fabrikkert.»
Imam Tartoshi i hans bok «al-Hawadith wa al-bida’» forteller oss at denne salat ble tatt i brukt første gang i al-Qods (Jerusalem) året 480 hijri

kalenderen.

[5] Før islam pleide de å slakte dyr i Rajab for å ære måneden, og de hadde dette som tradisjon. Og lærde har mange forskjellige meninger om denne saken, og de er fleste lærde mener at dette var tillat før islam og i begynnelsen av islam, så ble den forbudt og avskaffet, og denne meningen blir bekreftet i det Abu Horayrah –måtte Allah være fornøyd med ham- brettet at profeten –fred være med ham- har sagt: « Far’ (den første fødte til kamelen som blir slaktet for idoler. Dette var før islam)og ‘atirah er ikke tillat i islam.»

[6] Alle de tinge Sheikhen nevnte er selvfølgelig for menn.

[7] Lærde bruker hadithen som Imam Ahmed har berettet at profeten – fred være med ham- har sagt: «Allah hindrer innovatøren til å om vende seg.» Og imam Ahmed ble spurt om hva betyr at Allah forhindrer innovatøren til å gjøre tawba, han svarte at Allah inspirer ikke denne person til tawba.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Scroll To Top