Siste
Home » Fiqh » Zakatu Al-fitr
Zakatu Al-fitr

Zakatu Al-fitr

Zakatu Al-fitr

(Almissen i slutten av Ramadhan )

Shaykh Muhammad Ibn Salih Ibn Uthaymeen sier:

Zakato al-fitr er en obligatorisk tilbedelse som er pålagt av Allah’s Sendebud,(ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) på slutten av Ramadan i henhold til det Abd-Allah Ibn Umar har berettet at Allah’s sendebud, (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) har pålagt slaven og den frie, menn og kvinner, unge og gamle av muslimene.

Zakato al-fitr er en Sa’ صاع (tallerken som tilsvarer fire håndfulle hender til den gjennomsnittlige mannen) full av mat som folk lagrer, slik som Abu sa’id al-khudri har sagt: «Vi pleide i Profetens tid å ta ut en tallerken av mat i Eid dagen, og vår mat var bygg og rosiner og dadler og Al-aqitt (melk i pulverform) », og hadithen er berettet i sahih al-Bukhari.

Å gi penger eller møbler eller klær som Zakatu Al-fitr telles ikke og er ikke tilstrekkelig fordi det er det motsatte av det Profeten,(ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), har befalt, og han, (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), har sagt: «Den som gjør en handling som ikke tilhører vår sak (religion), vil få sin handling forkastet », det vil si ikke akseptert av ham. Og mengden av Zakatu Al-fitr er en kilo og førti gram av hvete, og dette er mengden på Profetens tallerken som Profeten (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) målte sin Zakatu al-fitr med.

Og det er obligatorisk å ta ut Zakatu Al-fitr før Eid bønnen, og det er best å ta den ut på Eid dagen før bønnen, og det er lov å ta den ut en dag eller to dager før Eid, og den telles ikke som Zakatu Al-fitr hvis den tas ut etter Eid bønnen i henhold til Ibn Abbas’s hadithen, måtte Allah være fornøyd med ham og sin far sa: « Profeten, (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), har pålagt Zakatu Al-fitr som renselse for den fastende for hans feil og uanstendig tale, og som mat for de fattige. For den som gir almissen før bønnen er den akseptert. Og den som gir den etter bønnen vil den kun telle som sadaqah (veldedighet).», og hadithen er berettet av Abu Dawod og Ibn Majah. Men hvis man ikke fikk vite om Eid helt til etter bønnen eller han var ute i naturen når almissen skal tas ut eller om han var i et sted hvor det var ingen som berettiget til å få det, er det lov å ta den ut etter bønnen og den telles som Zakatu Al-fitr. Og Allah vet best, og velsignelser og fred på vår Profeten Muhammed og hans følgesvenner.

Kilde er her.

Hva gjør man om man ikke finner noen rundt seg som fortjener å få Zakatu Al-fitr, og hva er dommen om man gir den etter Eid bønnen?

Shaykh Abdul-Aziz Ibn Baz svarer:

Med Allah’s navn Den Barmhjertige Den Nåderiket

All pris til Allah, og velsignelser og fred til profeten og hans husholdning og hans følgevenn. Etter dette sier jeg:

Zakatu Al-fitr er en obligatorisk tilbedelse som Allah påbød – via Profeten, (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) – på alle menn og kvinner, barn og voksne, frie og slaver. Og Profeten, (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), befalte at den skulle gis før folk gikk til moskeen for Eid bønnen, så den som ikke finner  fattige så må han gi den til andre fattige i et annet sted, og man skal være rask med å gi den før Eid bønnen. Og det er ikke lov å gi den etter bønnen fordi det er det motsatte av det som Profeten, (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam), har beordret som er at den skulle gis bort før folk går til bønnen, og han har sagt: « Den som gir almissen før bønnen, så er den akseptert. Og den som gir den etter bønnen, så er det kun sadaqah (veldedighet). »

Så du som spør,om og å gi almissen en dag eller to eller tre før Eid, så er det er greit, den 28. eller 29. eller 30 av Ramadhan. Og Ibn Umar, måtte Allah være fornøyd med ham og hans far, pleide å gi den to dager før Eid og kanskje tre dager før, og det gjorde også Profetens (ṣallā Allāhu ʿalay-hi wa-sallam) følgevenner. Det jeg vil si at det er ikke galt å gi den tre dager før Eid dagen, men du har ikke lov til å utsette den til etter Eid bønnen. Og hvis du ikke finner fattige, så søk etter dem andre steder selv om du måtte reise for å finne de.

Kilden.

Comments are closed.

Scroll To Top