Siste
Home » Manhaj » Har Islam blitt riktig formidlet til ikke-muslimer?
Har Islam blitt riktig formidlet til ikke-muslimer?

Har Islam blitt riktig formidlet til ikke-muslimer?

Shaykh Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeen, rahimahullah, kommenterer Ordene av Allahs Den Opphøyde: «Denne Koranen har islam-formidletblitt åpenbart til meg slik at jeg kan derved advare dere og enhver som den kan nå.» [Al An’aam: 19]

Shayken sa: «… Så jeg kan derved advare dere …», [Noe som betyr] For å advare dere mot å være trassige mot det, og da Han sier: «… Og enhver som den kan nå.» Dette tyder på at bevisene ikke er etablert over de som Koranen ikke er formidlet til. Likeledes er de som Koranen har blitt formidlet til på en forvrengt måte, så er bevisene ikke blitt etablert på dem heller, men deres unnskyldning er ikke det samme som unnskyldning til de som Koranen ikke er formidlet til i det hele tatt, fordi det er pålagt på de som Koranen har nådd i en forvrengt måte å videre undersøke saken. Likevel kan de stole på den personen som formidlet Koranen til dem til et visst punkt der de ikke trenger å undersøke [for seg selv].

Spørsmålet er: Har den islamske religionen blitt formidlet til massene av ikke-muslimer på en måte som ikke er forvrengt?

Svaret: Nei! Aldri! Og når saken med de som opptrer uten visdom dukket opp, forvrengt det bildet av Islam ytterligere i øynene av de vestlige og andre enn dem. De som plante bomber midt iblant folk og som hevder at dette er Jihaad. Sannheten er at de skader Islam og ytterligere vender folk bort fra det.

Muslimene har nådd et punkt der de nesten har lyst til å dekke deres ansikter for å unngå å bli knyttet til denne skremmende gruppen. Islam er fri fra det (de driver med). Selv etter Jihad ble ordinert, følgesvennene til Profeten pleide aldri å gå til ikke-muslimske samfunn og drepe dem, aldri! Det er ingen Jihad unntatt under banneret av en hersker som har evnen til å gjennomføre det.

Når det gjelder terrorisme, ved Allah er dette en mangel på muslimenes side, jeg sverger ved Allah, vi vil aldri se dets fordeler, snarere er det motsatt, det forvrenger omdømmet av Islam. Men hvis vi skulle opptre med visdom, frykt Allah i oss selv aller først og deretter prøve å rette andres anliggender med lovlige metoder (basert på sharia), ville resultatet ha vært positivt.

Referanse: Fatawa al-a’imah fi anwazil al-mihimah s. 65-66

Comments are closed.

Scroll To Top