Siste
Home » Manhaj » Demonstrasjoner er en av grunnene til sannheten ikke blir akseptert

Demonstrasjoner er en av grunnene til sannheten ikke blir akseptert

talk-to-the-hand

Sheikh Abdel-Aziz ibn Baz sa: «Den gode oppførselen og fremtreden er en av største årsakene sannheten blir akseptert, og den dårlige og harde opptreden er en av de farligste grunnene til at sannheten blir avvist og ikke akseptert, og det samme gjør når man skaper uro og urettferdighet og aggresjon og protester. Og man kan tilføye også hva noen folk gjør i demonstrasjoner som forårsaker store problemer for de som driver med da’wa. Så demonstrasjoner og slagord i gatene er ikke veien å gå for reform og da’wa. Men derimot er den riktige måten å besøk eller å skrive brev på den beste måten, så du gi råd til president eller prins eller klanens leder på denne måten, ikke med aggresjon og demonstrasjon. Profeten levde i Mekkah i tretten år uten å bruker demonstrasjoner og uten å true med ødeleggelse eller med å ta liv, og det er ikke noe tvil at denne opptreden skader da’wa og de som driver med det og hindrer spredning av det, og fører til at ledere motsetter seg det og blir fiendtlig innstilt mot det på alle mulige måter. De (som går ut i demonstrasjoner) vil gjøre godt med denne fremtreden, med det motsatte skjer. Sannheten at den som gjør da’wa følger oppførselen til profetene og deres etterfølgere selv om det skulle ta lang tid. Detter er bedre enn å gjøre noe som skader da’wa eller hemme den eller ødelegge den. Og det er ingen makt eller styrke utenom Allah! »
(Al-bohoth Al-islamiyah utgave 38 side 210)

Comments are closed.

Scroll To Top