Siste
Home » Manhaj » Fatwa om demonstrasjoner

Fatwa om demonstrasjoner

Siden det mange i våre tider som kaller til muslimer til å demonstrere, så postet jeg disse fatwa av de største lærde  som tar avstand fra demonstrasjoner og advarer muslimer om å delta i demonstrasjoner.

Shaykh al-Albaani om demonstrasjoner

Demonstrasjon er en tilsynelatende etterligning av Kuffar i deres metoder slik at de går ut på gatene for å vise sin misnøye av noen lover som kan ha blitt plassert av deres herskere, eller for å vise sin glede over noen lover iverksatt av deres herskere det er ikke en passende Shari’ah metode for å håndtere urett i samfunnet.gate_858_1173525563

Alle de politiske partier (som tar del i demonstrasjonene) har gjort en feil, for de ikke fulgte veien av Profeten, må Allah opphøye hans omtale, i å endre urett i samfunnet. For endringen vil ikke skje ved å skrike, rope, og gjennom demonstrasjoner, snarere endringen ville skje med stillhet, dvs. spre kunnskap blant muslimer og å heve og utdanne dem om islam, selv om endringen kan komme etter en lang periode av tid.

Du bør vite at metodene for islamske Tarbiyyah (opplæring) er annerledes enn de Kaafir metodene.

Kort sagt demonstrasjonene som forekommer i noen islamske land, ikke er i henhold til den islamske sharia, heller en blind etterligning av Kuffaar. Allah sier: “Og den som motsier og motsetter Sendebudet etter den rette veien har vist seg tydelig til ham, og følger andre enn den troendes vei, skal vi holde ham på veien han har valgt, og brenne ham i helvete – Hvilken ond bolig er det!

Shaykh al-Albaani om demonstrasjoner del 2

Shaykh, folk som hevder at demonstrasjoner er lovlige bruker det som har blitt fortalt i Seerah for å støtte deres holdning, dvs. når Umar b. al-Khattab, måtte Allah være fornøyd med ham, aksepterte Islam-muslimer marsjerte i Makkah i to rader, en rad ledet av Umar og den andre ved Hamzah, måtte Allah være fornøyd med dem begge. De sier dette er en demonstrasjon der muslimene åpenlyst ikke godkjente av det lederne Quraish gjorde. Hva er ditt svar på dette beviset?1

Shayken, måtte Allah velsigne ham sa: ‘Mitt svar på dette er hvor mange ganger har dette skjedd i det islamske samfunnet? En gang? Dersom dette skjer bare en gang, ville det bli betraktet som en Sunnah handling som bør følges? Muslimene aldri gjentok denne handlingen etterpå selv om de kunne det. Bevisene brukt til å støtte demonstrasjoner, peker faktisk til uvitenhet av dem i Fiqh. Det bare skjedde en gang. Jeg husker at dette har vært rapportert i Seerah, men jeg husker ikke om det er autentisk. Hvis noen av dere vet at dette har blitt fortalt i en skikkelig bok av hadith, la ham påminne meg … (Allahu Akbar! Se på ydmykhet av Shayken,for hvem kunne mer enn han i faget, må Allah velsigne ham og gi ham adgang til Jannah. Ameen)

La oss anta at dette er ekte … Det bare skjedde en gang, og hvis en ting bare skjer en gang, betyr det ikke blir en Sunnah … slik at vi støtter det Kaafirs gjøre, og føre til at muslimer går mot Sunnah. Dette er som en dråpe i et hav, det er ikke hensiktsmessig å bruke dette som et bevis.

Shaykh Ibn al-Uthaymeen om demonstarsjoner

Han ble spurt dette spørsmålet: Er demonstrasjoner / protester ansett å være et virkemiddel i legitime Da’wah?

Så han (Rahimahullaah) sa: “All ros og takk til Allah, Herren av skapelsen, og måtte han sende bønn og fred på vår leder Muhammad, på hans familie, og hans følgesvenner, og på de som følger dem i rettferd inntil den siste Dagen.Når det gjelder det som følger: Faktisk er konseptet med demonstrasjoner en ny, modern sak.

Det var ikke kjent i tiden av Profeten (Sallallahu ‘Alaihi Wa sallam), og heller ikke i den tiden av rette-guidet Khulafa, og heller ikke i den tiden av noen av følgesvennene (Radhiallahu’ Anhum).

Videre er kaoset og uro som inngår i det gjøre det til en ulovlig sak, så mye så at det å knuse glass, dører osv. .. kommer fra det, også inkludert i det er blanding mellom menn og kvinner, ungdom og eldre, og likeledes i korrupte og avskyelige ting.Når det gjelder spørsmålet om å legge press på regjeringen, hvis det er en muslimsk stat, da er tilstrekkelig for det som til en påminnelse Boken til Allah og Sunnah til Budbringeren Hans (Sallallahu ‘Alaihi Wa sallam).

Dette er det beste av hva som kunne legges fram for en muslim. Dersom det (regjeringen) er en vantro en, så det ville ikke engang bry seg om disse “demonstrantene” og kanskje det ville oppføre seg høflig med dem utad, mens innvendig gjenstår på hva det var på av det onde. Av denne grunn mener vi at demonstrasjoner er avskyelige handlinger.

Nå det gjelder deres utsagn om at disse demonstrasjonene er fredelige , så kanskje de kan være fredelig i begynnelsen eller første gangen, men så blir de destruktive.

Så jeg råder de unge til å følge stien av dem som har gått før, for sannelig Allah (Subhana Wa Ta’ala) har roste Muhaajireen og Ansaar og har rost de som fulgte dem i rettferdighet. “

Shaykh Salih al-Fawzaan om demonstrasjoner

Spørsmål: Måtte Allah belønne deg O Shaykh, neste spørsmålsstilleren spør: Hva er dommen på å demonstrere. Er det vurdert som Jihad i saken til Allah?2

Svar: Det er ingen nytte i demonstrasjoner – det er bare oppstyr. Det er fra de typene av forstyrrelse. Hvordan vil det føre til skade på fienden hvis folk går ut og demonstrere i en av gatene, heve sine stemmer? Snarere er dette fra de tingene som bare vil gjøre fienden fornøyd og lykkelig. Dermed vil han si: “Dette har skadet og såret dem.” Så fienden vil fryde seg.

Islam er en religion av stillhet og ro, det er en religion av kunnskap. Det er ikke en religion til skrik og støy. Det er en religion som søker å oppnå stillhet og ro, mens på samme tid, (oppfordrer) gjøre gjerninger som er av nytte og ros, slik som støtte for muslimene, å gjøre bønn for dem og gi dem med penger og våpen.Dette er prisverdig. Og også (hva som er nyttig er) å argumenterer på deres vegne til de ulike landene om at undertrykkelsen de er i blir oppløftet og ber om fra disse landene, som hevder å ha demokrati, at disse muslimene får deres rettigheter. Og de humanitære rettigheter som disse menneskene skryter så mye om. Men ifølge dem er det eneste mennesket de ikke troende, mens muslimenen i deres øyne er ikke et menneske – han er en terrorist! De kaller muslimer terrorister! Og mennesket som har (humanitær) rettigheter, det er de ikke troende!

Så muslimene må følge og forholde seg til metodikken som Islam har foreskrevet med hensyn til disse hendelsene og andre situasjoner. Islam kom ikke med demonstrasjoner og rop og å heve stemmene høyt. Den har ikke foreskrivet å ødelegge eiendom eller begå overgrep. Alt dette er ikke en del av Islam. Ja … heller ikke vil dette få til noen nytte. Dette bare forårsaker skade på muslimer og det skader ikke fienden. Dette skader bare muslimer, og det skader ikke deres fiende. Faktisk, deres fiende jubler ved dette og sier (til seg selv): “Jeg har påvirket dem”, “Jeg har gjort dem sinte» og «jeg har påvirket dem.”

Vi følger Haq (Sannheten), Haq skal ikke følge etter oss ……………….

Comments are closed.

Scroll To Top