Siste
Home » Hadith » Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 25)
Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 25)

Møter I Ramadan med Shaykh Muhammad Ibn Saalih Ibn al-Uthaymeen (Dag 25)

Shaykhen (rahimahullah) starter med å lovprise Allah.

Deretter:

Mine brødre: Allah har advart oss i Hans Bok om Helvete, og informert oss om de ulike straffene den inneholder. Dette gjøres for å skremme den troende, som en nåde til oss slik at vi kan frykte Han og bli forsiktige. Så lytt til det som har kommet i Koranen og Ahadeeth om dets straff slik at du kan huske, og omvend deg til Allah og overgi deg til Ham før straffen kommer.

[Beskrivelse av Helvete fra Koranen]

Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sier:

“Vokt dere for Ilden, som er gjort i stand for de vantro.” 3:131.

“Vi har gjort klar for de vantro kjeder og lenker, og en Ild.” 76:4.

“Vi har beredt en Ild for de urettferdige, som omslutter dem som et telt. Når de roper om vann, skal de få vann som smeltet kobber, som skålder deres ansikter. For en forferdelig drikk! Og for en forferdelig rasteplass!” 18:29.

“unntatt de av dem som følger deg (Shaytaan), som går galt av sted!» Helvete skal bli møtested for dem alle. Det har syv porter, og hver port er tildelt en del av dem” 15:42-44.

“De vantro drives i skarer til helvete” 39:71.

“Dem som fornekter sin Herre, venter helvetes straff. En sørgelig skjebne! Når de kastes inn der, hører de et brøl, idet det koker opp og er nær ved å sprekke av raseri.” 67:6-8.

“Den dag straffen dekker dem ovenfra og undenfra” 29:55.

“Under seg og over seg har de lag av ild. Slik setter Allah skrekk i Sine tjenere! «Mine tjenere, frykt Meg!»” 39:16.

“Og de til venstre, hva med dem til venstre? I het, kvelende vind og skåldende vann, i skygge av kullsvart røyk, som ikke svaler, og ikke er til behag.” 56:41-44.

“De sa: «Dra ikke ut i heten!» Si: «Helvetes ild er hetere!» Om de bare kunne forstå.” 9:81.

“Sannelig, synderne befinner seg i villfarelse og galskap. Den dag når de slepes hodekulls inn i Ilden: «Smak nå berøringen med Ilden!»” 54:47-48.

“Dere som tror, pass dere selv og deres familier for Ilden, hvis brensel er mennesker og steiner! Strenge og harde engler forestår dem som ikke er ulydige mot Allah i det Han befaler dem, og gjør det de er pålagt.” 66:6.

“På denne dag vil du se synderne bundet sammen i lenker, i kjortler av tjære, med ansiktene dekket av ild” 14:49-50.

“De som er vantro får tilskåret klær av ild, og det tømmes kokende vann over hodet på dem, slik at alt som finnes i deres indre, og deres hud, smelter. Og det venter dem klubber av jern! Hver gang de i sin nød vil komme seg ut derfra, drives de tilbake: «Smak nå helvetesbrannens straff!»” 22:19-22

“De som fornekter Vårt ord, vil Vi la møte Ilden. Hver gang deres hud er avbrent, vil Vi bytte den og gi dem en ny, så de kan få føle straffen.” 4:56.

“Foran ham er helvete, med sårveske å drikke, i små slurker nesten uten å greie å svelge det. Døden er over ham fra alle kanter, men han kan ikke dø. Foran ham ligger en hard straff.” 14:16-17.

“Men synderne skal være og bli i helvetes straff, som ikke mildnes for dem i deres fortvilelse der. Vi har ikke gjort dem urett, men det var de som gjorde urett. De vil rope: «Engel Malik, måtte Herren gjøre det av med oss,» og han svarer: «Dere må bli der.»” 43:74-77.

“Det er lagt en hindring mellom dem og det de ønsker. Slik ble det gjort med deres like i gammel tid, som hadde betenkeligheter og tvil.” 34:54.

“Den som ikke adlyder Allah og Hans sendebud, har i vente helvetes ild, og der skal de være og bli for alltid.” 72:23.

Og versene som beskriver den smertefulle straffen i Helvete er mange.

[Beskrivelse av Helvete fra Sunnah]

Når det gjelder Ahadeeth, Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Helvete vil bli brakt fram på Dommedagen, den vil ha 70.000 tau, med 70.000 engler som trekker på hvert tau.” (Muslim).

“Deres (vanlige) ild (i denne verden) er en av 70 deler av (Helvetes) ild.” Noen spurte, “O Allahs sendebud, vil denne ilden være tilstrekkelig (for å torturere de vantro)? “Allahs sendebud sa:” (Helvetes) ild har 69 deler mer enn den vanlige (verdslig) ilden, hver enkelt del er like varmt som denne (verdslig) ild.” (Bukhari og Muslim).

Abu Hurayrah (RadiAllahu anhu) sa: “Vi var med profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) og vi hørte en lyd. Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Vet dere hva det var?” De sa: “Allah og Hans sendebud vet best” Han sa: “Det var en stein som Allah sendt til helvete for 70 år siden, og nå er det endelig nådd bunnen.” (Muslim).

Utbah Bin Gharwan (RadiAllahu anhu) sa i en tale: “Vi vet at det tar steinen 70 år på å nå bunnen av Helvete, Jeg sverger ved Allah hele Helvete vil bli fylt. Overrasker det dere?” (Muslim).

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Hvis bare en liten del av Zaqqum (et tre i Helvete) ble sluppet på jorden, ville det ha ødelagt livene til folk.” (Nisaee, Tirmidhee, Ibn Majah).

Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Sannelig det minste av straffen i Helvete er at noen vil ha sandaler av ild, som vil koke hjernen som kokende vann, og de (som får denne straffen) vil ikke tro at noen blir straffet mer enn de er, og dette er den minste av straffen.” (Muslim lignende i Bukhari).

Anas ibn Maalik (RadiAllahu anhu) sa: Sendebudet av Allah (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Den mest velstående blant mennesker i denne verden av de som går til Helvete, vil bli brakt på Dommedagen og dyppet en gang i ilden. Da vil det bli sagt: O sønn av Adam, har du noen gang sett noe godt? Har du noen gang hatt noe glede? Han vil si: Nei, ved Allah, O Herre. Deretter den mest fattige av menneskene i denne verden av de som går til Paradiset, vil bli brakt og dyppet en gang i Paradise, og det vil bli sagt til ham: O sønn av Adam, har du noen gang sett noe dårlig? Har du noen gang opplevd noe motgang? Han vil si: Nei, ved Allah, O Herre. Jeg har aldri sett noe dårlig, og jeg har aldri opplevd noe motgang.” (Muslim). Dette betyr at folk i Helvete vil glemme enhver glede de har hatt i denne verden, mens folk i Paradiset vil glemme enhver smerte de opplevde i denne verden.

Abu Musa (RadiAllahu anhu) sa: Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Tre kommer ikke inn i Paradiset: Alkoholikeren, den som kutter av båndene av slektskap, og den som tror på magi.” (Ahmad).

Det ble fortalt av Jaabir (RadiAllahu anhu) at Sendebudet av Allah (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: “Allah har gjort en pakt for dem som drikker alkohol, om at Han vil få dem til å drikke teenat al-khabaal.” De sa: “O Sendebudet av Allah, hva er teenat al-khabaal? “han sa: ” Svetten til folk i Helvete, “eller,” saften til folket i Helvete.” (Muslim).

Ibn Al-Jawzi (rahimahullah) sa om Helvete:

“Et sted dens innbyggere blir forvist til, der det er forbudt å smake noe glede, der deres renslighet endres til svarthet på ansiktene deres, og de blir slått av hammere sterkere enn fjell, over den er engler, harde og alvorlige. Hvis du bare kunne se dem bli dratt i brannen. Så deres sorg er varig, ingen lykke etter det, og deres tilstand er uforanderlig, de vil aldri forlate det, de bor der for evig og alltid.

Ved den er engler, harde og alvorlige. Hvilken tristhet for dem, at Skaperen er sint på dem! De blir avslørt foran alle mennesker, de gråter over å ha sløset deres liv, og hver gang de gråter øker straffen!

Hva skjedde med deres jakt på Dunya!? Hva skjedde med deres streber i synder?! Det virker nå kun som en drøm … så kroppene deres er brent, og deretter helbredet, deretter brent. Ved den er engler, harde og alvorlige …

O Allah redde oss fra Helvete og beskytt oss fra den, og skriv oss ved Din Miskunn med de rettskafne og gudfryktige i Paradiset. Tilgi oss, våre foreldre og alle muslimer med Din miskunn, O Du Den Mest Nåderike.

Og send Fred og Velsignelser på vår Profet Muhammad og på hans familie og hans følgesvenner og de som følger dem helt til Dommedagen.

Comments are closed.

Scroll To Top