Siste
Home » Hadith » En mann blir en troende på morgenen og en vantro på kvelden
En mann blir en troende på morgenen og en vantro på kvelden

En mann blir en troende på morgenen og en vantro på kvelden

Spørsmål: Det var autentisk rapportert fra Profeten – fred av Allah være med ham- i file0001844595996en lang hadith at han sa: «En mann ville være en muslim på morgenen og vantro på kvelden eller en troende på kvelden og vantro på morgenen og vil selge sin tro for verdslige gevinster».
Hva er meningen med kufr (vantro) i denne hadithen, og hvordan ville en muslim forlate sin religion?

Shaikh Ibn Baz svarte: Det var autentisk rapportert at han – fred av Allah være med ham- sa: «Skynd dere til å utføre (gode) gjerninger…» (før dere blir innhentet) av prøvelser som ville være som en del av den mørke natten», «skynd dere til å gjøre gjerninger»: dvs. gode gjerninger, «prøvelser som er så mørk som natten, hvor man kan være en troende på morgenen og en vantro om natten, eller han kan være en troende om natten og en vantro på morgenen som utveksler hans religion for lett bedervelige varer av det verdslige liv.»[1] Dette betyr at fremmedheten av Islam intensiveres inntil en troende blir muslim (går ned fra en høyere til en lavere grad i tro) deretter han blir en vantro. Faktisk, en person blir en troende om natten og en vantro neste morgen.

Han selger sin religion for en verdslig sak ved ytre ord av kufr (vantro) eller opptrer i samsvar med det (kufr) av hensyn til verden, så han blir en troende på morgenen, så noen sier til ham: “Vil du fornærme Allah og Profeten – fred av Allah være med ham- og forlate bønn og vi skal gi deg det og det?”, eller tro at det å begå hor og drikke vin er tillat, og vi skal gi deg det og det.” Så, selger han sin religion for en verdslig sak og blir en vantro på morgenen eller om natten. Eller de kan si til ham: “Ikke bli med de troende og vi skal gi deg det og det og bli med de vantro.” De frister ham til å delta med de vantro og være på deres side slik at de kan gi ham mye penger og bli en nær venn og en alliert til de vantro og en fiende av de troende.

Det er mange ting som fører til frafall, og for det meste, skjer det på grunn av kjærlighet til verden og i det å foretrekke den framfor det hinsidige (akhira). Derfor han – fred av Allah være med ham-  sa: «… og vil selge sin tro for verdslige gevinsterI en annen versjon av hadithen: «Skynd dere til å gjøre gode gjerninger før (disse) ting skjer. Venter dere på ekstrem fattigdom, overveldende rikdom, knusende sykdom, svekket alderdom, plutselig død, Al-Dajjaal (antikrist) som er en skjult nært forestående onde, eller Timen (oppstandelsen) som kommer til å være mer alvorlig og mer bitter[2]

En troende skynder seg til å gjøre gode gjerninger ut av frykt for at plutselig død slår ham før han gjør dem (de gode gjerningene). En muslim kan være plaget med sykdom som hindrer ham fra arbeid eller kan være plaget med alder og andre ting. Så han bør dra nytte av hans liv, helse og mental evne og gjøre gode gjerninger før han blir hindret på grunn av sykdom eller noe annet. Noen ganger kan en muslim holdes opptatt med verden og i det å foretrekke den framfor livet etter døden fordi fiendene av islam og tilhengere av kufr og aberrasjon pynter det til dem.

Kilden: http://binbaz.org.sa/mat/3339


[1] Sahih Muslim nr. 169

[2] Sunan Thirmidhi nr. 2228

Comments are closed.

Scroll To Top