Siste
Home » Hadith » Beløning for å gå til moskeen
Beløning for å gå til moskeen

Beløning for å gå til moskeen

ID-100136244Abu Hurairah (radiyAllaahu Anhu) fortalte at Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) sa: «Allah vil forberede for ham som går til moskeen (hver) morgen eller kveld en ærefull plass i paradiset med god gjestfrihet for (det han har gjort) for hver gang han gikk på morgen og ettermiddag.» [Sahih al-Bukhaaree (662) og Sahih Muslim (1412).]

Kommentar fra Shaykh Muhammad Ibn Sālih al-‘Uthaymīn (rahimahullah):

Den tilsynelatende betydningen av Hadithen er at den som går til moskeen, som enten går dit for bønnene eller for å søke kunnskap eller noe annet formål med en god hensikt, vil Allah Subhanahu wa ta’ala skrive for ham en gjestfri gave i Paradise. Og gjestfrihet er det som er presentert for gjesten fra mat og lignende i hans ære, dvs. Allah vil forberede for denne personen, som går til moskeen på morgenen eller om kvelden, Han Subhanahu wa ta’ala vil forberede for ham i paradise en underholdning i hans ære.

Allah Subhanahu wa ta’ala sier: «Deri dere skal ha (alt) som deres indre selv ønsker, og deri dere skal ha (alt) som dere ber om. En underholdning fra (Allah), Den Tilgivende, Nåderike» [Surah Fussilat (41): 31-32]

Shaykh Muhammad Ibn Sālih al-‘Uthaymīn (fra Sharh Riyad-us-Saliheen)

Comments are closed.

Scroll To Top