Siste
Home » Manhaj » Innovasjoner (bid'ah) » Shias nedvurdering av det Hellige Huset og de Hellige ritualene
Shias nedvurdering av det Hellige Huset og de Hellige ritualene

Shias nedvurdering av det Hellige Huset og de Hellige ritualene

Raafidah/Shias nedvurdering av det Hellige Huset og de Hellige ritualene

“To av de mest edle og beste handlinger av tilbedelse i Islam er koblet til det Hellige Huset:

1) Bønnen
2) Hajj

Min muslimske bror, det Hellige Huset har en fantastisk plass i hjertet til alle troende, fordi Allah Den Mektige og Majestetiske har understreket statusen til dette huset og har gjort det til en trygg og sikker bolig for menneskene og har tilskrevet det til Seg Selv. Han betrodd Hans nære venn, Ibraheem (fred være med han), med dens konstruksjon. Han gjorde det hellig og trygt den dagen Han skapte himmelen og jorden, og det skal den forbli slik helt til Timen inntreffer.

Araberne var i deres tilstand av uvitenhet, polyteisme og avgudsdyrkelse, men likevel forherliget de huset til den høyeste graden. Faktisk til en slik grad at en mann ville treffe en som drepte hans far eller en som drepte hans sønn (ved Ka’bah) men han ville ikke strekke ut sin hånd mot ham for å skade han ut av respekt for statusen til det Hellige Huset. Da Raafidah dukket opp ble de opprørt av denne høye statusen som det Hellige Huset har i boken og Sunnah og i hjertene til de troende til tross for forskjellene i deres raser, farger, og lander, og de ble triste for at Majoosee landet (det tidligere Persia) var ikke fremst i å motta maken til disse dydene.

Så de oppdiktet fortellinger i lovprisning av Karbalaa’ og An-Najaf, og anså dem for å være de beste av de stedene på jorden uten unntak, og hvis de bare hadde stoppet på dette punktet. I stedet, fornedret de det Hellige Huset og de hellige ritualene i Makkah, til hensikt derved å oppheve de for de menneskene som gjør hajj og ‘Umrah og i stedet avlede menneskene til Karbalaa’, Qum, og lignende steder.

Her er fortellinger om dette:

I følge Jaffar As-Saadiq:

“Landet av Ka’bah sa: “Hvem er som meg? Det Hellige Huset til Allah ble bygget på ryggen min, menneskene kommer til meg fra alle avsidesliggende sted, og jeg har blitt gjort til det Hellige og Sikre landet av Allah? “. Så Allah åpenbart for henne (slik som de har fabrikkert) sa Han: ‘”Hold opp med dette, og forbli (slik). Den helligheten som Jeg ga til deg i forhold til det som Jeg ga til landet av Karbalaa’ er ikke annet enn som statusen av en nål når det dyppes ned i havet, og hva det ((nålen) bærer med seg fra vannet i havet. Var det ikke for steinene i Karbalaa’ ville Jeg ikke ha skjenket dyd over deg, og hadde det ikke vært for han som er gravlagt i landet av Karbalaa’ (Husayn) ville Jeg ikke ha skapt deg, og heller ikke ville Jeg ha laget Huset som du har skrøt av. Så slutt med det og forbli (slik); ro deg ned og bli irettesatt, ydmyk, lavtstående, nedverdiget og fornedret, ikke selvbevisst eller arrogant mot Karbalaa’ ellers vil Jeg vil få deg til å synke og jeg vil brenne deg i ilden av helvete. For det fins ikke vann eller noe land bortsett fra at det vil bli straffet for å ha forlat ydmykhet til Allah, dette er til det punktet at Allah ga avgudsdyrkerne kontroll over Ka’bah og Han sendte vannet av Zam Zam som var saltholdig inntil dens smak var ødelagt. Deretter Karbalaa ‘ talte og sa: “Jeg er det hellige og velsignet land av Allah; helbredelse er i mine steiner og min vann, og jeg skryter ikke.”

Kilde: Kaamil Ziyaaraat s. 270 og Bihaar Al-Anwaar 101/109.

Tatt fra «Takhreeb la taqreeb»av Shaykh Ali ibn Yahyaa al-Haddaadee (hafiadahullah)

Comments are closed.

Scroll To Top