Siste
Home » Hadith » Å søke tilflukt fra helvete
Å søke tilflukt fra helvete

Å søke tilflukt fra helvete

Fra Abu Hurairah som sa: Profeten sa «Ingen tjener søker tilflukt fra Helvete sju ganger i en dag, bortsett fra at Helvete sier: Herre! Sannelig Din tjener, [som heter] så og så, har søkt tilflukt hos Deg fra meg, så gi ham tilflukt. Og ingen tjener ber Allah om Paradiset sju ganger på en dag, bortsett fra at Paradiset sier ‘Herre! Sannelig Din tjener, [som heter] så og så, har bedt om meg, så la han komme inn i Paradiset.»

[Fortalt av Abu Yu `laa (4/1472-1473). Gradert som sahih av Al-Dhiyaa’-uddeen al-Maqdasee, al-Mundhiree, Ibn al-Qayyim, og Ibn Katheer.Shaykh al-Albaani også gradert det som “Sahih” ial-Saheehah (2506)]

Shaykh al-Albaani (rahimaullah) forklarer denne Hadithen:: “Denne Hadithen er autentisk uten tvil. Noen av folket i Damaskus og andre enn dem har brukt Tasbeeh (ord erindring) som er nevnt i denne Hadithen, og sier det høyt og med en stemme (dvs. sammen i menigheten) etter Fajr bønnen, og det er noe som jeg ikke kjenner til noe grunnlag for i ren Sunnah.

Og det ikke riktig for dem (å gjøre dette), basert på denne Hadithen, for det første, fordi (denne handlingen) ikke er begrenset til kun Fajr bønnen, (istedet) den er ubegrenset; (for det andre), er den ikke heller (begrenset til å gjøres) i en menighet.

Og det er ikke tillatt for dem å begrense det som Den Allvise Lovgiveren (Allah) har gjort ubegrenset, på samme måte som det ikke er tillatt for dem å uavgrense det som Han hadde begrenset. Alt det som har blitt lovfestede er eksklusivt til Den Allvitende, Den Allise (å lovfeste).

Så enhver som ønsker å handle på denne Hadithen, la ham handle på det til enhver tid på natten eller dagen, før bønn eller etter det. Og dette er å følge Sunnah, og (det bør gjøres) med oppriktighet. (Vi ber om at) Allah gjør oss i stand til å gjøre det.

Når det gjelder Hadithen: “Hvis du har bedt Fajr, så si før du snakker (til andre):” O Allah! Fri meg fra Ilden ‘syv ganger. “Denne Hadthen er Dha`eef (svak) som jeg har forklart det i al-Dha `eefah (1624), så ikke bli lurt av den som har gradert det som “Hasan”, fordi det er en glipp av en lærd, heller ikke bli lurt av en blind tilhenger, for han har ingen kunnskap med seg. ”

[al-Saheehah (2506)].

Comments are closed.

Scroll To Top