Siste
Home » Manhaj » Innovasjoner (bid'ah) » Fra avvikene av Shia i Tawheed ar-Ruboobiyyah
Fra avvikene av Shia i Tawheed ar-Ruboobiyyah

Fra avvikene av Shia i Tawheed ar-Ruboobiyyah

Raafidah har gått langt på avvei i området av Tawheed ar-Rubuubiyyah (Allahs enhet i Herredømme), til tross for at det er den Tawheed som alle de tidligere nasjoner bekreftet. For å avklare vi, dvs. Ahlus-Sunnah, tror at Allah Den Opphøyde Alene er Skaperen og at Han Alene er kontrolleren av alle saker i hele universet, slik som Allah Den Opphøyde sa:

«Lovet være Allah, all verdens Herre,» (1:2)

Og: «Han utsender Sitt styrende ord fra himmelen til jorden.» (32:5)

Og: «Si: «Allah, kongenes Konge, Du gir herskermakten til den Du vil, og tar den fra den Du vil. Du opphøyer den Du vil, og fornedrer den Du vil. Det gode ligger i Din hånd. Du evner alle ting. Du lar natten bli dag, og dag bli natt. Du frembringer det levende av det døde, og dødt av liv. Du sørger for den Du vil, uten å regne på det!» (3:26-27)

Og Allah sa om avgudsdyrkerne fra fortiden: «Si: «Hvem tilhører jorden og alle som der er, om dere vet?» Og de vil svare: «Allah tilhører det.» Si: «Vil dere da ikke komme til ettertanke?» Si: «Hvem er Herre over de syv himler og den store trone?» Og de vil svare: «Allah tilhører det.» Si: «Vil dere da ikke vise gudsfrykt?» Si: «I hvis hånd er herredømmet over alle ting, så Han gir beskyttelse, mens det ikke gis beskyttelse mot Ham, om dere vet? (23:84-89)

På tross av dette, finner vi innenfor troen til Raafidah, tilskrivelse av herredømme og regulering av saker til noen av skapelsen, slik som Ali ibn Abe Taalib, måtte Allah være fornøyd med ham.

Al-Kulaynee fortalt under kapitlet: Hele verden tilhører Imaamen; på autoritet Aboo Abdillah, at han sa: «Vet du ikke at dette Dunyaa (verden) og det neste liv (begge) tilhører Imaamen? Han distribuerer den hvor han vil og han gir det til hvem han vil. “[Al-Kaafee 1/409]

Og fra det som understreker at de setter likhetstegn mellom deres Imaamer og Allah Den Opphøyde og at de gjorde dem til guder, er det som de har oppdiktet i sine bøker og som henføres til deres Imaamer, fra f.eks. å gi liv til de døde. Al-majlisee fortalt i al-Bahaar på autoriteten til Sayd al-Qumee at: Abool-Fadl Dukkayn sa: Muhammad ibn Raashid informert meg på vegne av sin bestefar som sa: “Jeg spurte Jaffar ibn Muhammed (ved dem begge være fred ). Han sa: “Spør meg hva du vil, og jeg skal informere deg hvis Allah vil.” Så jeg sa: En bror har gått bort. Det vil si at han er død i denne graven. Så han befalte ham å komme tilbake til livet og sa: “Hva er hans navn?” Jeg sa: Ahmad. Han sa: “O Ahmad, stå opp ved tillatelse av Allah og ved tillatelse fra Jaffar ibn Muhammed” Så han sto opp og kom til ham [Bahaar al-Anwaar 47/137] Vær oppmerksom på hans utsagn i fortellingen: “Stå opp ved tillatelse fra Allah og ved tillatelse fra Jaffar ibn Muhammed.”

Så de får Jafar til å bli en rival til Allah Den Opphøyde, som bringer de døde til livet ved hans egen tillatelse akkurat som Allah bringer de døde til livet ved Hans tillatelse. De har andre beretninger der deres Imaamer bringer de døde til liv hvor det er ingen omtale av Allah i det hele tatt. (Se: Alaa Sabeelil-Mithaal Basaair ad-Darajaat s. 293, Bahaar al-Anwaar 47/111)

Denne aqeedah fortsetter å eksistere blant dem til og med i vår tid. For al-Khomeni sa: “Sannelig Imaamen har en prisverdig status (Maqaaman Mahmoodan), en spesiell rang og universell khilaafah gitt på grunn av dens wilaayah og herredømme over alle molekylene i universet.” [al-Hukoomah al-Islaamiyyah av: al-Khomeni s.52]

Er det ikke riktig at vi skal spørre Raafidah: Hvis Imaamene er som dere påstår, at de har fri rådighet i forhold til skapelsen til det punktet at molekylene er under deres vilje og underkastes deres kommando, så hvorfor er det da at de frykter døden, og hvorfor skjuler de seg fra sine fiender, og hvorfor da har deres fiender herredømme over dem, hvorfor da blir de fengslet og drept!?

Ali, måtte Allah være fornøyd med ham, døde som følge av mord. Den skjulte Imaamen som de venter på, ingenting hindrer ham fra å komme ut, i henhold til deres antakelser, bortsett fra frykt for å bli drept. Så hva da med denne selvmotsigelsen som det ikke er mulig for en intelligent person å tro på!?

Det er ikke mulig for Raafidah å svare på det uten å trekke tilbake denne løgnen og omvende seg til Allah fra det, og fra lignende løgn.

Tatt fra «Takhreeb la taqreeb»av Shaykh Ali ibn Yahyaa al-Haddaadee (hafiadahullah)

Comments are closed.

Scroll To Top