Siste
Home » Hadith » Den gudfryktige som er nærmest Allah
Den gudfryktige som er nærmest Allah

Den gudfryktige som er nærmest Allah

photo_35798_20110328
Abu Hurairah (radhiya Allahu ‘anhu) fortalte at Profeten (salahu ‘alayhi wa salam) sa:

«Allah Den Høyeste sier: «Den som er fiendtlig innstilt til en venn (wali) av Meg, Jeg erklærer krig mot (vedkommende). Min slave nærmer seg Meg med ingenting mer elsket av Meg enn det Jeg har gjort obligatorisk på ham. Og Min slave fortsetter å trekke seg nærmere Meg med frivillige handlinger, helt til Jeg elsker ham, og når Jeg elsker ham, Jeg er hans hørsel som han hører med, hans syn som han ser med, hans hånd som han griper med, og hans fot som han går med. Hvis han spør Meg, vil Jeg vil sannelig gi ham, og hvis Han søker tilflukt i Meg, Jeg vil sannelig beskytte ham.»

Denne Hadithen ble fortalt av Imam Bukhari [6502], Ahmad ibn Hanbal, al-Bayhaqi, og andre med flere sammenhengende kjeder av overføring, og er sahih.

Lovpriset være Allah.

Betydningen av denne delen av Hadithen er at når den troende slaven streber etter å komme seg nærmere Allah ved å gjøre obligatoriske handlinger av tilbedelse og deretter nafil (frivillige) handlinger, så vil Allah bringe ham nærmere Ham, og skal oppreise ham fra nivået av iman (tro) til nivået av ihsan , så han vil begynne å tilbe Allah som om han kan se Ham, og hans hjerte vil bli fylt med kunnskap om hans Herre, kjærlighet og ærefrykt for Ham, frykten for Ham, og forherligelse og ærbødighet for Ham. Når hans hjerte er fylt opp på denne måten, så vil enhver tilknytning til noe annet enn Allah forsvinne, og personen vil ikke lenger være knyttet til noen av hans luner eller begjær, og han vil ikke ha noe ønske om noe annet enn det som hans Herre og Eier ønsker. På det tidspunktet vil personen ikke snakke for noe annet enn for å huske Allah, han vil ikke bevege på seg unntatt for å adlyde Hans påbud. Så når han snakker, han snakker kun for Allahs skyld, når han hører han hører kun for Allahs skyld. Når han ser, han ser kun for Allahs skyld, dvs. han handler med hjelp og veiledning av Allah og for Allahs skyld i disse sakene. Så han lytter bare til det som Allah elsker, han bare ser på det som Allah er fornøyd med, han bare slår med hendene og går med føttene til formål som hans Herre og Eier er fornøyd med.

Den (Hadithen) betyr ikke at Allah er hans hørsel og hans syn og at Allah er hans hånd og hans fot. Opphøyet er Allah over det, for Allah er over tronen, og Han er opphøyet over hele Hans skapelse. I stedet det som menes er at Han leder ham med hensyn til hørselen, synet, å gå og å slå. Derfor ble det fortalt i en annen versjon at Allah sier: “I Meg hører han, i Meg han ser, i Meg han slår og i Meg han går”, som vil si at Allah veileder ham i hans handlinger, ord, hørsel og syn.. Dette er det som menes ifølge Ahl al-Sunnah wa’l-Jamaa’ah. Samtidig svarer Allah på hans bønn, så hvis han spør Ham, vil Han gi, hvis han søker Hans hjelp, vil Han hjelpe ham, hvis han søker tilflukt hos Ham, vil Han gi ham tilflukt.

Tilpasset fra Jaami ‘al-‘ Uloom wa’l-Hukam, 2/347, Fataawa Noor ‘ala’l-Darb, kassett 10 av Shaykh Ibn Baaz, måtte Allah velsigne ham.

Comments are closed.

Scroll To Top